Результат пошуку для «4клас»

Четвертий клас

Ї.1 Знаходимо займенники у тексті
А.1 Розподіляємо слова за значенням
М.1 Визначаємо граматичну основу
М.2 Вибираємо правильну відповідь
М.7 Цікава вікторина
М.3 Знаходимо відповідні члени речення
М.4 Вставляємо відповідні члени речення
М.5 У світі цікавих загадок
Й.13 Заповнюємо пропуск потрібним словом
Й.1 Доповнюємо речення прийменником
Й.3 Доповнюємо текст сполучниками
Й.4 Вибираємо зайвий рядок
Й.6 Знаходимо частку в реченні
У.1 Народна скарбничка
У.2 Птахи рідного краю
Ї.2 Гра «Акваріум»
Й.7 Доповнюємо речення потрібним словом
Ї.3 Вписуємо займенник у речення
Ї.6 Відмінюємо займенники
Й.8 Шукаємо правильний рядок
Й.10 Вибираємо прийменник, якого не вистачає в реченні
Й.11 Рахуємо кількість службових слів у реченні
Ф.1 Друзі природи ставлять запитання
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
Л.1 Називаємо вид речення
Л.2 Ставимо відповідний розділовий знак
Л.3 Знаходимо речення за його характеристикою
Л.6 Розрізняємо розповідні та спонукальні речення
Л.7 Гра «Цікаві перетворення»
І.10 Розрізняємо прислівники за роллю і значенням
Ж.5 З'єднуємо дієслова-антоніми
Ж.7 Вибираємо дієслово, що відповідає змісту речення
Ї.4 Розрізняємо особові займенники
Ї.5 Доповнюємо речення вказівним займенником
Т.1 Гра «Не бійся заглядати у словник»
Т.2 Пишемо слова за правилами орфографії
Т.3 Вибираємо речення з використанням слів у переносному значенні
Т.4 Зупинка «Словосполучення»
Т.5 Гра «Подорожуємо в часі»
Т.6 Гра «Будь уважним»
З.2 Змінюємо дієслова за часами
Ф.3 Поспілкуємося про здоров'я
О.1 Вибираємо вставні слова у реченні
П.2 Шукаємо в реченні слова автора
П.3 Вставляємо необхідні за змістом дієслова у речення із прямою мовою
П.5 Вибираємо, за якою схемою побудоване речення
П.6 Встановлюємо відповідність між схемами та реченнями
П.7 Вибираємо службові слова для непрямої мови
К.5 Складаємо пари висловів-антонімів
А.11 Ставимо наголос
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
Ї.11 Вибираємо потрібну форму займенника
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
К.6 Розрізняємо частини мови, які звучать однаково
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.5 Поширюємо речення за питаннями
К.1 Доповнюємо речення синонімом
П.4 Розставляємо розділові знаки при прямій мові
М.9 Доповнюємо речення з однорідними членами
І.2 Гра «Вибери човну назву»