Результат пошуку для «словосполучення»

П'ятий клас

З.13 Складаємо словосполучення з омонімами
И.4 Перетворюємо словосполучення у фразеологізми
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
І.3 Визначаємо головне та залежне слово у словосполученні
І.5 Добираємо всі можливі залежні слова до головного
І.7 Будуємо схему словосполучення
І.8 Знаходимо правильно утворені словосполучення
І.9 Добираємо прийменник до словосполучення
І.10 Узгоджуємо слова у словосполученні
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.14 Поширюємо словосполучення
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Е.3 Підбираємо прикметники до іменників
Е.9 Замінюємо словосполучення прислівником
І.6 Добираємо словосполучення до схеми
Ж.3 Доповнюємо словосполучення прийменником
І.16 Відмінюємо словосполучення з прикметниками
Є.9 Добираємо залежні слова до дієслів
Б.3 Замінюємо словосполучення словами з префіксами
І.13 Розподіляємо словосполучення за головним словом

Сьомий клас

Ї.1 Розрізняємо словосполучення в залежності від поєднання частин мови
А.13 Добираємо синоніми до прикметників
А.18 Утворюємо словосполучення з присвійним прикметником
Г.4 Добираємо до дієприкметника означуване слово
Ґ.12 Утворюємо словосполучення з дієприслівником
Д.2 Добираємо прислівник до слів, ставимо питання
Б.3 Вписуємо займенник у словосполучення
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Ї.2 Вибираємо словосполучення в реченні
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.5 Досліджуємо способи зв'язку в словосполученні
Ї.6 Вибираємо слова у відповідній формі
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
У.3 Вода — основа життя
Н.4 Визначаємо стилі мовлення словосполучень
Р.2 Розрізняємо епітети в словосполученнях
Е.3 Досліджуємо зв'язок прийменника з непрямими відмінками

Восьмий клас

Д.7 Відбираємо словосполучення
А.5 Розрізняємо сполучення слів із прямим/переносним значенням
А.7 Утворюємо словосполучення з прямим/переносним значенням
Н.11 Ставимо розділові знаки і характеризуємо слово чи словосполучення
Е.1 Вибираємо рядки слів, які не можна назвати реченням
Е.2 Гра «Зачароване речення»
О.4 Складаємо правильні словосполучення
О.7 Оцінюємо словосполучення
Д.1 Проводимо досліди
Д.2 Встановлюємо змістовий зв'язок слів у словосполученнях
Д.3 Вибираємо літери, які позначають граматичний зв'язок у словосполученні
Д.4 Утворюємо словосполучення з поданих слів
Д.5 Утворюємо синонімічні словосполучення
Д.6 Вибираємо правильні словосполучення
Д.8 Підбираємо словосполучення до відповідних схем
Д.9 Шукаємо потрібні словосполучення в реченнях
Д.10 Встановлюємо відповідність між різновидами та словосполученнями
Д.11 Розмежовуємо прості та складні словосполучення
Д.12 Утворюємо складні словосполучення, використовуючи подані слова