Дошкільне навчання
Початкова школа
Середня школа
Повна середня школа
Завдання Нагороди

Завдання з математики для 8 класу

Цей комплекс вправ дозволяє покращити знання тих тем, які учень вивчає на уроках математики у восьмому класі. Відбувається робота з раціональними числами, є завдання, присвячені різним типам алгебраїчних рівнянь та геометрії. Акцент робиться на цілісності всього курсу: теми взаємопов’язані і утворюють єдину систему. Наприклад, знання формул скороченого множення допоможе під час роботи з великими рівняннями. А завдяки динаміці та приємному оформленню рухатись між темами цікаво.