Результат пошуку для «словосполучення»

П'ятий клас

З.13 Складаємо словосполучення з омонімами
И.4 Перетворюємо словосполучення у фразеологізми
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
І.3 Визначаємо головне та залежне слово у словосполученні
І.5 Добираємо всі можливі залежні слова до головного
І.7 Будуємо схему словосполучення
І.8 Знаходимо правильно утворені словосполучення
І.9 Добираємо прийменник до словосполучення
І.10 Узгоджуємо слова у словосполученні
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.14 Поширюємо словосполучення
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Е.3 Підбираємо прикметники до іменників
Е.9 Замінюємо словосполучення прислівником
І.6 Добираємо словосполучення до схеми
Ж.3 Доповнюємо словосполучення прийменником
І.16 Відмінюємо словосполучення з прикметниками
Є.9 Добираємо залежні слова до дієслів
Б.3 Замінюємо словосполучення словами з префіксами
І.13 Розподіляємо словосполучення за головним словом

Сьомий клас

Ї.1 Розрізняємо словосполучення в залежності від поєднання частин мови
А.13 Добираємо синоніми до прикметників
А.18 Утворюємо словосполучення з присвійним прикметником
Г.4 Добираємо до дієприкметника означуване слово
Ґ.12 Утворюємо словосполучення з дієприслівником
Д.2 Добираємо прислівник до слів, ставимо питання
Б.3 Вписуємо займенник у словосполучення
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Ї.2 Вибираємо словосполучення в реченні
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.5 Досліджуємо способи зв'язку в словосполученні
Ї.6 Вибираємо слова у відповідній формі
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
У.3 Вода — основа життя
Н.4 Визначаємо стилі мовлення словосполучень
Р.2 Розрізняємо епітети в словосполученнях
Е.3 Досліджуємо зв'язок прийменника з непрямими відмінками