Результат пошуку для «літери»

Малюки

Г.1 Розпізнаємо першу літеру слова
Г.6 Якою літерою відрізняються слова
Б.2 Знаходимо голосні в таблиці
Б.6 Голосні я, ю, є, ї у словах
Б.4 Визначення голосної, що є у слові
В.10 Асоціації приголосних із предметами
А.1 Вчимо голосні
А.2 Вчимо дзвінкі приголосні
А.3 Вчимо глухі приголосні
А.4 Вказуємо на почуті літери
А.5 Знайди почуті літери в абетці
А.6 Визначаємо першу літеру слова
А.7 Додаємо першу літеру до слова
А.8 Вчимо маленькі літери
А.9 З’єднуємо звук і літеру
Г.2 Знаходимо однакові слова за початковими літерами
Г.3 Знайди літеру в слові
Г.5 Виділяємо слова з певною літерою
Г.7 Додаємо першу літеру слова
Г.8 Складаємо слово за прикладом
Б.1 Знайомимось із голосними
Б.5 Впіймай слово
Б.3 Асоціації голосних із предметами
Б.8 Знаходимо літери в середині слів
В.1 Знайомимось із приголосними
В.2 Знаходимо приголосні у таблиці
В.3 Перетягни літеру, щоб утворилося слово
В.4 Знаходимо почуті літери в абетці
В.5 Виділяємо зайві приголосні
В.6 Знаходимо задані літери у словах
В.7 Слова, що містять однакові та різні приголосні
В.8 З'єднай звук і приголосну літеру
В.9 Знайди приголосні, які є в даному слові
Д.4 Склади з літер слово