Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Малюки
3-4 роки
Стандарти з цього рівня:

Ознаки об’єктів навколишнього світу

Спільні та відмінні ознаки. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на  підгрупи за спільною ознакою. Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.

М.М.1.А.1 Ознаки об’єктів навколишнього світу.

Учень/учениця: називає ознаки об’єктів навколишнього світу: форма, розмір, колір тощо; розпізнає об’єкти навколишнього світу за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо.

Завдання в цій тематиці:
М.М.1.А.2 Спільні та відмінні ознаки.

Учень/учениця: визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу.

Завдання в цій тематиці:
M.М.1.А.3 Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою.

Учень/учениця: об’єднує об’єкти навколишнього світу в групу за спільною ознакою.

Завдання в цій тематиці:
M.М.1.Б.1 Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.

Учень/учениця: зіставляє об’єкти навколишнього світу: за  розміром (більший, ніж; менший, ніж; однакові за розміром);  за довжиною (коротший; довший; однакові за довжиною); за масою (важчий, легший) та ін.; впорядковує об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою тощо.

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

M.М.2.А.1 Розміщення об’єктів на площині та в просторі.

Учень/учениця: розпізнає  розміщення об’єктів у просторі (класній кімнаті, на подвір’ї тощо),  на площині (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі тощо); розміщує об’єкти у просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між ; під, над, на; попереду, позаду, поруч; встановлює відношення порядку розміщення об’єктів  на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо).

Завдання в цій тематиці:
M.М.2.Б.1 Просторові фігури.

Учень/учениця: розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, піраміду, конус, циліндр.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

M.М.3.А.1 Назви чисел у межах 10. Цифри. Правила лічби. Кількісна лічба. Порядкова лічба. Порядкові відношення. Порівняння груп.

Учень/учениця: знає назви чисел у межах 10; визначає кількість елементів у групі; співвідносить її з відповідним числом; впізнає цифри, якими позначаються відповідні числа; називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10; лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично); відповідає на запитання: «Скільки елементів в групі?» і «Котрим за порядком є певний елемент групи у заданому напрямку лічби?» у процесі виконання практичних вправ; визначає порядкові відношення – розташування об’єктів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть  після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»); порівнює групи об’єктів за кількістю у них елементів способом утворення пар.

Завдання в цій тематиці:
M.М.3.Б.1 Позначення числа цифрою.

Учень/учениця: позначає число відповідною цифрою.

Завдання в цій тематиці:
M.М.3.Є.1 Назви та послідовність чисел від 1 до 20.

Учень/учениця: знає назви чисел 1-20; називає числа від 1 до 20 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного; називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 20.

Завдання в цій тематиці:
M.М.3.Є.3 Порівняння чисел у межах 20.

Учень/учениця: порівнює числа в межах 20.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

M.М.4.А.1 Числові рівності і нерівності.

Учень/учениця: розрізняє числові рівності та нерівності.

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

M.М.5.А.1 Довжина.

Учень/учениця: порівнює довжини відрізків або смужок паперу «на око», накладанням або за допомогою різних мірок.

Завдання в цій тематиці:
M.М.5.Б.1 Маса.

Учень/учениця: порівнює предмети за масою за малюнками.

Завдання в цій тематиці:
M.М.5.В.1 Місткість.

Учень/учениця: розуміє, що посудини мають місткість; порівнює посудини за місткістю.

Завдання в цій тематиці:
M.М.5.Г.1 Вартість.

Учень/учениця: знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями; знає, що одиницями вартості товару є гривня, копійка; виконує найпростіші розрахунки з використанням монет.

Завдання в цій тематиці: