Результат пошуку для «морфологія»

Курси ЗНО з Української мови та літератури

Г.1 Групи іменників за значенням
Г.2 Рід іменників
Г.3 Рід невідмінюваних іменників іншомовного походження
Г.7 Відмінювання іменників
Г.9 Написання та відмінювання імен по батькові
Г.10 Кличний відмінок
Г.11 Відмінки іменників
Г.4 Число іменників
Г.5 Групи іменників
Г.6 Відміни іменників
Г.8 Незмінні іменники
Г.13 Орудний відмінок іменників
Ґ.1 Прикметник як частина мови
Ґ.3 Відмінювання прикметників
Є.1 Дієслово як частина мови
Є.3 Вид дієслова
Є.4 Час дієслова
Є.5 Спосіб дієслова
Є.7 Дієприкметник як особлива форма дієслова
Є.8 Дієвідміни
Ж.1 Прислівник як частина мови
Ж.2 Синтаксична роль прислівників
Ж.3 Ступені порівняння прислівників
Ж.4 Правопис прислівників
И.1 Вигук як частина мови
И.2 Правопис вигуків
Д.8 Будова числівників
Д.5 Позначення часу
Д.4 Зв'язок числівника з іменником
З.1 Прийменник як частина мови
З.2 Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника
З.3 Правопис прийменників
З.5 Сполучник як частина мови
З.6 Розрізнення сполучників та омонімічних частин мови
З.8 Правопис сполучників
З.9 Частка як частина мови
З.10 Правопис часток
Д.6 Синтаксична роль числівника
Д.1 Числівник як частина мови
Д.3 Відмінювання кількісних числівників