Результат пошуку для «українська мова»

Шостий клас

Б.3 Вибираємо правильний рядок
Б.8 Утворюємо складноскорочені слова
Б.1 Утворюємо абревіатури
Д.1 Знаходимо іменники в словах
А.4 Шукаємо слова із суфіксами
А.2 Вибираємо корінь слова
А.5 Гра «Спіймай закінчення»
Г.4 Шукаємо відповідність
Л.3 Вивчаємо розряди займенників
Г.5 Визначаємо застарілі слова
Л.4 Шукаємо займенники в реченні
Ж.8 Відмінювання іменників
Г.8 Шукаємо неологізми в реченнях
Ж.1 Розділяємо іменники на відміни
Ж.3 Відмінюємо іменники І відміни
Г.7 Знаходимо неологізм, що відповідає лексичному значенню
Ж.5 Знаходимо правильне написання іменників II відміни
Ж.9 Гра «Атлас світу»
Л.5 Гра «Як назвати катер?»
Ж.4 Відмінюємо іменники II відміни
Ж.7 Вибираємо правильний варіант
Г.3 Сортуємо слова активної і пасивної лексики
Ж.11 Визначаємо відмінок незмінюваних іменників
Л.6 Розподіляємо займенники
Г.1 Гра «Слухаємо та запам'ятовуємо»
Р.3 Встановлюємо відповідність між поняттями та прикладами
Р.4 Розставляємо репліки відповідно до змісту розмови
Р.5 Вибираємо схему, застосовану в реченні
П.1 Знаходимо речення зі вставним словом
Л.7 Вибираємо прислів'я із займенниками
Ж.2 Гра «Спіймай слово»
Р.1 Гра «Завершуємо картину»
Р.6 Вибираємо діалог, у якому правильно розставлені розділові знаки
Ж.10 Розділяємо змінювані та незмінювані іменники
П.2 Доповнюємо речення вставними конструкціями
Ж.12 Ставимо іменники в кличному відмінку
Р.8 Визначаємо пряму або непряму мову
Ґ.3 Підбираємо синоніми до стилістично забарвлених слів
Р.2 Гра «Театральна вистава»
В.1 Вибираємо слова власне українського походження
Ґ.2 Знаходимо термін до визначення
Ґ.7 Знаходимо професійну лексику
Ґ.1 Вибираємо літературні слова
Ґ.4 Визначаємо, де доречно вжито стилістично забарвлені слова
Ґ.8 Розрізняємо професійну та офіційно-ділову лексику
Ґ.10 Знаходимо жаргонізми
Ґ.9 Шукаємо просторіччя
В.2 Підбираємо українські відповідники до іншомовних слів
Ґ.6 Складаємо документ з використанням офіційно-ділової лексики
С.8 Гра «Прогноз погоди»
Р.9 Створюємо схеми
Ґ.5 Знаходимо офіційно-ділову лексику в реченні
С.3 Утворюємо складні речення
В.6 Знаходимо власне українські слова-синоніми/антоніми
В.5 Розподіляємо слова за походженням
Р.10 Спілкуємося про здоров'я
Л.8 Знаходимо займенники в тексті
Ц.4 Приказки народів світу
З.6 Дерево роду
В.4 Шукаємо зайве слово
В.8 Знаходимо запозичені слова
Л.11 Підбираємо займенники до речення
Л.12 Вибираємо потрібний рядок займенників
Л.13 Виправляємо словосполучення
Ї.8 Гра «Танцюють всі»
Л.14 Визначаємо відмінок займенника
Ж.14 Відмінюємо імена, по батькові та прізвища
Ж.13 Відмінюємо множинні іменники
Г.9 Відповідаємо на запитання вікторини
Г.6 Гра «Телешоу»
О.3 Підкреслюємо головні члени речення
З.16 Вибираємо речення, у якому не- з іменником написано правильно
З.17 Вибираємо речення, у якому іменник з не- є присудком
З.14 Добираємо синоніми до іменника з не-
З.15 Завершуємо прислів'я
З.7 Вибираємо іменникіи із закінченнями -а (-я) в родовому відмінку
З.8 Вибираємо іменники із закінченнями -у (-ю) в родовому відмінку
У.1 Визначаємо стиль мовлення
В.10 Визначаємо правильність твердження
Х.1 Гра «Подорожуємо областями України»
У.2 Сортуємо слова за стилями
О.6 Гра «Розгадай ребус»
Л.15 Виконуємо морфологічний розбір займенників
О.8 Розставляємо пропущені розділові знаки
Ф.5 Гра «У світі тварин»
Ц.7 Знайомимося з великодніми традиціями світу
Ї.5 Підбираємо суфікси
Т.1 Знаходимо зв'язний текст
Т.2 Визначаємо відсутню частину тексту
Ї.6 Утворюємо прикметники за морфемами
Ї.7 Визначаємо правильне написання прикметників
О.9 Знаходимо узагальнююче слово
У.4 Визначаємо тип мовлення
Т.4 Визначаємо, що виражає заговолок тексту
Т.5 Визначаємо тип тексту
У.5 Розташовуємо абзаци в правильному порядку
У.6 Вибираємо слово потрібного стилю
Т.6 Називаємо текст
Ц.2 Досліджуємо Антарктиду
З.18 Підбираємо правильне слово, щоб закінчити речення
Ц.5 Знайомимось із фобіями
О.5 Вибираємо «так» чи «ні»

Восьмий клас

Б.8 Заповнюємо пропуски в текстах
С.2 Розташовуємо речення в правильному порядку
С.4 Розташовуємо абзаци за змістом
С.1 Підбираємо назви до текстів
Б.2 Шукаємо значення фразеологізмів
Б.1 Сполучаємо частини фразеологізмів
Ґ.1 Шукаємо слова з помилками
Ґ.3 Вибираємо рядок, де правильно утворено імена по батькові
Б.6 Утворюємо фразеологізми, вибираючи потрібні слова
Б.5 Підбираємо фразеологізми до значень
Ґ.7 Вибираємо рядок, у якому не- з дієприкметником написано правильно
Ґ.5 Розподіляємо прислівники
Ґ.11 Знаходимо потрібні префікси
Ґ.9 Утворюємо складні слова
Ґ.8 Шукаємо речення з неправильно записаним словом
В.21 Рахуємо самостійні частини мови
Б.7 Підбираємо фразеологізм відповідно до тексту
Ґ.17 Шукаємо і виправляємо помилки
Ґ.12 Відмінюємо числівники
Ґ.18 Сортуємо слова, які потрібно писати з апострофом
Ґ.15 Доповнюємо речення потрібними літерами
Г.2 Сортуємо службові частини мови
Д.7 Відбираємо словосполучення
Г.3 Гра «Спіймай службову частину мови»
Г.4 Визначаємо правильно написані прийменники
Ґ.10 Підбираємо спільний префікс до слів
Ґ.16 Записуємо слово правильно
Г.9 Знаходимо потрібні рядки
К.3 Підбираємо слова до неповних речень
Г.5 Вибираємо вказані словосполучення
Г.8 Узгоджуємо прийменники з іменниками
Н.1 Знаходимо в реченнях звертання та визначаємо його вид
Н.6 Шукаємо речення зі вставним словом
Г.10 Шукаємо зайвий прийменник
Г.6 Повторюємо правила милозвучності
Г.7 Розкриваємо дужки в реченнях
К.6 Утворюємо речення з пропущеним підметом
К.7 Шукаємо речення з пропущеними присудками
Г.11 Знаходимо сполучники в реченнях
Г.12 Визначаємо синтаксичну роль сполучника
Г.13 Підводний світ
Є.7 Ставимо лайки сторінкам
Й.15 Вибираємо односкладні речення
И.9 Утворюємо непоширені речення
Н.7 Вибираємо зайві вставні слова
К.8 Гра «Дописуємо історію»
Г.14 Сортуємо сполучники за будовою
Г.15 Подорожуємо Німеччиною
Г.16 Повторюємо правопис сполучників
К.9 Записуємо типи речень
Н.10 Складаємо слово і визначаємо, чи може воно бути вставним
Г.22 Добираємо слова за змістом
К.5 Розставляємо розділові знаки в неповному реченні
Н.9 Вибираємо вставне слово відповідно до значення
Г.17 Знаходимо частку в рядку
К.4 Вивчаємо контекстуальні та ситуативні види речень
Г.19 Гра «Детективні пошуки»
Л.3 Проводимо махінації з членами речень
Н.4 Вписуємо правильне звертання
Г.18 Визначаємо групи часток за значенням
Г.20 Визначаємо смисловий відтінок модальних часток
Г.21 Агов, друзі, ставимо лайки!
