Результат пошуку для «дієслово»

Третій клас

С.5 Знайомимось із присудком
М.3 Знаходимо дієслова в реченні
С.6 Вставляємо присудок у речення
Н.1 Знайомимось з часами дієслів
Н.3 Вибираємо час
Н.17 Гра "Дай відповідь"
Н.6 Гра "Назад у минуле"
Н.16 Вставляємо дієслово в потрібній формі
Н.9 Шукаємо дієслова відповідного часу
Н.15 Знаходимо зайве слово
Н.13 Сортуємо дієслова за часом
Н.2 Ставимо питання
Н.12 Вибираємо всі дієслова певного часу
Н.14 Гра " Утвори дієслово"
Н.5 Знаходимо теперішній час
Н.7 Вписуємо дієслово минулого часу
Н.4 Вписуємо потрібне дієслово
М.6 Сортуємо дієслова за питаннями
Н.11 Вставляємо дієслово
М.2 Доповнюємо речення дієсловами
М.4 Підбіраємо антоніми до дієслів
М.5 Утворюємо дієслово
М.7 Пояснюємо значення дієслів
М.8 Знаходимо інфінітив у реченні
М.10 Вставляємо правильне дієслово
М.9 Вибираємо інфінітив
М.11 Визначаємо правильне написання "не" з дієсловами
Н.8 Знаходимо дієслова в тексті

Четвертий клас

Ж.2 Гра «Квітковий магазин»
Ж.3 Добираємо синонім і антонім до дієслова
Ж.5 З'єднуємо дієслова-антоніми
Ж.6 Визначаємо пряме і переносне значення дієслів
Ж.7 Вибираємо дієслово, що відповідає змісту речення
З.1 Розподіляємо дієслова за часами
З.5 Гра «Великдень»
З.7 Змінюємо дієслова теперішнього часу за числами
З.9 Гра «Знімальний майданчик»
З.10 Змінюємо дієслова майбутнього часу за числами
З.11 Визначаємо дієслова минулого часу
З.3 Розподіляємо дієслова за числами
Ж.9 Утворюємо словосполучення з дієсловами
Ж.10 Розподіляємо дієслова за особовими закінченнями (-уть, -ють/ -ать, -ять)
Ж.11 Утворюємо дієслова ІІІ особи множини теперішнього часу
Ж.12 Змінюємо дієслова у І та ІІІ особах множини
Ж.13 Знаходимо помилки у правописі особових закінчень дієслів
И.1 Знаходимо неозначену форму дієслова у прислів'ях та приказках
И.2 Доповнюємо фразеологізми дієсловами
И.3 Добираємо до іменників спільнокореневі дієслова у неозначеній формі
И.4 Створюємо інструкції
И.5 Ставимо дієслова у неозначену форму
И.6 Розрізняємо форми дієслова за питанням
И.7 Розрізняємо дієприкметники/прикметники
Ж.15 Розподіляємо дієслова за завершеністю дії
З.2 Змінюємо дієслова за часами

Сьомий клас

В.1 Розрізняємо дієслова та дієслівні форми
В.2 Записуємо дієслова у ІІІ особі множини, визначаємо дієвідміну
В.4 Тлумачимо дієслова
В.6 Вибираємо неправильно записане дієслово
В.7 Утворюємо антоніми за допомогою префіксів
В.8 Доповнюємо вислови дієслівними формами
В.9 Доповнюємо фразеологізми інфінітивом
В.11 Доповнюємо вислови дієсловами з «не»
В.12 Розрізняємо дієслова доконаного і недоконаного виду
В.13 Визначаємо особу, число, вид, час дієслів
В.14 Вибираємо дієслова у реченні, визначаємо вид і час кожного з них
В.15 Визначаємо перехідність дієслів
В.16 Доповнюємо речення іменником у потрібному відмінку, визначаємо перехідні дієслова
В.17 Визначаємо час дієслів
В.18 Записуємо дієслово в потрібній формі
В.19 Змінюємо дієслова за особами і числами
В.20 Визначаємо особові закінчення дієслів
В.21 Досліджуємо чергування приголосних в особових формах дієслів
В.22 Утворюємо всі можливі форми минулого часу
В.24 Визначаємо вид та форму дієслів майбутнього часу
В.25 Вибираємо дієслова майбутнього часу у відповідній формі
В.26 Доповнюємо прислів'я дієсловами майбутнього часу в потрібній формі
В.28 Доповнюємо дієслова літерами -е, -є, -и, -і
В.29 Розрізняємо способи дієслів
В.31 Утворюємо дієслова умовного способу
В.32 Утворюємо дієслова наказового способу
В.33 Знаходимо неправильно утворену форму наказового способу
В.34 Визначаємо спосіб, особу та число дієслів у реченні
В.37 Перебудовуємо речення, використовуючи безособові дієслова
В.38 Визначаємо спосіб творення дієслів
Г.1 Розрізняємо прикметники та дієприкметники залежно від контексту
Г.3 Утворюємо активні дієприкметники
Г.5 Визначаємо вид, час та стан дієприкметника
Г.13 Позначаємо суфікси в дієприкметниках
В.39 Правопис -ться, -шся в дієсловах
О.3 Вибираємо правильне тлумачення слова
Г.17 Помилки у вживанні дієприкметникових зворотів
О.10 Неозначена форма дієслова в мовленні