Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Шостий клас
11-12 років
Стандарти з цього рівня:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

6.М.В.8 Коло. Довжина кола. Круг

Учень/учениця: розуміє, що таке масштаб; коло, круг, круговий сектор.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.9 Площа круга. Круговий сектор

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають знаходження довжини кола і площі круга; аналізує стовпчасті та кругові діаграми.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.10 Стовпчасті та кругові діаграми

Учень/учениця: зображує та знаходить на малюнках стовпчасті та кругові діаграми.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.9 Перпендикулярні й паралельні прямі

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналізує графіки залежностей між величинами (відстань, час, температура, час тощо).

Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

6.М.Г.2 Координатна пряма

Учень/учениця: вміє будувати координатну пряму.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

6.М.А.1 Дільники та кратні натурального числа

Учень/учениця: наводить приклади простих і складених чисел, парних і непарних чисел.

Завдання в цій тематиці:
6.М.А.2 Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

Учень/учениця: розрізняє прості і складені числа, дільники і кратні натурального числа.

Завдання в цій тематиці:
6.М.А.3 Прості та складені числа

Учень/учениця: формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; знає ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

Завдання в цій тематиці:
6.М.А.4 Розкладання чисел на прості множники

Учень/учениця: знає розкладання натуральних чисел на прості множники.

Завдання в цій тематиці:
6.М.А.5 Найбільший спільний дільник

Учень/учениця: використовує знаходження спільних дільників двох чисел, найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста.

Завдання в цій тематиці:
6.М.А.6 Найменше спільне кратне

Учень/учениця: використовує знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

6.М.Б.1 Основна властивість дробу

Учень/учениця: наводить приклади скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.2 Скорочення дробу

Учень/учениця: скорочує дроби за основною властивістю.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.3 Найменший спільний знаменник дробів

Учень/учениця: наводить приклади спільного знаменника для двох або більше дробів.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.4 Зведення дробів до спільного знаменника

Учень/учениця: вміє зводити до спільного знаменника дроби.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.5 Порівняння дробів

Учень/учениця: розуміє правила порівняння дробів.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.6 Арифметичні дії зі звичайними дробами

Учень/учениця: розуміє правила порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.7 Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

Учень/учениця: розуміє правила знаходження дробу від числа та числа за його дробом.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.8 Перетворення звичайних дробів у десяткові

Учень/учениця: вміє формулювати основну властивість дробу.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Б.9 Нескінченні періодичні десяткові дроби

Учень/учениця: розрізняє скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.1 Відношення

Учень/учениця: наводить приклади пропорційних величин.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.2 Пропорція

Учень/учениця: вміє формулювати означення пропорції.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.3 Основна властивість пропорції

Учень/учениця: формулює основну властивість пропорції.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.4 Пряма та обернена пропорційна залежність

Учень/учениця: розрізняє пряму та обернену пропорційності.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.5 Поділ числа у даному відношенні

Учень/учениця: розуміє, що таке поділ числа у даному відношенні.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.6 Масштаб

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають знаходження відношення чисел і величин; вміє використовувати масштаб.

Завдання в цій тематиці:
6.М.В.7 Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

Учень/учениця: розв’язує основні задачі на відсотки та задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.1 Додатні та від’ємні числа, число нуль

Учень/учениця: наводить приклади додатних та від’ємних чисел.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.3 Протилежні числа. Модуль числа

Учень/учениця: розуміє, що таке модуль числа, протилежні числа, цілі числа.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.4 Цілі числа. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають знаходження модуля числа, порівняння раціональних чисел, додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел. 

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.5 Арифметичні дії з раціональними числами

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел, обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа, розкриття дужок, зведення подібних доданків.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.6 Властивості додавання і множення раціональних чисел

Учень/учениця: розуміє, що таке властивості додавання і множення раціональних чисел.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.7 Розкриття дужок. Подібні доданки та їхні зведення

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають  розкриття дужок, зведення подібних доданків.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.8 Рівняння. Основні властивості рівнянь

Учень/учениця: розв’язує рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння.

Завдання в цій тематиці:
6.М.Г.11 Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами

Учень/учениця: розв’язує вправи, що передбачають знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
6.УМ.1.1.А. Будова слова. Словотвір. Складні слова

Учень/учениця:
— знає основні способи словотвору;
— пояснює чергування приголосних при творенні слів правилами;
— правильно записує складні й складноскорочені слова, пояснює їх правопис правилами;
— визначає способи творення слів; 
— самостійно утворює нові слова вивченими способами;
— дотримується правил чергування приголосних при творенні слів;
— створює словотвірний ланцюжок;
— утворює складноскорочені слова; 
— знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила, користується орфографічним словником.

Завдання в цій тематиці: