Результат пошуку для «морфологія»

Дев'ятий клас

Б.1 Розрізняємо частини мови
Б.2 Розрізняємо самостійні та службові частини мови
Б.4 Рід іменників
Б.5 Відміни іменників
Б.7 Родовий відмінок іменників чоловічого роду
Б.8 Вибираємо правильно записані іменники в орудному відмінку
Б.6 Групи іменників
Б.9 Кличний відмінок іменників
А.29 Іменники іншомовного походження
Б.10 Морфологічний розбір іменника
Б.11 Розрізняємо прикметники за значенням
Б.12 Співвідносимо ступені порівняння прикметників
Б.13 Морфологічний розбір прикметника
Б.14 Знаходимо числівники з-поміж інших частин мови
Б.15 Записуємо числівники відповідно до їхніх розрядів
Б.16 Співвідносимо відмінки з відповідними формами числівника
Б.23 Морфологічний розбір числівника
Б.22 Записуємо закінчення іменників у словосполученнях із числівниками
Б.24 Семантичні розряди займенників
Б.18 Відмінювання складених кількісних числівників
Б.21 Відмінювання порядкових числівників
Б.25 Утворюємо відмінкові форми займенників
Б.26 Морфологічний розбір займенника
Б.27 Розрізняємо форми дієслів
Б.28 Визначаємо дієвідміну дієслів
Б.29 Час та вид дієслів
Б.30 Перехідність дієслів
Б.32 Морфологічний розбір дієслова
Б.33 Стан дієприкметників
Б.34 Аналіз дієприкметника як форми дієслова
Б.35 Визначаємо вид дієприслівника
Б.36 Розрізняємо прислівники і співзвучні частини мови
Б.37 Визначаємо ступені порівняння прислівників
Б.38 Морфологічний розбір прислівника
Б.39 Розряди часток за значенням та вживанням
Б.41 Аналіз частки як частини мови
Б.43 Аналіз сполучника як частини мови
Б.44 Аналіз прийменника як частини мови
Б.46 Аналіз вигука як окремої частини мови
Б.40 Модальні частки

Курси ЗНО з Української мови та літератури

Г.1 Групи іменників за значенням
Г.2 Рід іменників
Г.3 Рід невідмінюваних іменників іншомовного походження
Г.7 Відмінювання іменників
Г.9 Написання та відмінювання імен по батькові
Г.10 Кличний відмінок
Г.11 Відмінки іменників
Г.4 Число іменників
Г.5 Групи іменників
Г.6 Відміни іменників
Г.8 Незмінні іменники
Г.13 Орудний відмінок іменників
Ґ.1 Прикметник як частина мови
Ґ.3 Відмінювання прикметників
Є.1 Дієслово як частина мови
Є.3 Вид дієслова
Є.4 Час дієслова
Є.5 Спосіб дієслова
Є.7 Дієприкметник як особлива форма дієслова
Є.8 Дієвідміни
Ж.1 Прислівник як частина мови
Ж.2 Синтаксична роль прислівників
Ж.3 Ступені порівняння прислівників
Ж.4 Правопис прислівників
И.1 Вигук як частина мови
И.2 Правопис вигуків
Д.8 Будова числівників
Д.5 Позначення часу
Д.4 Зв'язок числівника з іменником
З.1 Прийменник як частина мови
З.2 Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника
З.3 Правопис прийменників
З.5 Сполучник як частина мови
З.6 Розрізнення сполучників та омонімічних частин мови
З.8 Правопис сполучників
З.9 Частка як частина мови
З.10 Правопис часток
Д.6 Синтаксична роль числівника
Д.1 Числівник як частина мови
Д.3 Відмінювання кількісних числівників