Стандарти

Наші програми повністю покривають усі вимоги як українських, так і міжнародних стандартів
Міжнародні Українські
Іконка категорії
Малюки
3-4 роки
Стандарти з цього рівня:

Мовленнєва змістова лінія

Cлухання та розуміння усного мовлення. Читання. Письмо. Говоріння.

 
М.УМ.2.А.1 Достатній словниковий запас для свого віку

Учень/учениця: має збалансований словниковий запас з різних освітніх ліній: "Особистість дитини", "Дитина в соціумі", "Дитина у природному довкіллі", "Гра дитини", "Дитина у світі культури", "Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі".

Завдання в цій тематиці:
М.УМ.2.Б.1 Розуміє ознаки, якості, властивості предметів та явищ

Учень/учениця: добирає найбільш точні слова відповідно до ситуації мовлення; називає  ознаки, якості, властивості предметів, явищ, подій.

Завдання в цій тематиці:
М.УМ.2.В.1 Розуміє слова різної складності та встановлює семантичні зв'язки між словами

Учень/учениця: розуміє та вживає слова різної складності, синоніми, антоніми, фразеологічні звороти, прислів'я, загадки.

Завдання в цій тематиці:
М.УМ.1.Б.1 Розпізнавання алфавітних назв літер

Учень/учениця: знає алфавітні назви літер, розрізняє їх на слух та вигляд.

Завдання в цій тематиці:
М.УМ.3.А.1 Вживає різні частини мови

Учень/учениця: вживає та розуміє всі частини мови (іменники, дієслова, прикметники, числівники, службові слова)

Завдання в цій тематиці:
М.УМ.1.А.1 Розрізнення звуків

Учень/учениця: розрізняє мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови; має розвинений фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; оволодіває мовними та немовними засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів; усвідомлює звуковий склад рідної мови.

 
 
Завдання в цій тематиці: