Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Четвертий клас
9-10 років
Стандарти з цього рівня:

Лічба та кількість предметів у сукупності

Назви чисел та правила лічби. Встановлення кількості предметів за допомогою лічби. Порівняння чисел.

4.М.4.А Лічильна одиниця – тисяча

Учень/учениця: знає назви перших двох класів та розрядів, які входять до них

Завдання в цій тематиці:
4.М.4.Б Лічба тисячами

Учень/учениця: розуміє тисячу як одиницю лічби

Завдання в цій тематиці:
4.М.4.В Розряди – одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч

Учень/учениця: визначає склад числа за розрядами і за класами

Завдання в цій тематиці:
4.М.4.Г Лічба розрядними одиницями в межах тисячі, мільйона

Учень/учениця: визначає склад числа за розрядами і за класами

Завдання в цій тематиці:
4.М.5.А Читання та запис багатоцифрових чисел

Учень/учениця: читає і записує багатоцифрові числа цифрами

Завдання в цій тематиці:
4.М.5.В Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі

Учень/учениця: визначає загальну кількість одиниць певного розряду та класу в числі

Завдання в цій тематиці:
4.М.16.А Швидкість

Учень/учениця: розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним за одиницю часу; знає, якими одиницями вимірюється швидкість та скорочене позначення швидкості (та ін.);

Завдання в цій тематиці:
4.М.18.А Прості й складені задачі

Учень/учениця: розв’язує сюжетні задачі вивчених видів

Завдання в цій тематиці:

Геометричні фігури

Розпізнання форм оточуючих предметів. Аналіз, порівняння, зображення та створення форм.

4.М.11.А Многокутники. Прямокутник. Квадрат.

Учень/учениця: знає означення прямокутника, квадрата; використовує властивість протилежних сторін прямокутника при розв’язуванні практичних задач; зображує геометричні фігури на аркуші в клітинку, позначає їх літерами латинського алфавіту; будує прямокутник, квадрат.

Завдання в цій тематиці:
4.М.11.Б Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, куб

Учень/учениця: впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури

Завдання в цій тематиці:
4.М.13.А Види кутів: прямі, гострі, тупі

Учень/учениця: розрізняє прямі й непрямі кути, класифікує кути на прямі й непрямі (гострі, тупі)

Завдання в цій тематиці:
4.М.17.А Площа. Порівняння пласких геометричних фігур за площею.

Учень/учениця: знає,  якими одиницями вимірюється площа та їхнє скорочене позначення (мм2 , см2 , дм2 , м2 , км2, а,  га).

Завдання в цій тематиці:
4.М.17.Б Одиниці площі

Учень/учениця: знає формули для знаходження площі прямокутника, квадрата та застосовує їх при розв‘язуванні  практично-зорієнтованих задач.

Завдання в цій тематиці:
4.М.17.В Формула площі прямокутника, квадрата

Учень/учениця: знаходить довжину однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною

Завдання в цій тематиці:
4.М.17.Г Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них
Завдання в цій тематиці:

Арифметичні дії

4.М.1.А Письмове додавання і віднімання у межах 1000

Учень/учениця: застосовує алгоритм письмового додавання і віднімання

Завдання в цій тематиці:

Числа. Дії з числами

Лічба. Натуральні числа 1–10. Цифра «0». Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10. Табличне додавання й віднімання в межах 10. Відношення різницевого порівняння. Нумерація чисел у концентрі 100. Усна та письмова нумерація у межах 100. Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100. Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. Знаходження невідомого компонента арифметичних дій.

4.М.1.Б Ділення з остачею

Учень/учениця: застосовує алгоритм ділення з остачею; перевіряє правильність виконання ділення з остачею.

Завдання в цій тематиці:
4.М.2.А Кількість цифр у добутку, частці

Учень/учениця: передбачає  кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень.

Завдання в цій тематиці:
4.М.2.Б Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль в середині запису числа

Учень/учениця: коментує свої дії під час виконання обчислень.

Завдання в цій тематиці:
4.М.2.В Перевірка письмового множення й ділення

Учень/учениця: перевіряє правильність виконання множення і ділення

Завдання в цій тематиці:
4.М.3.А Множення й ділення на розрядні одиниці 1, 10, 100

Учень/учениця: застосовує правила множення і ділення чисел на розрядні одиниці

Завдання в цій тематиці:
4.М.3.Б Письмові прийоми множення і ділення на кругле число

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення і ділення на кругле число

Завдання в цій тематиці:
4.М.3.В Алгоритм письмового множення на двоцифрове число.

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях алгоритм письмового множення на двоцифрове число

Завдання в цій тематиці:
4.М.3.Г Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число

Учень/учениця: застосовує в обчисленнях алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове

Завдання в цій тематиці:
4.М.6.А Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел

Учень/учениця: застосовує знання нумерації багатоцифрових чисел для виконання арифметичних дій додавання і віднімання числа 1 та додавання і віднімання на основі розрядного складу числа

Завдання в цій тематиці:
4.М.6.Б Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число

Учень/учениця: виконує множення і ділення круглих  чисел на одноцифрове число

Завдання в цій тематиці:
4.М.7.А Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Письмове додавання у випадку трьох доданків

Учень/учениця: володіє навичками письмового додавання й віднімання багатоцифрових чисел

Завдання в цій тематиці:
4.М.7.Б Перевірка правильності виконанні дій додавання і віднімання

Учень/учениця: перевіряє правильність виконання арифметичних дій

Завдання в цій тематиці:
4.М.8.А Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Учень/учениця: застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на одноцифрове

Завдання в цій тематиці:
4.М.8.Б Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

Учень/учениця: застосовує алгоритм письмового ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

Завдання в цій тематиці:
4.М.8.В Множення чисел, які містять нуль в середині запису
Завдання в цій тематиці:
4.М.9.А Множення і ділення на круглі числа

Учень/учениця: застосовує алгоритм письмового множення багатоцифрового числа на двоцифрове

Завдання в цій тематиці:
4.М.9.Б Письмове ділення та множення на двоцифрове число

Учень/учениця: володіє обчислювальними навичками письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове

Завдання в цій тематиці:
4.М.10.А Поняття «дріб»

Учень/учениця: розуміє спосіб одержання дробу

Завдання в цій тематиці:
4.М.10.Б Чисельник і знаменник дробу

Учень/учениця: розуміє поняття «чисельник дробу» і «знаменник дробу»

Завдання в цій тематиці:
4.М.10.В Дроби, які дорівнюють одиниці

Учень/учениця: розрізняє дроби, які дорівнюють 1

Завдання в цій тематиці:
4.М.10.Ґ Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за величиною його дробу

Учень/учениця: застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач

Завдання в цій тематиці:

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

Числові рівності і нерівності. Математичні вирази.

4.М.5.Б Порівняння багатоцифрових чисел

Учень/учениця: порівнює багатоцифрові числа

Завдання в цій тематиці:
4.М.10.Г Порівняння дробів

Учень/учениця: порівнює дроби з однаковими знаменниками

Завдання в цій тематиці:
4.М.14.А Нерівності з однією змінною

Учень/учениця: знаходить деякі розв’язки нерівності способом добору

Завдання в цій тематиці:
4.М.13.Б Рівняння з однією змінною, у якому один з компонентів або права частина представлена числовим виразом

Учень/учениця: розв’язує рівняння з однією змінною, у яких один з компонентів або права частини представлена числовим виразом, перевіряє його розв’язок і записує відповідь

Завдання в цій тематиці:

Величини

Довжина. Маса. Місткість. Вартість. Час. Дії з величинами.

4.М.15.А Іменовані числа
Завдання в цій тематиці: