Результат пошуку для «синтаксис»

Четвертий клас

Й.3 Доповнюємо текст сполучниками
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
С.4 Складаємо текст
С.1 Підбираємо заголовок до тексту та визначаємо його тип
С.2 Знаходимо малюнок, який найбільше підходить до тексту
С.3 Шукаємо зайве речення в тексті
С.5 Доповнюємо текст
С.8 Знаходимо зв'язний текст
С.6 Вибираємо тему тексту
Ф.3 Поспілкуємося про здоров'я
С.9 Розрізняємо текст-опис
С.10 Розпізнаємо текст-роздум
С.11 Вибираємо текст-розповідь
О.1 Вибираємо вставні слова у реченні
Р.7 Підбираємо план до запропонованого заголовка
Р.2 З'ясовуємо, якої частини тексту не вистачає
Р.3 З'єднуємо абзаци з відповідними частинами тексту
Р.4 Розміщуємо частини тексту у потрібному порядку
Р.5 Складаємо план тексту
Р.6 Вибираємо текст згідно зі складеним планом
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченні зі вставним словом
Р.1 Розміщуємо пункти плану у правильному порядку
Р.8 Ділимо текст на абзаци
О.3 Шукаємо зайвий рядок
Р.9 Відновлюємо зв'язний текст
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
О.4 Вибираємо речення зі звертанням
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями

П'ятий клас

М.8 Розподіляємо за групами вставні слова і звертання
П.1 Відновлюємо порядок реплік у діалозі
П.2 Доповнюємо діалог
П.3 Розставляємо розділові знаки у діалозі
П.5 Розпізнаємо діалог
Ї.1 Визначаємо речення за метою висловлювання
С.1 Гра «Міркуємо, описуємо, розповідаємо»
С.3 З'ясовуємо, з якою метою створено текст
Ї.2 Ставимо розділовий знак в кінці речення
І.1 Утворюємо словосполучення зі словами
І.2 Розрізняємо словосполучення та сполуки слів
І.4 Вибираємо питання до залежного слова у словосполученні
С.5 Гра «Дай відповідь на запитання»
Ї.3 Визначаємо речення за емоційним забарвленням
І.12 Утворюємо словосполучення від пари слів
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
Ї.4 Вибираємо речення за типом
Ї.5 З’ясовуємо, чим ускладнене просте речення
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами
Н.5 Доповнюємо складне речення кінцівкою
К.5 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними додатками
К.6 Доповнюємо речення додатками
К.8 Доповнюємо речення обставинами
К.11 Доповнюємо речення з однорідними членами сполучниками
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
К.12 Поширюємо речення другорядними членами
Н.6 Будуємо схему складного речення
Н.7 Добираємо речення відповідно до схеми
К.10 Розрізняємо поширені й непоширені речення
О.6 Доповнюємо речення з непрямою мовою
П.6 Складаємо діалог за поданою темою
Т.7 Вибираємо найбільш докладний переказ
Л.6 Доповнюємо речення однорідними головними членами
Л.2 Підбираємо до однорідних членів речення узагальнюючі слова
Н.3 Вставляємо пропущені розділові знаки у складному реченні
П.4 Перетворюємо речення з прямою мовою у діалог
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченнях з прямою мовою
О.5 Добираємо речення з прямою мовою відповідно до схеми
С.9 Вибираємо зв'язний текст та визначаємо його тип
С.8 Визначаємо тип тексту за планом
С.7 Визначаємо тип мовлення кожної з мікротем
С.6 Визначаємо, що виражає заголовок тексту
С.4 З'ясовуємо тему тексту
С.2 Визначаємо кількість мікротем у тексті

Сьомий клас

К.1 Підбираємо схему до речень із прямою мовою
К.3 Відрізняємо непряму мову
К.4 Заміняємо пряму мову непрямою
К.5 Вдосконалюємо діалог
К.6 Шукаємо пунктуаційну помилку
Й.1 Розрізняємо синтаксичні одиниці
Й.2 Розрізняємо складні речення
Й.3 Досліджуємо смислові зв'язки між частинами складносурядного речення
Й.4 Визначаємо головну і залежну частину в складному реченні
Й.5 Досліджуємо види залежних частин у складному реченні
Й.6 Добираємо залежну частину за змістом
Ї.3 Визначаємо, якою частиною мови виражене головне слово
Ї.5 Досліджуємо способи зв'язку в словосполученні
Й.7 Визначаємо смислові відношення у безсполучниковому складному реченні
Ї.4 Ставимо питання від головного до залежного слова в словосполученні
Ї.7 Характеризуємо словосполучення як синтаксичну одиницю
Ї.8 Досліджуємо вільні та стійкі словосполучення
Ї.9 Характеризуємо просте речення за різними ознаками
Ї.11 Визначаємо правильність або хибність твердження
Ї.12 Речення з прямим порядком слів
Й.8 Узгодження підмета і присудка
О.1 Складаємо план прослуханого тексту