Результат пошуку для «восьмий клас»

Восьмий клас

Ґ.5 Скорочуємо раціональні дроби
А.4 Знаходимо значення виразів з модулем
И.13 Теорема Вієта
Ґ.1 Цілі та дробові вирази (класифікація)
Н.1 Властивості подільності чисел
И.5 Визначаємо знак дискримінанта
Б.11 Виконуємо дії
Ґ.4 Знаходимо значення раціонального дробу
Н.2 Конгруенції
Г.3 Перетворюємо періодичні дроби на звичайні
В.5 Множення та ділення степенів з однаковими основами
М.1 Заповнюємо таблицю значень функції
З.4 Квадратний корінь з добутку
Г.4 Впорядковуємо десяткові періодичні дроби
Ґ.2 Визначаємо допустимі значення змінної
А.2 Порівнюємо цілі числа
З.6 Арифметичний квадратний корінь із частки
А.5 Додавання і віднімання цілих чисел
А.6 Множення і ділення цілих чисел
А.7 Порівнюємо значення виразів
И.7 Знаходимо корені квадратного рівняння
И.1 Яке це рівняння?
Ц.8 Теорема Піфагора
В.10 Порівнюємо вирази зі степенями
В.14 Розташовуємо вирази в порядку зростання та спадання
І.1 Чи є число коренем рівняння?
З.15 Спрощуємо вирази
В.9 Знаходимо значення виразів, що містять степінь
Е.1 Повторюємо формули квадрата двочлена
Ф.4 Подібність трикутників
У.2 Чотирикутник, описаний навколо кола
В.6 Підносимо степінь до степеня
У.1 Чотирикутник, вписаний в коло
В.8 Знаходимо значення степеневого виразу з буквеною основою
В.7 Порівнюємо вирази з нулем
В.11 Множення та ділення степенів з однаковими показниками
Є.10 Розв'язуємо раціональні рівняння
З.5 Внесення множника під знак квадратного кореня
В.12 Перетворюємо вирази зі степенями
Ц.9 Теорема, обернена до теореми Піфагора
Б.2 Записуємо числа у стандартному вигляді
У.3 Вписані і центральні кути: зв'язок
А.1 Цілі числа на координатній прямій
У.4 Сума кутів опуклого многокутника
У.5 Визначаємо кількість сторін многокутника
У.6 Чи існує даний многокутник?
Б.3 Переведення зі стандартного вигляду
Ґ.6 Чи є тотожністю рівність?
З.8 Порівнюємо вирази з коренями
Ж.7 Розв'язування систем лінійних рівнянь
В.13 Розв'язуємо степеневі рівняння
Ж.1 Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь
З.9 Квадратний корінь зі степеня
Ї.1 Порівнюємо числа
Ї.2 Додавання числових нерівностей
Ї.3 Множення числових нерівностей
Ї.4 Чи є число розв'язком нерівності?
Б.12 Порівнюємо числа
Б.4 Переводимо одиниці вимірювання
І.3 Розв'язуємо ірраціональні рівняння
З.11 Спрощуємо вирази з коренями
У.7 Площа трикутника
У.8 Площа трапеції
Б.8 Додавання та віднімання чисел у стандартному вигляді
У.9 Площа прямокутника
Ї.5 Степеневі нерівності
Ї.6 Розв'язуємо нерівності
Ї.7 Задачі з нерівностями
Ї.9 Розв'язуємо системи нерівностей
Ї.10 Найбільший та найменший цілий розв'язок нерівності
Ї.11 Нерівності з модулем
И.9 Квадратний тричлен: розклад на лінійні множники
Ї.8 Рівносильні нерівності
М.2 Визначення точки перетину графіків функцій
З.10 Впорядковуємо квадратні корені
И.10 Квадратний тричлен з параметрами
М.3 Визначення точок перетину прямих
Ґ.9 Знаходимо область визначення виразу
З.7 Визначення значення ірраціонального числа
М.4 Належність точки графіка функції
У.10 Визначення кутів паралелограма
Б.5 Порівняння порядків чисел
Ї.12 Подвійні нерівності
И.16 Розв'язуємо біквадратні рівняння
Ї.13 Розв'язуємо рівняння з модулями за допомогою нерівностей
Н.3 Найбільший спільний дільник натуральних чисел
Н.4 Найменше спільне кратне натуральних чисел
Н.5 Рівняння в цілих числах
Ч.1 Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
З.13 Звільнення від ірраціональності
Ґ.10 Значення дробу
А.8 Числові множини
Д.1 Аналіз добутку цілих чисел
І.4 Рівносильні рівняння
М.5 Точки перетину
Н.6 Найбільший спільний дільник чисел a i b
Н.7 Теорема Безу
Н.8 Ділення многочленів
И.14 Теорема, обернена до теореми Вієта
И.15 Теорема Вієта: знаходимо невідомий параметр
И.12 Квадратний тричлен: скорочуємо дроби
И.11 Квадратне рівняння: знаходимо значення невідомого параметра
И.2 Коефіцієнти квадратного рівняння
И.6 Розв'язуємо неповні квадратні рівняння
И.8 Знаходимо значення змінної многочленів
У.11 Площа ромба
М.6 Таблиця значень функції
М.7 Графік функції
Е.2 Подібні одночлени
И.3 Знаходження дискримінанта
И.4 Знаходження дискримінанта, поділеного на чотири
М.8 Гра «Вибери правильну функцію»
М.9 Знаходження невідомої координати точки
Б.7 Визначаємо порядок числа
Г.5 Порівняння раціональних чисел
Г.1 Округлення дробів
Г.2 Найменший спільний знаменник
Б.6 Порядок числа
Б.9 Множення чисел у стандартному вигляді
Й.1 Відношення чисел
Б.10 Ділення чисел у стандартному вигляді
Е.3 Зводимо одночлен до стандартного вигляду
Й.2 Утворення пропорції
М.10 Обернена пропорційність
Й.3 Розв'язування пропорції
Е.4 Множення одночленів
Г.6 Відтворюємо порядок раціональних чисел
Й.4 Знаходимо значення відношення
А.9 Гра «Лайк прикладу»
Е.5 Піднесення одночлена до степеня
Ф.5 Знаходження невідомої сторони
Е.6 Знаходимо значення одночлена
Ф.6 Відношення площ
Б.1 Гра «Вибери правильний степінь»
К.3 Гра «Допоможи продавцю»
К.4 Знаходимо число за його відсотками
Й.8 Знаходимо довжину за відношенням
Й.6 Масштаб та пропорції
Й.7 Потрійна пропорція
Ф.7 Співвідношення відрізків
Ф.3 Третя ознака подібності трикутників
Й.5 Задачі на порівняння відношень
М.11 Гра «Вибери правильні точки»
М.12 Знаходження аргумента функції
Т.1 Координатні чверті
Т.2 Початок кординат
Е.7 Одночлен у вигляді куба або квадрата одночлена
Т.4 Знаходження відстані
Т.6 Точки на координатній площині
Т.3 Визначаємо координати точки
М.13 Обчислення значення функції
М.14 Порівняння функцій
М.15 Обчислення значення виразу
У.12 Співвідношення сторін
У.13 Строни трапеції
К.5 Відсоткове відношення двох чисел
Т.7 Будуємо прямокутник за точками
Т.8 Знаходимо периметр і площу прямокутника за точками
Е.8 Знаходимо значення виразу
Т.9 Гра «Шахова дошка»
Т.10 Знаходження симетричної точки
К.6 Рахуємо суму платежу
К.7 Працюємо з розчинами
Е.9 Ділення одночленів
Т.11 Встановлюємо вид трикутника
Т.12 Знаходимо точки
Й.9 Заповнюємо таблицю за умовою
Ф.9 Площі подібних трикутників
Ц.10 Бічна сторона прямокутної трапеції
Ф.8 Коефіцієнт подібності
Е.10 Додавання і віднімання одночленів
Т.13 Вивчаємо математиків
Ф.10 Середня лінія трикутника
Ф.11 Визначення висоти
Е.11 Зводимо многочлен до стандартного вигляду
К.8 Знаходимо число від виразу
Є.5 Порівнюємо корені рівняння
Є.9 Гра «Допоможи Дракулі вибрати транспорт»
Є.7 Наводимо порядок в рівняннях
Є.8 Гра «Посади квітку»
К.9 Працюємо зі сплавами
Т.5 Визначаємо місце розташування фігури
Е.12 Степінь многочлена
Е.13 Розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки многочлена
К.11 Вчимося економити
Д.2 Вибираємо формулу
Ф.12 Гра «Порівняй трикутники»
Д.4 Вибираємо правильну відповідь
Є.6 Сума коренів рівняння
Д.3 Заповнюємо таблицю правильними відповідями
Д.5 Визначаємо тотожність
Д.6 Розкладаємо на множники
Д.7 Знаходимо квадрат двочлена
Б.13 Розв'язуємо задачі
Є.2 Розв'язуємо лінійні рівняння
У.15 Знаходження площі зафарбованої фігури
Е.15 Додавання і віднімання многочленів
Е.14 Знаходимо значення многочлена
Л.1 Гра «Заповни порожні клітинки»
Є.1 Визначаємо невідомий компонент рівняння
Г.8 Множення і ділення раціональних чисел
А.10 Розставляємо знаки
А.11 Логічний ланцюжок
Е.16 Відновлюємо тотожність
Д.8 Визначаємо периметр фігури
Д.9 Розкриваємо дужки
Д.10 Вибираємо правильні відповіді
Є.3 Знаходимо корені лінійних рівнянь
К.14 Відсотки в магазині
К.12 Населення міст
К.13 Вага і відсотки
К.10 Відсотки і величини
У.14 Порівнюємо площі фігур
Е.17 Многочлени: розв'язуємо рівняння
Ж.2 Доповнюємо систему лінійних рівнянь
К.15 Вода і відсотки
Ж.8 Гра «Сафарі»
Ц.11 Знаходження периметра ромба
Ц.12 Обчислення висоти трикутника
Л.8 Гра «Вибираємо належність члена послідовності»
Ц.2 Вибираємо правильну рівність
Ц.3 Розв'язуємо задачу
Р.1 Розмах вибірки
Ц.13 Знаходження діагоналі
Ц.4 Утворюємо прямокутний трикутник
Р.2 Середнє значення вибірки
Є.11 Числові проміжки коренів рівнянь
Ц.5 Відношення та теорема Піфагора
Ц.6 Вибираємо прямокутний трикутник
В.1 Розуміння степеня
А.13 Підбираємо номер
В.2 Степінь з від'ємною основою
Ц.7 Знаходимо сторону квадрата, прямокутника
Е.18 Множення одночлена на многочлен
В.4 Доповнюємо вираз
Л.2 Гра «Скінченна чи нескінченна послідовність»
В.3 Степінь з цілим показником
Ж.6 Вибираємо систему з цілими числами в розв'язку
Л.3 Елементи числової послідовності
Л.4 Числова послідовність за таблицею
Л.5 Числова послідовність за формулою
Л.6 Числова послідовність за описом
Л.7 Об'єднуємо послідовності
А.3 Гра «Яке число?»
Х.1 Гра «Яка фігура утворилася?»
А.12 Квадрат кратності
Р.3 Медіана (серединне значення)
О.5 Задачі на рух
Ц.1 Доповнюємо теорему Піфагора
У.16 Периметр фігур
Е.19 Множення многочлена на многочлен
Р.4 Мода вибірки
Ж.5 Спосіб додавання
Х.2 Вибираємо правильну фігуру
Ш.1 Симетрія на відрізку
Ф.1 Перша ознака подібності трикутників
Є.12 Гра «Знайди лінійні рівняння»
Ш.2 Гра «Паралельні прямі»
Ш.3 Знаходження невідомого кута
Л.9 Числова послідовність за умовою
Ж.3 Спосіб підстановки для розв'язування системи рівнянь
С.7 Знаходимо ймовірність
Ч.2 Синус та косинус гострого кута
Ч.3 Тангенс та котангенс гострого кута
Є.13 Задачі на лінійні рівняння
Ч.4 Основна тригонометрична тотожність
О.2 Рахуємо суму
Ч.10 Значення тригонометричних функцій
Ч.7 Розв'язуємо тригонометричні вирази
Ч.6 Тригонометричні співвідношення
Ч.8 Теорема косинусів
Ч.9 Теорема синусів
О.7 Встановлюємо вік в родині
О.6 Знаходимо числа
Р.5 Відновлюємо вибірку за відомою модою чи медіаною
Ч.5 Значення тригонометричних функцій деяких кутів
Е.20 Розкладаємо многочлен на множники
Щ.2 Площа поверхні фігур
Ґ.3 Визначаємо знак дробу
Щ.3 Об'єм куба
Щ.4 Об'єм призми
Щ.5 Об'єм піраміди
Щ.6 Розшукуємо фігуру за описом
Щ.11 Задачі на об'єм
С.1 Гра «Яка це подія?»
С.3 Ймовірність протилежних подій
С.6 Залежна чи незалежна подія
Щ.7 Об'єм конуса
Щ.8 Вибираємо правильне твердження
Р.6 Відновлюємо вибірку за відомим розмахом чи середнім значенням
Ф.2 Друга ознака подібності трикутників
Ш.6 Чи перпендикулярні прямі?
Ш.4 Властивості паралельних прямих
Є.14 Гра «Відгадай число»
С.4 Ймовірність сумісних подій
Щ.9 Об'єм циліндра
Щ.10 Об'єм кулі
П.2 Сортування даних
П.3 Використовуємо фільтр
О.1 Гра «Купуємо вигідно»
Г.11 Раціональний дріб та допустимі значення його змінних
О.3 Робота в банку
Ґ.7 Перетворення раціональних виразів
Ґ.8 Множення і ділення раціональних дробів
О.4 Визначаємо індекс маси тіла
С.5 Визначаємо кількість результатів
Ж.9 Шукаємо систему за розв'язком
Щ.1 Гра «Допоможи художнику»
Є.4 Доповнюємо розв'язок рівняння
Х.3 Будуємо симетричні фігури
З.1 Арифметичний квадратний корінь з числа
П.7 Аналізуємо стовпчасті діаграми
П.4 Визначаємо залежність за таблицею
П.5 Гра «Підприємець»
П.6 Аналіз графіків
С.8 Ймовірність та комбінаторика
З.2 Таблиця квадратів натуральних чисел
П.8 Круговий графік
З.12 Перевіряємо значення виразу
Г.9 Змішані дії з раціональними числами
П.9 Будуємо стовпчасті діаграми
З.3 Гра «Раціональний чи ірраціональний результат?»
Ш.5 Знаходження невідомого кута трикутника
М.16 Кутовий коефіцієнт
Ж.4 Графічний спосіб розв'язання системи рівнянь
З.14 Кубічний корінь з числа
Ж.10 Гра «Знаходимо два числа»
К.1 Перетворення звичайного дробу у відсотки
К.2 Порівняння відсотків та дробу
Г.12 Числові проміжки
І.5 Гра «Визначаємо кількість коренів»
І.2 Визначаємо нелінійні рівняння
Ш.7 Пропорційні відрізки
У.17 Знаходження невідомої довжини відрізка