Результат пошуку для «історія України»

Курси ЗНО з Історії України

А.1 Вступ до історії України
Б.1 Поява та розселення людей на території України
Б.2 Поширення землеробства і скотарства на землях України
Б.4 Кочовики раннього залізного віку
Б.5 Античні міста-колонії Північного Причорномор'я та Криму
К.3 Початок «Великих реформ» Олександра ІІ
Б.6 Велике переселення народів та Велике розселення слов'ян
Г.1 Об'єднання Галицького та Волинського князівств
Г.2 Галицько-Волинська держава за Данила Романовича
Г.3 Монгольська навала
В.1 Слов’янські племена напередодні утворення держави
Г.4 Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича
В.2 Утворення Русі-України
Ґ.1 Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Ґ.2 Входження українських земель до складу іноземних держав. Кримське ханство
Ґ.3 Кревська унія та її наслідки для українських земель
К.4 Реформи 60–70-х рр.
В.3 Київська Русь за перших Рюриковичів
Ґ.4 Виникнення козацтва
Ґ.7 Культура й духовність
В.4 Князювання Володимира Великого
Ж.1 Гетьманування Івана Виговського
Ж.2 Порушення територіальної цілісності України
Ж.3 Гетьманування Івана Брюховецького. Андрусівське перемир'я
К.2 Антикріпосницький рух на українських землях у другій половині ХІХ ст.
Г.5 Суспільно-політичне та господарське життя
Г.6 Культура: архітектура і мистецтво
Г.7 Культура: освіта, література і літописання
Ж.4 Діяльність гетьмана Петра Дорошенка
Ж.5 Гетьманщина у 60–80-х роках XVII століття
Ж.6 Політичний устрій та господарське життя
Ж.7 Слобідська Україна в XVII столітті
В.5 Київська Русь за правління Ярослава Мудрого
Д.1 Суспільно-політичне і господарське життя українських земель у другій половині XVI ст.
Д.2 Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі
Д.3 Виникнення Запорізької Січі
Р.5 Проголошення І Універсалу ЦР
Р.4 Утворення політичних партій
Р.3 Українізація армії. Український національний конгрес
Р.2 Заснування УЦР
Р.1 Передумови та причини Української революції
К.1 Кримська війна
Л.5 Діяльність товариств на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.
І.7 Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства
С.7 Культура. Духовність
С.6 Українські землі 1920–1921 рр.
С.5 Україна: події 1919 р. – початку 1920 р.
С.4 Встановлення радянської влади в Україні в 1919 році
С.3 Західноукраїнська Народна Республіка
С.2 Директорія УНР
С.1 Українська Держава Павла Скоропадського
Д.4 Становлення козацтва. Козацькі повстання XVI ст.
Д.5 Церковне життя та братський рух у XVI ст.
Д.6 Берестейська церковна унія
Д.7 Культурне життя: освіта, наука та книговидання
Д.8 Культурне життя: архітектура, мистецтво
Е.1 Походи козаків у І чверті XVII століття. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Е.2 Козацькі повстання 1620–1630-х рр.
Р.10 Соціально-економічна політика Центральної Ради
Е.3 Церковне життя в Україні
Ф.1 Становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період
Ф.2 Національне та політичне життя західноукраїнських земель у 20–30-ті рр. ХХ ст.
Ф.3 Утворення ОУН
Ф.4 Закарпаття в міжвоєнний період
Е.5 Українське мистецтво
Е.4 Українська культура: освіта, друкарство, література
В.6 Становище Київської Русі доби розквіту
В.7 Київська Русь за наступників Ярослава
В.8 Київська Русь за Володимира Мономаха та його сина
В.9 Київське, Чернігівське та Переяславське князівства за часів роздробленості
В.10 Галицьке та Волинське князівства у другій половині ХІІ століття
В.11 Соціально-економічний розвиток та історичне значення Київської держави
В.12 Культура Київської держави IX–XI ст.
В.14 Культура ХІ–ХІІІ ст.: архітектура і мистецтво
Є.1 Причини та початок Національно-визвольної війни
В.13 Культура другої половини ХІ–ХІІІ ст.: освіта, література, усна народна творчість
Є.2 Розгортання Національно-визвольної війни 1648–1649 рр.
Є.3 Утворення української козацької держави — Гетьманщини
Є.4 Постать Богдана Хмельницького
Є.5 Воєнно-політичні події 1651–1653 рр.
Є.6 Українсько-московський договір. Продовження Національно-визвольної війни
З.1 Гетьманування Івана Мазепи
З.2 Українські землі в кінці XVII – на початку XVIII ст.
