Результат пошуку для «словосполучення»

П'ятий клас

З.13 Складаємо словосполучення з омонімами
И.4 Перетворюємо словосполучення у фразеологізми
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
І.3 Визначаємо головне та залежне слово у словосполученні
І.5 Добираємо всі можливі залежні слова до головного
І.7 Будуємо схему словосполучення
І.8 Знаходимо правильно утворені словосполучення
І.9 Добираємо прийменник до словосполучення
І.10 Узгоджуємо слова у словосполученні
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.14 Поширюємо словосполучення
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Е.3 Підбираємо прикметники до іменників
Е.9 Замінюємо словосполучення прислівником
І.6 Добираємо словосполучення до схеми
Ж.3 Доповнюємо словосполучення прийменником
І.16 Відмінюємо словосполучення з прикметниками
Є.9 Добираємо залежні слова до дієслів
Б.3 Замінюємо словосполучення словами з префіксами
І.13 Розподіляємо словосполучення за головним словом