Результат пошуку для «звичайні дроби»

Перший клас

П'ятий клас

З.1 Звичайні дроби за малюнком
И.1 Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
И.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
И.23 Множення дробу на ціле число
З.2 Запис дробу за частинами
И.3 Додавання і віднімання мішаних чисел
И.4 Дії з більше, ніж 3 дробами зі знаменниками 10 і 100
И.26 Математичне лото
Д.15 Порівняння звичайного та десяткового дробу за числовим променем
Д.16 Порівняння звичайного та десяткового дробу
И.20 Множення дробу на ціле число за допомогою малюнка
З.3 Задачі на дроби
И.5 Додавання дробів з різними знаменниками
И.12 Порівняння результату додавання і віднімання дробів
И.6 Віднімання дробів з різними знаменниками
З.4 Еквівалентні звичайні дроби
З.5 Скорочення дробів
З.12 Гра "Зайвий дріб"
И.7 Задачі на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.8 Дії з трьома і більше дробами з різними знаменниками
И.9 Задачі з трьома і більше дробами
И.24 Доповнюємо таблицю
И.19 Множення дробу на ціле число за допомогою числового променю
И.10 Округлення дробів
И.11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.13 Оцінка суми і різниці мішаних чисел
И.14 Додавання мішаних чисел з різними знаменниками
И.17 Рівняння з мішаними числами
И.18 Порівняння результатів додавання і віднімання мішаних чисел
И.22 Сортування добутку дробів на цілі числа
И.25 Задачі на знаходження частини від числа
Д.12 Запис десяткого дробу за звичайним
Д.13 Запис звичайного дробу за десятковим
З.6 Уявлення про мішані числа
З.8 Порівняння мішаних чисел за числовим променем
З.10 Послідовність мішаних чисел
З.11 Частини від числа
З.7 Перетворення неправильного дробу
З.14 Частини від фігури

Четвертий клас

П.16 Порівняння десяткового і звичайного дробу
П.8 Знаходження десяткового за звичайним дробом на числовій прямій
П.9 Перетворення звичайного в десятковий дріб
О.7 Добуток множення від 1
П.10 Перетворення десяткового в звичайний дріб
П.13 Порівняння дробів за звичайним дробом
М.2 Частина фігури
М.3 Частина числа
М.4 Задачі з дробами
М.5 Еквівалентні дроби
М.6 Еквівалентні дроби на числовому промені
М.7 Відновлення еквівалентних дробів
М.8 Послідовність з еквівалентних дробів
М.9 Запис еквівалентних дробів
М.10 Порівняння дробів за числовим променем
М.11 Порівняння дробів за малюнками
М.12 Знаходження меншого-більшого дробу
М.13 Запис чисельника або знаменника дробу
М.14 Задачі на частину від числа
М.15 Мішані числа
М.16 Дроби в житті
М.17 Неправильні дроби
М.18 Перетворення дробів
Н.2 Дії з дробами за числовим променем
Н.3 Додавання і відмання дробів з однаковим знаменником
Н.4 Задачі на дії з дробами
Н.5 Сума/різниця змішаних дробів
Н.9 Задачі на дії з більш ніж 3 дроби
Н.6 Чого не вистачає?
Н.7 Дії з більше ніж 3 дробами зі знаменником 10/100
Н.8 Дії з більше ніж 3 дробами
О.10 Відтворюємо результат
Н.1 Розкладання дробів
О.1 Множення дробів на ціле число за числовим променем
О.2 Множення дробів на ціле число за малюнком

Шостий клас

И.2 Множимо звичайнi дроби
И.1 Множимо звичайний дрiб на натуральне число
І.2 Ділення натурального числа на звичайний дріб
І.3 Ділення звичайного дробу на натуральне число
І.10 Що ділене, а що частка?
І.1 Обернене число
І.8 Знаходимо спільний дільник
И.9 Знаходимо дріб вiд числа
И.7 Множимо дроби на буквенi вирази
І.12 Гра «Вгадай число»
І.4 Ділення двох звичайних дробів
З.1 У пошуках океанських скарбів
З.3 Всесвітня мандрівка
З.4 Дії з мішаними числами
И.6 Закони множення
З.6 Похід за дробами
И.8 Виносимо спiльний множник за дужки
К.7 Виконуємо дії зі звичайними дробами
З.10 Округлення звичайних дробів
К.14 Вибираємо більший чи менший результат
З.17 Найбільший або найменший результат дробів
К.13 Приблизне значення
І.5 Задачі на ділення звичайних дробів
Г.11 Крамниця
З.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
І.7 Порівняння результатів ділення звичайних дробів