Результат пошуку для «іменник»

Шостий клас

Е.4 Відгадуємо слова за родами
Е.1 Переносимо слова певного роду
Е.8 Вписуємо закінчення слів
Д.1 Знаходимо іменники в словах
Є.1 Гра «Складаємо закляття»
Є.2 Шукаємо іменники, що вживаються тільки в однині
Є.5 Знаходимо потрібні предмети
Ї.2 Гра «Зміни слово»
Є.6 Знаходимо іменники, що вживаються тільки в множині
Ж.8 Відмінювання іменників
Ж.1 Розділяємо іменники на відміни
Ж.3 Відмінюємо іменники І відміни
Ж.5 Знаходимо правильне написання іменників II відміни
Ж.9 Гра «Атлас світу»
Є.4 Гра «Називаємо зірку»
Ж.4 Відмінюємо іменники II відміни
Ж.7 Вибираємо правильний варіант
Ж.11 Визначаємо відмінок незмінюваних іменників
Д.8 Розрізняємо збірні й одиничні іменники
Ж.6 Вибираємо відмінкове закінчення іменників III та IV відміни
Д.9 Гра «Перетворення»
Ж.2 Гра «Спіймай слово»
Д.2 Омонімія: іменники та інші частини мови
Д.3 Дописуємо повідомлення
Ж.10 Розділяємо змінювані та незмінювані іменники
Ж.12 Ставимо іменники в кличному відмінку
Д.10 Вибираємо істоти/неістоти в реченнях
Д.11 Гра «Розкладаємо подушки»
Д.13 Утворюємо абстрактний іменник
Д.12 Сортуємо конкретні та абстрактні іменники
З.4 Знаходимо правильне написання власних назв
З.3 Розрізняємо загальні і власні назви
Д.5 Вгадуємо речовинний іменник
З.11 Вибираємо слова з м'яким знаком
З.1 Вставляємо літери в речення
З.6 Дерево роду
З.12 Вибираємо рядок з подовженням приголосних
З.5 Виконуємо тестове завдання
З.9 Дописуємо закінчення іменників І та ІІ відмін
З.13 Пишемо правильно іменники в орудному відмінку
Ж.14 Відмінюємо імена, по батькові та прізвища
Ж.13 Відмінюємо множинні іменники
З.16 Вибираємо речення, у якому не- з іменником написано правильно
З.17 Вибираємо речення, у якому іменник з не- є присудком
З.14 Добираємо синоніми до іменника з не-
З.15 Завершуємо прислів'я
З.7 Вибираємо іменникіи із закінченнями -а (-я) в родовому відмінку
З.8 Вибираємо іменники із закінченнями -у (-ю) в родовому відмінку
Ф.1 Гра «Небесні сузір'я»
З.10 Гра «Великі перегони»

Десятий клас

Ж.8 Заповнюємо таблицю
Ж.7 Визначаємо паралельні родові форми іменників
Ж.1 Вибираємо позначки біля рядків з іменниками
Ж.2 Характеризуємо іменники
Ж.3 Узгоджуємо іменники з іншими частинами мови
Ж.5 Записуємо іменники в родовому відмінку
Ж.6 Підбираємо фемінітиви до слів чоловічого роду
Ж.10 Відмінюємо риси характеру
Ж.11 Доповнюємо словник іменниками спільного роду
Ж.14 Групуємо іменники чоловічого роду ІІ відміни
Ж.12 Заповнюємо пропуски в рядах
Ж.15 Визначаємо паралельні закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни
Ж.13 Перевіряємо закінчення іменників І та ІІ відміни в орудному відмінку
Ж.19 Шукаємо правильні імена по батькові
Ж.17 Словозміна іменників IV відміни
Ж.20 Підбираємо правильні форми імен по батькові
Ж.16 Відмінюємо іменники ІІІ відміни
З.1 Узагальнюємо вивчене про іменник
Ґ.5 Дописуємо суфікси в іменниках
Ґ.6 Переносимо іменники до потрібних колонок