Результат пошуку для «українська мова»

Шостий клас

Б.3 Вибираємо правильний рядок
Б.8 Утворюємо складноскорочені слова
Б.1 Утворюємо абревіатури
Д.1 Знаходимо іменники в словах
А.4 Шукаємо слова із суфіксами
А.2 Вибираємо корінь слова
А.5 Гра «Спіймай закінчення»
Г.4 Шукаємо відповідність
Л.3 Вивчаємо розряди займенників
Г.5 Визначаємо застарілі слова
Л.4 Шукаємо займенники в реченні
Ж.8 Відмінювання іменників
Г.8 Шукаємо неологізми в реченнях
Ж.1 Розділяємо іменники на відміни
Ж.3 Відмінюємо іменники І відміни
Г.7 Знаходимо неологізм, що відповідає лексичному значенню
Ж.5 Знаходимо правильне написання іменників II відміни
Ж.9 Гра «Атлас світу»
Л.5 Гра «Як назвати катер?»
Ж.4 Відмінюємо іменники II відміни
Ж.7 Вибираємо правильний варіант
Г.3 Сортуємо слова активної і пасивної лексики
Ж.11 Визначаємо відмінок незмінюваних іменників
Л.6 Розподіляємо займенники
Г.1 Гра «Слухаємо та запам'ятовуємо»
Р.3 Встановлюємо відповідність між поняттями та прикладами
Р.4 Розставляємо репліки відповідно до змісту розмови
Р.5 Вибираємо схему, застосовану в реченні
П.1 Знаходимо речення зі вставним словом
Л.7 Вибираємо прислів'я із займенниками
Ж.2 Гра «Спіймай слово»
Р.1 Гра «Завершуємо картину»
Р.6 Вибираємо діалог, у якому правильно розставлені розділові знаки
Ж.10 Розділяємо змінювані та незмінювані іменники
П.2 Доповнюємо речення вставними конструкціями
Ж.12 Ставимо іменники в кличному відмінку
Р.8 Визначаємо пряму або непряму мову
Ґ.3 Підбираємо синоніми до стилістично забарвлених слів
Р.2 Гра «Театральна вистава»
В.1 Вибираємо слова власне українського походження
Ґ.2 Знаходимо термін до визначення
Ґ.7 Знаходимо професійну лексику
Ґ.1 Вибираємо літературні слова
Ґ.4 Визначаємо, де доречно вжито стилістично забарвлені слова
Ґ.8 Розрізняємо професійну та офіційно-ділову лексику
Ґ.10 Знаходимо жаргонізми
Ґ.9 Шукаємо просторіччя
В.2 Підбираємо українські відповідники до іншомовних слів
Ґ.6 Складаємо документ з використанням офіційно-ділової лексики
С.8 Гра «Прогноз погоди»
Р.9 Створюємо схеми
Ґ.5 Знаходимо офіційно-ділову лексику в реченні
С.3 Утворюємо складні речення
В.6 Знаходимо власне українські слова-синоніми/антоніми
В.5 Розподіляємо слова за походженням
Р.10 Спілкуємося про здоров'я
Л.8 Знаходимо займенники в тексті
Ц.4 Приказки народів світу
З.6 Дерево роду
В.4 Шукаємо зайве слово
В.8 Знаходимо запозичені слова
Л.11 Підбираємо займенники до речення
Л.12 Вибираємо потрібний рядок займенників
Л.13 Виправляємо словосполучення
Ї.8 Гра «Танцюють всі»
Л.14 Визначаємо відмінок займенника
Ж.14 Відмінюємо імена, по батькові та прізвища
Ж.13 Відмінюємо множинні іменники
Г.9 Відповідаємо на запитання вікторини
Г.6 Гра «Телешоу»
О.3 Підкреслюємо головні члени речення
З.16 Вибираємо речення, у якому не- з іменником написано правильно
З.17 Вибираємо речення, у якому іменник з не- є присудком
З.14 Добираємо синоніми до іменника з не-
З.15 Завершуємо прислів'я
З.7 Вибираємо іменникіи із закінченнями -а (-я) в родовому відмінку
З.8 Вибираємо іменники із закінченнями -у (-ю) в родовому відмінку
У.1 Визначаємо стиль мовлення
В.10 Визначаємо правильність твердження
Х.1 Гра «Подорожуємо областями України»
У.2 Сортуємо слова за стилями
О.6 Гра «Розгадай ребус»
Л.15 Виконуємо морфологічний розбір займенників
О.8 Розставляємо пропущені розділові знаки
Ф.5 Гра «У світі тварин»
Ц.7 Знайомимося з великодніми традиціями світу
Ї.5 Підбираємо суфікси
Т.1 Знаходимо зв'язний текст
Т.2 Визначаємо відсутню частину тексту
Ї.6 Утворюємо прикметники за морфемами
Ї.7 Визначаємо правильне написання прикметників
О.9 Знаходимо узагальнююче слово
У.4 Визначаємо тип мовлення
Т.4 Визначаємо, що виражає заговолок тексту
Т.5 Визначаємо тип тексту
У.5 Розташовуємо абзаци в правильному порядку
У.6 Вибираємо слово потрібного стилю
Т.6 Називаємо текст
Ц.2 Досліджуємо Антарктиду
З.18 Підбираємо правильне слово, щоб закінчити речення
Ц.5 Знайомимось із фобіями
О.5 Вибираємо «так» чи «ні»