Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Читання

Базові вправи сайту, які тренують вміння читати, використовуються для того, щоб дати дитині стійку асоціацію букв зі звуками, які вони передають на письмі. Коли дитина засвоїть значення букв та навчиться читати поодинокі слова, наступний крок – навчити її повʼязувати слова між собою та розуміти зміст цілого повідомлення.  Вміння читати - одне із найнеобхідніших, адже воно стимулює мислення та всезагальний розвиток людини.

 

Вивчаємо слова. Предмети

Вивчаємо слова. Дії

Види й засоби міжфразового зв’язку