Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Дошкільнята
4-6 років
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
Д.УМ.1.А Розрізення звуків, як різних, так і схожих за звучанням

Учень/учениця: знає та вміє розрізняти схожі та співзвучні звуки української мови.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.1.Б Диференція звуків на голосні/приголосні, тверді/м'які

Учень/учениця: розрізняє звуки за наявною кількістю голосу та м'якістю.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.1.В Абетка. Назви літер.

Учень/учениця: знає звуки, літери та алфавітні назви літер та вмє їх розрізняти.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.2.А Основні мовленнєві одиниці: "літера", "склад", "слово", "рівняння"

Учень/ учениця: розрізняє поняття "літера", "звук", "склад", "слово", "речення".

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.2.Б Наголошеність складів

Учень/учениця: вміє знаходити наголошений склад у слові, розуміє, що наголошений склад у слові один, а решта - ненаголошені.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.2.Б Речення, слова у реченні

Учень/учениця: складає речення, виділяє послідовність слів у реченні; вживає і прості, і поширені речення.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.3.А Словниковий запас

Учень/учениця: має широкий словниковий запас, добирає точні слова відповідно до ситуації; знає основні назви предметів, ознак, явищ, подій.

Завдання в цій тематиці:
Д.УМ.4.1 Граматична компетенція

Учень/учениця: вживає всі частини мови; утворює різні форми дієслів і прикметників; практично засвоює всі граматичні категорії та вживає (неусвідомлено) їх (рід, число, відмінкові закінчення) та поодинокі граматичні форми; узгоджує слова у словосполученнях і реченнях згідно з мовними нормами;володіє елементарними навичками корекції та самокорекції мовлення, помічає і виправляє помилки.

Завдання в цій тематиці:

Мовна змістова лінія

Текст. Речення. Слово. Звуки і букви. Склад. Наголос. Правопис.

 
Д.УМ.3.Б Використання одиниць, що збагачують мову: слова ввічливості, слова у переносному значенні, синонімічні та антонімічні с

Учень/учениця: вживає та розуміє слова різної складності: синоніми, антоніми, епітети, метафори, багатозначні слова, фразеологізми; знає прислів'я, приказки, утішки, загадки, скоромовки; володіє мовним етикетом відповідно до ситуації (привітання, прохання, вибачення, подяка, комплімент, звертання).

Завдання в цій тематиці: