Результат пошуку для «геометрія»

Сьомий клас

Ф.1 Коло і круг: прикладні задачі
Ф.2 Частини фігури
Щ.1 Периметр
Щ.2 Аксіоми планіметрії
Щ.3 Відстань між двома точками
Щ.4 Суміжні та вертикальні кути
Щ.6 Рівні трикутники
Щ.7 Ознаки рівності трикутників
Щ.8 Кут (градуси, мінути, секунди)
Ц.1 Гра «Підводний рух»
Щ.9 Вибираємо пару кутів
Щ.12 Знаходимо суміжні кути
Щ.13 Кут між прямими
Щ.11 Перетин двох прямих
Щ.14 Взаємне розміщення прямих
У.10 Знаходимо площу фігури
Ш.1 Співвідношення між кутами і сторонами трикутника
Ш.2 Сума кутів трикутника
Ш.3 Периметр трикутника
Ш.4 Знаходимо кути трикутника
Ш.5 Нерівність трикутника
Ш.6 Площі складених фігур
Ц.5 Найкоротший шлях
Ц.2 Симетрія
Ц.3 Вивчаємо подібність
Ц.4 Паралельне перенесення
Ь.3 Будуємо графіки
Ь.2 Знаходимо дані за графіком
Ь.4 Гістограми
Ч.2 Гра «Чи існує трикутник?»
Ф.8 Знаходження кутів чотирикутника
Ф.9 Знаходження кутів у фігурах через трикутник
Ф.11 Гра «Змагання прямих»
Ф.10 Пряма, точка, відрізок та промінь
Ф.12 Знаходження кутів
Ф.13 Бісектриса
Ф.14 Коло і круг. Взаєморозміщення кіл
Ч.1 Види трикутників

Восьмий клас

Ф.4 Подібність трикутників
У.2 Чотирикутник, описаний навколо кола
У.1 Чотирикутник, вписаний в коло
Ц.9 Теорема, обернена до теореми Піфагора
У.4 Сума кутів опуклого многокутника
У.5 Визначаємо кількість сторін многокутника
У.6 Чи існує даний многокутник?
У.7 Площа трикутника
У.8 Площа трапеції
У.9 Площа прямокутника
У.10 Визначення кутів паралелограма
Ч.1 Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника
У.11 Площа ромба
Ф.5 Знаходження невідомої сторони
Ф.7 Співвідношення відрізків
Ф.3 Третя ознака подібності трикутників
У.13 Строни трапеції
Ф.9 Площі подібних трикутників
Ф.8 Коефіцієнт подібності
Ф.10 Середня лінія трикутника
Ф.11 Визначення висоти
Ц.8 Теорема Піфагора
Ф.12 Гра «Порівняй трикутники»
У.15 Знаходження площі зафарбованої фігури
У.14 Порівнюємо площі фігур
Ц.11 Знаходження периметра ромба
Ц.12 Обчислення висоти трикутника
У.3 Вписані і центральні кути: зв'язок
Х.1 Гра «Яка фігура утворилася?»
Х.2 Вибираємо правильну фігуру
Ш.1 Симетрія на відрізку
Ф.1 Перша ознака подібності трикутників
Ш.2 Гра «Паралельні прямі»
Ш.3 Знаходження невідомого кута
Ч.3 Тангенс та котангенс гострого кута
Ч.4 Основна тригонометрична тотожність
Ч.10 Значення тригонометричних функцій
Ч.7 Розв'язуємо тригонометричні вирази
Ч.6 Тригонометричні співвідношення
Ч.8 Теорема косинусів
Ч.9 Теорема синусів
Ч.5 Значення тригонометричних функцій деяких кутів
Ч.2 Синус та косинус гострого кута
Ф.2 Друга ознака подібності трикутників
Ш.6 Чи перпендикулярні прямі?
Ш.4 Властивості паралельних прямих
Х.3 Будуємо симетричні фігури
Ш.5 Знаходження невідомого кута трикутника
У.17 Знаходження невідомої довжини відрізка