Результат пошуку для «хімія»

Курси ЗНО з Хімії

А.1 Речовина. Тіло. Матеріал
А.3 Властивості речовини та її склад. Хімічна формула
А.5 Закон Авогадро. Масова частка елемента
В.3 Збуджений стан атома. Електронні формули атомів
В.1 Склад атома. Нуклонне число
Г.2 Структура таблиці Менделєєва. Металічні та неметалічні елементи
Г.3 Основні групи елементів періодичної таблиці
Г.4 Періодичні зміни властивостей елементів
Д.5 Тепловий ефект розчинення. Електроліти
Д.7 Ступінь дисоціації. Йонно-молекулярне рівняння
Е.1 Загальна характеристика неметалів. Алотропія
Е.2 Гідроген та його найважливіші сполуки
Е.4 Хлор. Найважливіші сполуки та хімічні властивості
Е.8 Оксиди Нітрогену. Нітратна кислота
Е.11 Карбон та його алотропні модифікації
Е.9 Фосфор. Алотропні модифікації. Хімічні властивості Фосфору
Е.12 Найважливіші сполуки Карбону
Е.13 Силіцій та його найважливіші сполуки
Е.14 Оксиди неметалічних елементів. Кислотні дощі
Е.15 Колообіг неметалічних елементів у природі
Є.1 Загальна характеристика металічних елементів та їхні фізичні властивості
Є.2 Хімічні властивості металів та ряд їхньої активності
Є.4 Найпоширеніші сполуки Алюмінію та Феруму
Є.5 Застосування металів та їхніх сплавів
Є.6 Метали у складі ґрунтів та мінеральних добрив
Є.7 Біологічне значення металічних та неметалічних елементів
Ж.1 Склад, номенклатура і фізичні властивості оксидів
Ж.2 Класифікація оксидів
Ж.3 Хімічні властивості оксидів
Ж.4 Способи одержання оксидів
З.2 Способи одержання нерозчинних основ. Їхні фізичні та хімічні властивості
З.3 Луги. Тривіальні назви та способи одержання
З.4 Хімічні властивості лугів. Їх застосування
И.1 Визначення, склад та номенклатура кислот. Їхня класифікація
А.7 Визначення якісного та кількісного складу речовини
А.6 Фізичні величини: формули та одиниці їх вимірювання. Середня відносна молекулярна маса
Б.2 Класифікації хімічних реакцій за складом сполук
Б.3 Класифікації хімічних речовин за значення теплового ефекту та участі каталізатора
Б.6 Швидкість хімічної реакції. Поняття про каталізатори та каталіз
Б.7 Фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції
Б.9 Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє
Б.8 Закон збереження маси речовин та об'ємних відношень газів
Б.10 Поняття про гальванічний елемент
Д.3 Розчин та розчинність
В.5 Послідовність заповнення енергетичних рівнів та підрівнів
Е.3 Галогени. Поширення та властивості
Е.6 Сульфур. Алотропні модифікації та найважливіші сполуки
Е.10 Найважливіші сполуки Фосфору
Е.16 Застосування неметалів та їхніх сполук
Г.1 Періодичний закон та структура таблиці
Ґ.5 Речовини різних типів будови. Стани твердих речовин
Ґ.1 Хімічний зв'язок та його різновиди
Ґ.2 Ковалентний зв'язок та механізми його утворення
Ґ.3 Електронегативність. Електронна формула молекули
Ґ.4 Кристалічні ґратки та властивості речовини
Д.1 Однорідні та неоднорідні суміші. Дисперсні системи. Розділення сумішей
Д.8 рН та індикатори. Якісні реакції на деякі йони