Результат пошуку для «історія України»

Курси ЗНО з Історії України

А.1 Вступ до історії України
Б.1 Поява та розселення людей на території України
Б.2 Поширення землеробства і скотарства на землях України
Б.4 Кочовики раннього залізного віку
Б.5 Античні міста-колонії Північного Причорномор'я та Криму
Б.6 Велике переселення народів та Велике розселення слов'ян
Г.1 Об'єднання Галицького та Волинського князівств
Г.2 Галицько-Волинська держава за Данила Романовича
Г.3 Монгольська навала
В.1 Слов’янські племена напередодні утворення держави
В.2 Утворення Русі-України
Г.4 Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича
Ґ.1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Ґ.2 Входження українських земель до складу іноземних держав. Кримське ханство
Ґ.3 Кревська унія та її наслідки для українських земель
В.3 Київська Русь за перших Рюриковичів
Ґ.4 Виникнення козацтва
Ґ.7 Культура й духовність
В.4 Князювання Володимира Великого
Ж.1 Гетьманування Івана Виговського
Ж.2 Порушення територіальної цілісності України
Ж.3 Гетьманування Івана Брюховецького. Андрусівське перемир'я
Г.5 Суспільно-політичне та господарське життя
Г.6 Культура: архітектура і мистецтво
Г.7 Культура: освіта, література і літописання
Ж.4 Діяльність гетьмана Петра Дорошенка
Ж.5 Гетьманщина у 60–80-х роках XVII століття
Ж.6 Політичний устрій та господарське життя
Ж.7 Слобідська Україна в XVII столітті
В.5 Київська Русь за правління Ярослава Мудрого
Д.3 Виникнення Запорізької Січі
Д.1 Суспільно-політичне і господарське життя українських земель у другій половині XVI ст.
Д.2 Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі
Д.4 Становлення козацтва. Козацькі повстання XVI ст.
Д.5 Церковне життя та братський рух у XVI ст.
Д.6 Берестейська церковна унія
Д.7 Культурне життя: освіта, наука та книговидання
Д.8 Культурне життя: архітектура, мистецтво
Е.2 Козацькі повстання 1620–1630-х рр.
Е.3 Церковне життя в Україні
Е.5 Українське мистецтво
Е.1 Походи козаків у І чверті XVII століття. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Е.4 Українська культура: освіта, друкарство, література
В.6 Становище Київської Русі доби розквіту
В.7 Київська Русь за наступників Ярослава
В.8 Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина
В.9 Київське, Чернігівське та Переяславське князівства за часів роздробленості
В.10 Галицьке та Волинське князівства у другій половині ХІІ століття
В.12 Культура Київської держави IX–XI ст.
В.14 Культура ХІ–ХІІІ ст.: архітектура і мистецтво
Є.1 Причини та початок Національно-визвольної війни
В.11 Соціально-економічний розвиток та історичне значення Київської держави
В.13 Культура другої половини ХІ–ХІІІ ст.: освіта, література, усна народна творчість
Є.2 Розгортання Національно-визвольної війни 1648–1649 рр.
Є.3 Утворення української козацької держави — Гетьманщини
Є.4 Постать Богдана Хмельницького
Є.5 Воєнно-політичні події 1651–1653 рр.
Є.6 Українсько-московський договір. Продовження Національно-визвольної війни
З.1 Гетьманування Івана Мазепи
З.2 Українські землі в кінці XVII – на початку XVIII ст.
З.3 Україна в подіях Північної війни
З.4 Полтавська битва. Гетьман Пилип Орлик
3.6 Українські землі в 20-40-х роках 18 ст.