Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Лексика

Слова – невідʼємна частина процесу комунікації, вони передають повідомлення між людьми, називають предмети, явища, описують навколишній світ та світ внутрішній, тобто емоції, мрії та почуття. Для цього у більшості слів є лексичне значення, тобто фактично головний зміст слова. В свою чергу лексика – це розділ мовознавства, який вивчає значення слів та словниковий запас мови. Сталі та крилаті вирази, екзотизми та діалектизми, запозичення та багатозначні слова -  все це формує лексичний запас мовця. Чим ширші його знання, тим ширше його мислення.

Лексикологія

Лексикологія. Фразеологія