Результат пошуку для «курс біологія»

Курси ЗНО з Біології

А.1 Властивості живого. Рівні організації життя. Методи досліджень в біології
Б.1 Хімічний склад клітини. Біологічна роль хімічних елементів
Б.2 Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів
Б.3 Вода та неорганічні сполуки в організмі
Б.4 Органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи
Б.5 Білки
Б.6 Нуклеїнові кислоти
В.3 Двомембранні органели. Рибосоми
В.4 Ядро
В.2 Цитоплазма. Одномембранні органели
В.1 Методи дослідження клітин. Будова та функції мембран
Г.1 Метаболізм. Розщеплення речовин
Г.2 Дихання. Фотосинтез. Хемосинтез
Ґ.2 Розмноження організмів
Ґ.3 Індивідуальний розвиток організму
Ґ.4 Геном
Е.1 Закономірності спадковості і мінливості
Е.2 Спадкові захворювання. Методи досліджень спадковості людини
Ґ.5 Днк. Транскрипція. Трансляція
Д.1 Генетика — наука про закономірності спадковості і мінливості організмів. Класичні методи генетичних досліджень
Д.2 Основні поняття генетики. Закономірності функціонування генів у прокаріотів та еукаріотів
Е.3 Аналізуюче схрещування. Множинна дія генів. Взаємодія генів
Е.4 Зчеплене успадкування. Хромосомна теорiя спадковостi
Е.5 Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю. Хромосомний аналіз каріотипу
Ж.1 Селекція організмів
Є.1 Закономірності мінливості
З.1 Систематика
И.1 Віруси. Віроїди. Пріони
І.1 Прокаріотичні організми
Ж.2 Біотехнологія. Генна інженерія. Клітинна інженерія
Ї.3 Діатомові водорості
Ї.4 Бурі водорості
Ї.5 Червоні водорості
Ґ.1 Мітоз. Мейоз. Клітинний цикл
Й.2 Пагін. Стебло – вісь пагона
Й.2 Листок
К.4 Насінина та плід
К.3 Запилення та запліднення
К.2 Суцвіття
К.1 Будова квітки
Ї.2 Зелені водорості
Ї.1 Загальна характеристика водоростей
Й.1 Клітини та тканини рослин
С.1 Поведінка тварин
Й.5 Життєві функції рослин. Ріст та розвиток рослин
Л.1 Розмноження рослин
Й.3 Корінь
Л.3 Плауни. Хвощі. Папороті
О.3 Паразити людини. Захворювання, викликані найпростішими
Л.2 Вищі спорові рослини. Мохи
Л.4 Голонасінні
Л.5 Покритонасінні
Л.6 Капустяні. Пасльонові. Бобові. Айстрові. Лілійні. Цибулеві. Злакові
М.2 Цвілеві гриби. Шапкові гриби. Гриби-паразити
М.1 Загальна характеристика грибів
Т.2 Плоскі черви
О.1 Загальна характеристика одноклітинних гетеротрофних організмів
О.2 Тип найпростіші. Мешканці прісних водойм та морів
Т.1 Кишковопорожнинні
Т.3 Круглі черви
Т.4 Кільчасті черви
Т.5 Ракоподібні
Н.1 Лишайники
Е.Е.5 Характеристика популяцій
Е.Е.2 Екологічні чинники та їх класифікація
П.1 Губки
Р.1 Справжні багатоклітинні тварини. Тканини
Р.2 Справжні багатоклітинні тварини. Системи органів
Т.6 Павукоподібні
Т.7 Комахи з неповним перетворенням
Т.9 Паразитичні та кровосисні комахи, переносники збудників захворювань людини
Т.8 Комахи з повним перетворенням
Т.10 Молюски
Т.11 Загальна характеристика хордових
Т.14 Плазуни
Т.12 Риби
Т.13 Земноводні
Т.15 Птахи
Т.16 Ссавці. Першозвірі та сумчасті
Т.19 Ссавці: Хижі, Примати, Китоподібні, Ластоногі
Т.18 Ссавці: Парнокопитні, Непарнокопитні, Мозоленогі, Хоботні
Т.17 Ссавці. Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні
У.1 Місце людини в органічному світі. Типи тканин організму людини
У.2 Тканини. Органи. Системи органів
Ф.1 Нервова система. Будова та функції
Ф.3 Центральна та периферична нервова система. Хвороби нервової системи
Х.1 Гуморальна регуляція. Ендокринна система
Х.2 Ендокринні залози організму людини
Ц.1 Кров. Лімфа. Тканинна рідина. Еритроцити
Ч.1 Будова та функції кровоносних і лімфатичних судин
Ц.2 Кров. Еритроцити. Лейкоцити. Тромбоцити
Ф.2 Спинний та головний мозок
Ч.2 Будова та функції серця. Кола кровообігу
Ч.3 Захворювання серцево-судинної системи. Перша допомога при кровотечах
Ш.1 Особливості будови та функціонування імунної системи
Ш.2 Інфекційні захворювання людини
Щ.1 Дихання та його значення. Будова та функції органів дихання
Е.Е.3 Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхнє угрупування
Е.Е.1 Завдання та методи екології. Екологічні зв’язки та закони
Щ.3 Процеси дихання
Щ.2 Будова та функції органів дихання
Щ.4 Регуляція дихання. Профілактика захворювань дихальної системи
Ь.1 Будова та функції органів травлення
Ь.2 Будова та функції зубів. Хвороби зубів
Ь.3 Хвороби органів травлення
Ю.1 Обмін речовин в організмі людини
Ю.2 Обмін речовин і перетворення енергії. Харчування
Ю.4 Вітаміни
Я.1 Будова та функції сечовидільної системи
