Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Третій клас
8-9 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

3.М.3.А Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»

Учень/учениця: розуміє сотню як одиницю лічби; знає способи утворення трицифрового числа.

Завдання в цій тематиці:
3.М.3.Б Розряд сотень. Розрядні числа

Учень/учениця: розрізняє одноцифрові,  двоцифрові і трицифрові числа; записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків.

Завдання в цій тематиці:
3.М.3.В Порівняння чисел

Учень/учениця: порівнює, додає і віднімає розрядні числа; порівнює числа в межах тисячі.

Завдання в цій тематиці:
3.М.4.А Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа

Учень/учениця: виконує усне додавання і віднімання на основі розрядного складу числа.

Завдання в цій тематиці:
3.М.4.Б Додавання і віднімання круглих чисел

Учень/учениця: виконує усне додавання і віднімання круглих чисел без переходу через  розряд.

Завдання в цій тематиці:
3.М.4.В Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число

Учень/учениця: виконує множення і ділення круглого числа на одноцифрове число.

Завдання в цій тематиці:
3.М.4.Г Ділення круглого числа на кругле

Учень/учениця: виконує ділення круглого числа на кругле.

Завдання в цій тематиці:
3.М.6.А Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел

Учень/учениця: застосовує алгоритм письмового додавання і віднімання чисел; перевіряє правильність виконання  арифметичних дій додавання і віднімання.

Завдання в цій тематиці:
3.М.8.В Множення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове

Учень/учениця: виконує множення двоцифрового числа на одноцифрове; одноцифрового числа на двоцифрове. 

Завдання в цій тематиці:
3.М.9.Б Знаходження частини від числа

Учень/учениця: розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу;  порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою засобів наочності.

Завдання в цій тематиці:

Числа та операції в десятковій системі

3.М.8.А Ділення з остачею

Учень/учениця: розуміє сутність дії ділення з остачею.

Завдання в цій тематиці:
3.М.8.Б Властивість остачі

Учень/учениця: розуміє, що остача повинна бути меншою за дільник; виконує ділення з остачею.

Завдання в цій тематиці:
3.М.8.Г Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове

Учень/учениця: виконує ділення двоцифрового числа на одноцифрове; застосовує відомі способи перевірки правильності одержаного результату.

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

3.М.16.А Периметр прямокутника, квадрата

Учень/учениця: знає формули обчислення периметра прямокутника, квадрата; розв’язує задачі на обчислення периметра прямокутника, квадрата; розв’язує задачі на знаходження довжини сторони квадрата за відомим периметром.

Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

3.М.2.А Таблиці множення чисел 6 - 9 та ділення на 6 - 9

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях таблиці множення чисел 6-9 і відповідних випадків ділення; володіє обчислювальною навичкою табличного множення і ділення; перевіряє правильність виконання множення й ділення зручними способами.

Завдання в цій тематиці:
3.М.7.А Арифметичні дії множення та ділення. Закони та властивості

Учень/учениця: розуміє сутність переставного та сполучного законів множення і застосовує їх у процесі виконання практичних завдань; застосовує в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 10, 100, множення на 0 і нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число.

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

3.М.9.А Частини цілого: утворення і запис. Дріб з чисельником 1

Учень/учениця: розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них; визначає кількість рівних  частин у цілому.

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

3.М.12.А Рівняння. Розв’язок рівняння

Учень/учениця: розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; розв’язує прості рівняння.

Завдання в цій тематиці:
3.М.13.А Нерівності зі змінною

Учень/учениця: розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною; знаходить розв’язки нерівності зі змінною способом добору із кількох запропонованих. 

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

3.М.14.А Довжина. Маса

Учень/учениця: знає, якими одиницями вимірюється довжина та їхнє скорочене позначення: міліметр (мм),  сантиметр (см),  дециметр (дм), метр (м) , кілометр (км) та  маса – грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тонна (т).

Завдання в цій тематиці:
3.М.14.Б Співвідношення між одиницями вимірювання величин

Учень/учениця: знає співвідношення між одиницями вимірювання довжини, одиницями вимірювання маси.

Завдання в цій тематиці:
3.М.14.В Додавання і віднімання іменованих чисел

Учень/учениця: порівнює, додає і віднімає іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси (без переходу через одиницю вимірювання); використовує знання про  довжину, масу тіл та одиниць їх вимірювання при розв’язуванні сюжетних та практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
3.М.15.А Час

Учень/учениця: визначає час за годинником та записує його значення; перетворює іменовані числа, виражені у двох одиницях найменувань; визначає тривалість події, дату (час) початку, закінчення події, використовуючи відповідно або календар, або годинник.

Завдання в цій тематиці:

Сюжетні задачі

Поняття «задача». Прості задачі. Розв’язування простих задач. Загальні прийоми  розв’язування задачі. 

3.М.17.А Прості задачі

Учень/учениця: розв’язує прості задачі, що містять збільшення або зменшення числа на/у кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.

Завдання в цій тематиці:
3.М.18.А Складені задачі та обернені до них

Учень/учениця: розв’язує  складені задачі із взаємопов’язаними величинами: задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток та обернені до них; задачі на знаходження четвертого пропорційного; задачі на подвійне зведення до одиниці; задачі на спільну роботу.

Завдання в цій тематиці: