Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Дієслово

Дієслово – це самостійна частина мови, яка означає дію та відповідає на питання «що робить?» і «що зробить?». Дієслово разом з іменником є центральним елементом більшості речень. Дієслово сильно відрізняється від інших частин мови, бо тільки воно має виражену ознаку доконаності чи недоконаності дії, може змінюватись за часами і особами, має особливі форми. Здебільшого у реченні дієслово виступає у ролі присудка. Саме вивчення дієслова є невідʼємною частиною не тільки вчення про мову загалом, а й важливою частиною для розуміння поняття часу, адже саме завдяки дієсловам ми показуємо на те, чи відбулося щось у минулому, чи відбувається щось зараз, і чи відбудеться щось потім.

Дієслово

Дієприкметник

Часи дiєслiв