З.3 Україна в подіях Північної війни
З.4 Полтавська битва. Гетьман Пилип Орлик
З.5 Становище Гетьманщини після Полтавської битви. І. Скоропадський
Р.9 Війна РНК та УНР. Проголошення IV Універсалу ЦР
Р.8 Події в Україні після проголошення ІІІ Універсалу ЦР
Р.7 Події 1917 р. та проголошення ІІІ Універсалу
Р.6 Проголошення ІІ Універсалу. Послаблення позицій ЦР
К.8 Національний рух в 90-ті рр. Вплив російського громадсько-політичного руху
К.7 Національний рух і суспільне життя в 70–80-х рр. ХІХ ст.
К.5 Стан українських земель у пореформений період
3.6 Українські землі в 20–40-х роках 18 ст.
3.7 Культура на українських землях у другій пол. ХVII – першій пол. ХVIІI ст.
У.1 Форсована індустріалізація
К.6 Національний рух і суспільне життя у 60-х рр. ХІХ ст.
У.2 Насильницька колективізація. Голодомор 1932–1933 рр.
У.3 Суспільство УСРР у 1930-і рр. «Великий терор»
У.4 Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія
І.3 Економічне становище українських земель
І.2 Українські землі в системі міжнародних відносин
Т.1 Внутрішнє становище українських земель на початку 1920-х рр.
Т.2 Утворення СРСР. Входження УСРР до складу СРСР
Т.3 Нова економічна політика в УСРР
Т.5 Розвиток культурного життя в Україні
І.4 Початок національного відродження на українських землях
І.5 Суспільні рухи на українських землях в 20–30-ті роки ХІХ ст. Масонство
І.6 Декабриський рух та польське повстання на українських землях поч. ХІХ ст.
П.1 Перша світова війна: українські землі в планах воюючих держав
П.2 Позиції українських політичних сил
П.3 Початок бойових дій у Першій світовій війні
П.4 Бойові дії в 1915–1917 рр.
П.5 Наслідки Першої світової війни. Українське питання
О.1 Стан промисловості та сільського господарства
О.2 Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ
Т.4 Політика коренізації/українізації в УСРР
Х.1 Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р.
Х.2 Західноукраїнські землі на початку Другої світової війни
Х.3 Розгортання бойових дій у 1941–1942 рр.
Х.4 Внутрішнє становище радянських земель у 1941–1942 рр.
Х.5 Встановлення окупаційного режиму в Україні: характер, плани, поділ
М.1 Тенденції розвитку культури другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.
М.3 Розвиток науки в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.
М.4 Розвиток літератури в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Х.6 Становище українських земель за часів окупаційного режиму
Х.7 Розгортання Руху Опору в Україні
Х.8 Визволення України
Х.9 Завершення Другої світової війни
Х.10 Культура часів Другої світової війни
М.5 Розвиток театрального та музичного мистецтва в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.
М.6 Живопис, архітектура, сільський та міський простір
М.2 Розвиток освіти в другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Ь.1 Міжнародні зв’язки України
Ь.3 Економічна політика
Ю.1 Політичний розвиток України 2005–2010 рр.
Ю.2 Україна 2010–2013 рр.
Ю.3 Революція Гідності
Ю.4 Агресія Росії проти України
Ю.5 Початок президентства П. Порошенка
Ю.6 Стан економіки та суспільства в сучасній Україні
Ю.7 Культура і духовність у сучасній Україні
Я.1 Княжа доба (кінець ІХ ст. – перша пол. Х ст.)
Я.2 Княжа доба (друга пол. Х ст. – середина ХІ ст.)
Ш.2 Економічне становище
Ш.3 Соціальні та демографічні зміни в суспільстві
Ш.4 Дисидентський рух
Ш.5 Культурне життя
Щ.1 Україна в умовах «перебудови»
Щ.2 Соціально-економічне становище в добу «перебудови»
Щ.3 Розгортання національно-визвольного руху в Україні
Щ.4 Відновлення незалежності України
А.А.2 Культурні діячі другої половини XVI ст.
А.А.3 Історичні діячі першої половини XVII ст.
А.А.4 Історичні діячі Національно-визвольної війни
А.А.5 Історичні діячі середини XVII ст.
А.А.6 Історичні діячі середини-кінця XVII ст.
А.А.7 Історичні діячі останньої третини XVII ст.
Ь.4 Соціальне життя
Ь.5 Державотворчий процес у кінці 1990-х – початку 2000-х рр.
Ь.6 Культура й духовність незалежної держави
Я.3 Княжа доба (друга пол. ХІ ст. – початок ХІІ ст.)
Я.6 Історичні персони другої пол. XIV ст. – першої пол. XV ст.
Я.4 Княжа доба (друга пол. ХІІ ст. – початок ХІІІ ст.). Культурні діячі
Я.5 Діячі Галицько-Волинської держави