Ю.3 Значення компонентів продуктів харчування
Ю.5 Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин
Ю.7 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму
Я.2 Регуляція сечоутворення. Захворювання органів сечовиділення
А.А.2 Терморегуляція. Хвороби шкіри
Ю.6 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини
Б.Б.1 Опорно-рухова система. Типи кісток
Б.Б.2 Будова скелета людини
Б.Б.3 Будова та функції м’язів
А.А.1 Будова та функції шкіри
Б.Б.4 Рух людини. Робота м’язів. Розвиток опорно-рухової системи людини
В.В.1 Загальна характеристика сенсорних систем
В.В.2 Зорова сенсорна система. Хвороби очей
В.В.3 Слухова сенсорна система. Хвороби слухової системи
Г.Г.1 Вища нервова діяльність
Г.Г.2 Безумовні рефлекси людини. Вроджена поведінка людини
Г.Г.3 Умовні рефлекси людини. Набута поведінка
Г.Г.4 Научіння. Розумова діяльність
Г.Г.5 Мова та мислення
Г.Г.6 Свідомість та пам'ять
Г.Г.7 Сон та біологічні ритми
Д.Д.1 Будова статевої системи людини
Д.Д.2 Запліднення. Ембріональний період розвитку
И.И.1 Еволюція органічного світу
И.И.2 Теорія еволюції
Є.Є.1 Характеристика екосистеми
Є.Є.2 Трофічна структура біоценозу. Екологічна піраміда
Є.Є.3 Сукцесія. Основні біоми Землі
Ж.Ж.1 Склад біосфери та її межі
Ж.Ж.3 Екологічні проблеми Раціональне природокористування
Ж.Ж.2 Біогеохімічні цикли. Забруднення біосфери
Е.Е.6 Екологічна ніша
З.З.3 Основні середовища існування. Терморегуляція організмів
З.З.2 Екологічно пластичні та непластичні види. Життєві форми та екологічні ніші. Коадаптація
З.З.4 Форми симбіозу. Адаптивні біологічні ритми
Б.8 Роль АТФ в організмі та особливості її будови
Б.9 Розв'язування задач на молекулярному рівні
В.6 Транспорт речовин через клітинну мембрану
В.5 Поняття про хромосоми та їхні особливості
В.7 Органели руху: війки, джугитики
Г.3 Приклади автотрофних, гетеротрофних та міксотрофних організмів
Г.4 Роль хлорофілу та значення фотосинтезу в біосфері
Е.6 Розв`язування задач на моногібридне та дигібридне схрещування
Е.7 Розв`язування задач на успадкування ознак, зчеплених зі статтю
Є.2 Мутагенні фактори
Ж.3 Значення біотехнології та селекції в природі
И.2 Захворювання, спричинені вірусами
І.2 Захворювання людини, спричинені бактеріями
А.2 Історія розвитку біології
А.3 Різноманітність біологічних наук
Е.8 Типи успадкування ознак у людини
Є.3 Визначення типів мінливостей та мутацій
З.2 Принципи сучасної систематики
Ї.6 Поширення та значення водоростей для людини
Й.6 Регулятори росту рослин
Й.7 Видозміни пагона
Л.7 Особливості будови квітів та листків у родин відділу Покритонасінні
Л.8 Різноманітність Покритонасінних
Л.9 Різноманітність спорових рослин та голонасінних
Н.2 Особливості розмноження та роль лишайників
П.2 Роль губок у природі та житті людини
Т.20 Порівняльна характеристика будови систем організму хордових тварин
Т.21 Захворювання та порівняльна характеристика гельмінтів
Ф.4 Вплив симпатичної та парасимпатичної нервової системи на життєдіяльність людини
Ф.5 Захворювання нервової системи
Х.3 Захворювання, викликані порушенням роботи ендокринної системи
Ц.3 Органи кровотворення. Властивості лімфи
Ч.4 Кількісні показники роботи кровоносної системи
Ш.3 Клітини імунної системи. Речовини із захисними властивостями
Ш.4 Поняття про імунокорекцію та імунотерапію. Алергічні реакції
Щ.5 Захворювання органів дихальної системи
Ч.5 Захворювання лімфатичної системи. Зміни в роботі кровоносної системи через навантаження
Щ.6 Голосовий апарат та процес утворення голосу
Ь.4 Особливості травлення в різних відділах травного каналу
Я.3 Захворювання видільної системи
А.А.3 Захворювання та заходи щодо відновлення шкіри
Б.Б.5 Ушкодження опорно-руховї та м'язової систем
В.В.4 Сенсорні системи нюху, смаку та дотику
Г.Г.8 Порушення вищої нервової діяльності
Д.Д.3 Вплив чинників зовнішнього середовища на розвиток плоду. Постембріональний період розвитку
Д.Д.4 Захворювання, що передаються від матері до дитини
Д.Д.5 Стадії гаметогенезу. Будова чоловічих та жіночих статевих клітин
Д.Д.6 Захворювання репродуктивної системи. Венеричні захворювання
Е.Е.7 Пристосування організмів до екологічних чинників
Є.Є.5 Розв`язування задач з екології
Ж.Ж.4 Світові екологічні організації. Поняття про Червону та Зелену книги України
З.З.5 Особливості терморегуляції різних видів організмів
И.И.3 Способи видоутворення
И.И.4 Сучасні погляди на етапи еволюції життя на Землі