Н.3 Вибираємо, хто правильно утворив звертання
Н.8 Визначаємо, в якому реченні є вставне слово певної групи
Н.5 Шукаємо риторичне звертання в поезіях і відгадуємо автора
Л.4 Шукаємо однорідні обставини в тексті
Л.5 Встановлюємо тип зв'язку
Р.3 Шукаємо продовження тексту
Р.1 Гра «Так/ні»
Р.2 Визначаємо тип мовлення на слух
Л.1 Відповідаємо на запитання
Р.5 Знаходимо слова потрібного стилю
Р.4 Визначаємо стиль мовлення уривка
Н.13 Навчаємося ввічливості
Б.3 Гра «Як розігнати хмари»
Р.6 Установлюємо відповідності
Є.2 Розподіляємо односкладні та двоскладні речення
Б.4 Вибираємо доречний заголовок-фразеологізм до тексту
З.1 Доповнюємо речення з прямим порядком слів
Б.9 Визначаємо, хто написав прислів'я, а хто — приказки
Р.7 Визначаємо стиль і жанр тексту
З.2 Визначаємо речення з правильним порядком слів
З.3 Ставим позначку на сторінці
Е.3 Заповнюємо пропуски та визначаємо вид речення
Р.8 Стильова вікторина
З.6 Журналістське розслідування
Є.1 Виділяємо в поезії двоскладні речення
Є.4 Конструюємо двоскладне речення
Є.5 Вибираємо, хто правильно охарактеризував речення
З.4 Підбираємо граматичну основу
И.3 Утворюємо поширене речення
Р.9 Підписуємо ділові папери
И.5 Доповнюємо речення додатком
О.6 Гра «Хто тут живе?»
И.6 Шукаємо означення в реченнях
О.3 Вибираємо речення без граматичної помилки
И.7 Шукаємо речення, які поширені обставиною
О.2 Допомагаємо героям підібрати слова
Ї.2 Виділяємо комами порівняльні звороти, де потрібно
Ї.3 Вибираємо порівняльні звороти, які потрібно виділити комами
Ї.4 Ставимо позначки біля речень відповідно до правил пунктуації
Ї.5 Підбираємо потрібні продовження до тверджень
Ї.7 Визначаємо способи вираження порівняльного звороту
Т.7 Німе кіно Чарлі Чапліна
Т.8 Виписуємо орфограми з тексту
С.7 Визначаємо тему й мету тексту
Д.2 Встановлюємо змістовий зв'язок слів у словосполученнях
Д.3 Вибираємо літери, які позначають граматичний зв'язок у словосполученні
Д.4 Утворюємо словосполучення з поданих слів
Д.9 Шукаємо потрібні словосполучення в реченнях
Д.10 Встановлюємо відповідність між різновидами та словосполученнями
Д.12 Утворюємо складні словосполучення, використовуючи подані слова