Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
П'ятий клас
10-11 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

5.М.А.1 Натуральні числа. Число нуль.

Учень/учениця: наводить приклади натуральних чисел; шкал;

Завдання в цій тематиці:
5.М.А.2 Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.3 Порівняння натуральних чисел
Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

5.М.А.8 Шкала. Координатний промінь
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.9 Кут та його градусна міра. Види кутів
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.10 Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.11 Прямокутник. Квадрат
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.12 Площа і периметр прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.13 Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.14 Піраміда
Завдання в цій тематиці:

Просторові відношення. Геометричні фігури

Розміщення об’єктів на площині та в просторі. Напрямки  руху об’єктів. Просторові фігури.

5.М.А.7 Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.
Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

5.М.А.4 Арифметичні дії з натуральними числами та їхні властивості. Квадрат і куб натурального числа
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.5 Ділення з остачею
Завдання в цій тематиці:
5.М.А.6 Числові вирази. Буквені вирази та формули
Завдання в цій тематиці:
5.М.Б.2 Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
Завдання в цій тематиці:
5.М.Б.3 Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.
Завдання в цій тематиці:
5.М.Б.4 Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів
Завдання в цій тематиці:
5.М.Б.5 Арифметичні дії з десятковими дробами.
Завдання в цій тематиці:
5.М.Б.6 Відсотки
Завдання в цій тематиці: