Результат пошуку для «десяткові дроби»

Шостий клас

Д.2 Графічне зображення десяткового дробу
Д.5 Записуємо десятковий дріб
Д.9 Упорядкування десяткових дробів
Д.10 Округлюємо десятковий дріб
Д.11 Десятковий дріб на числовому промені
Д.17 Послідовність десяткових чисел
Д.15 Порівняння звичайного і десяткового дробів
Є.1 Множення дробів на одноцифрове число
Є.2 Множення дробів на багатоцифрові числа
Є.3 Задачі на множення десяткових дробів
Є.4 Цікавинки для допитливих
Є.5 Швидке множення
Е.1 Дії з дробами у стовпчик
Є.6 Множення дробів у стовпчик
Є.7 Оцінка добутку
Е.6 Складаємо приклади з десятковими дробами
Е.9 Знаходимо члени послідовності
Е.11 Геометричні задачі
Е.12 Заповнюємо пропуски
Е.15 Спрощення виразів
Е.16 Знаходження закономірності
Є.8 Порівняння добутків
Є.9 Ділення дробів на цілі числа
Є.10 Задачі на ділення десяткових дробів
Є.11 Швидке ділення
Є.12 Ділення цілих чисел на дроби
Є.13 Ділення десяткових дробів
Є.14 Порівняння часток
Є.15 Оцінка частки
Є.16 Множення і ділення дробів у житті
Є.17 Знаходимо множник
Є.18 Множення і ділення дробів у світі професій
Є.22 Доповнюємо таблицю
Є.20 Сортування добутків і часток
Є.21 Округлення добутків і часток
Є.23 Упорядкування добутків і часток
Є.24 Ланцюжок обчислень
Е.7 Заповнюємо таблицю
Е.10 Як зміниться сума/різниця виразу?
Е.3 Записуємо результати у правильному порядку
Е.8 Розв'язуємо рівняння
Д.18 Зображуємо десятковий дріб на малюнку
Д.19 Встановлюємо відповідність дробів
Е.17 Який знак потрібно поставити?
Ж.14 Перетворення мішаного числа в десятковий дріб
Г.11 Крамниця
К.8 Дії з десятковими дробами
Е.13 Оцінка суми/різниці дробів
Е.14 Порівняння сум/різниць десяткових дробів