Результат пошуку для «множення»

Третій клас

В.7 Відтворюємо множення
В.1 Уявлення про множення
В.2 Відповідний приклад до малюнка
В.3 Запис приклада за малюнком
В.4 Відповідність додавання та множення за малюнками
В.5 Множення за малюнком
В.8 Множення за числовим променем
В.6 Пропущене число за малюнком
Л.1 Дії додавання, віднімання, множення, ділення
Л.2 Доповни вираз
Л.3 Ділення або множення до 5
Л.4 Ділення або множення до 10
Л.6 Тотожні приклади
Л.5 Ділення або множення до 12
Л.7 Складні приклади
Л.8 Задачі на змішані операції
Л.11 Якої дії не вистачає?
Д.1 Відтворюємо приклад за малюнком
Д.2 Множення на круглі числа
Д.3 Множення на підвищення розряду
К.9 Відношення додавання та множення
К.8 Розподільний закон множення
К.10 Відношення ділення та множення
Д.4 Заповнення пропуску
Д.7 Множення двоцифрових чисел на одноцифрові у стовпчик
К.6 Зрівняти приклади на множення
Д.6 Яке значення відсутнє в завданні
Д.11 Приклади на множення 3 і більше чисел
Д.9 Множення трицифрового числа на одноцифрове
Д.14 Цікаве множення
Д.12 Задачі на множення більше 3 чисел
Г.13 Множення з 12
Д.5 Виконуємо задачі на множення

Четвертий клас

Г.15 Задачі на множення
Д.1 Знайдемо результат
Г.26 Обираємо рівні за значенням вирази
Г.21 Порівняння множення
Г.18 Задачі на множення круглих чисел
Г.20 Задачі на множення трьох чисел
О.3 Доповнюємо множення дроба на число
О.4 Сортування добутку
О.5 Добуток дробів та цілого числа
О.6 Задачі на множення дробів
Г.1 Множення до 10
Г.2 Кратність чисел до 12
Г.3 Множення у стовпчик
Г.4 Множення у стовпчик до 1 000
Г.5 Вписуємо цифри у множення
Г.6 Множення з підвищенням розряду
Г.7 Властивості множення
Г.8 Який приблизно результат?
Г.9 Найближчий результат
Г.10 Застосовуємо множення
Г.11 Множення методом "Прямокутник"
Г.12 Інші методи множення
Г.13 Доповнюємо множення
Г.14 Множення двозначних чисел
Г.16 Відгадуємо числа
Г.17 Множення круглих чисел
О.7 Добуток множення від 1
Ж.6 Математичний маджонг
О.8 Знаходження прикладу за малюнком
О.9 Послідовність добутків дробів
О.10 Відтворюємо результат
У.4 Множення в нерівностях
О.1 Множення дробів на ціле число за числовим променем
С.4 Задачі на множення десяткових дробів
О.2 Множення дробів на ціле число за малюнком