Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Синтаксис
Пунктуація
Орфографія
Фразеологія
Словотвір
Письмо
Вимова
Фонетика
Сполучник
Прийменник
Числівник
Займенник
Прислівник
Будова слова
Фонетика і графіка
Соціокультурна змістова лінія
Діяльнісна змістова лінія
Аудіювання
Стилістика
Орфоепія
Завдання Нагороди

Іменник

Іменник – частина мови, яка служить для називання предметів, істот та явищ. Слова-іменники відповідають на питання «хто?» або «що?». Ця частина мови може мати кілька ознак, як сталих (наприклад, рід), так і змінюваних (число, відмінок). Іменник зазвичай виступає центральною одиницею мовлення. Деякі інші частини мови групуються навколо нього, означаючи різні ознаки предметів, які він називає. Тому вивчення іменників – перший крок на шляху до знання української мови загалом. У реченні він може бути підметом, хоча у різних формах він може виступати фактично у будь-якій ролі.

Іменник