Результат пошуку для «алгебра»

Сьомий клас

Н.12 Гра «Загадки графа Дракули»
Н.1 Область допустимих значень
Н.2 Таблиця значень виразу з одною змінною
М.3 Обираємо послідовність за описом
М.7 Гра «Належить чи ні?»
М.10 Гра «Елементи послідовності»
М.2 Кінцеві та нескінченні послідовності
М.1 Гра «Дослідник»
Н.11 Встановлення відповідності
М.5 Записуємо вираз
И.1 Відношення чисел
И.2 Еквівалентні відношення
И.3 Відношення таблиць
И.4 Гра ­«Правильна пропорція чи ні?»
И.5 Доповнюємо пропорцію
И.6 Масштаб
И.7 Розв’язуємо пропорції
И.9 Знаходимо коефіцієнт пропорційності
И.10 Гра «Кухар»
И.11 Знаходимо відповідність
И.8 Гра «Парк Юрського періоду»
М.9 Утворюємо послідовність
М.8 Гра «Відсутній елемент»
М.11 Визначаємо властивість
З.11 Різниця квадратів
З.12 Квадрат суми
З.13 Квадрат різниці
З.14 Квадрат суми і квадрат різниці
З.15 Гра «Квіткова галявина»
З.16 Відновлюємо розв'язок
З.17 Розв’язуємо рівняння
З.18 Гра «Код від сейфу»
М.12 Прогнозуємо числові значення
З.6 Вибираємо значення змінної
З.3 Яка дія пропущена?
М.13 Логіка та числові послідовності
З.5 Буквений вираз чи числовий?
З.1 Гра «Розшифруй»
І.1 Поняття відсотка
З.8 Заповнюємо таблицю
З.2 Порівнюємо коефіцієнти
З.4 Спрощуємо вираз
З.7 Оцінюємо коефіцієнти
З.10 Складаємо вираз
В.17 Задачі на декілька дій
І.2 Гра «Самоперевірка»
С.2 Знаходимо область визначення
С.3 Знаходимо значення функції
І.4 Знаходимо відсоток від числа
С.4 Знаходимо значення аргументу
С.6 Яким способом задано функцію?
С.7 Будуємо графік лінійної функції
С.10 Визначаємо точку перетину графіка з осями координат
С.8 Графік якої функції побудовано?
С.11 Визначаємо коефіцієнт
С.12 Зростання\спадання функції
І.5 Відношення двох чисел у відсотках
І.6 Визначаємо число за значенням відсотка
І.12 Відсоткові зміни
І.11 Гра «Мандрівники»
І.7 Базові задачі на відсотки
І.8 Складні задачі на відсотки
Є.2 Гра «Підкорюємо вершини»
Й.3 Розв'язуємо логічні задачі
Й.4 Математична головоломка
О.4 Визначення лінійного рівняння
О.7 Гра «Перлина знань»
О.8 Система лінійних рівнянь

Восьмий клас

А.4 Знаходимо значення виразів з модулем
И.13 Теорема Вієта
И.5 Визначаємо знак дискримінанта
Б.11 Виконуємо дії
З.4 Квадратний корінь з добутку
З.6 Арифметичний квадратний корінь із частки
А.6 Множення і ділення цілих чисел
И.7 Знаходимо корені квадратного рівняння
И.1 Яке це рівняння?
Е.1 Повторюємо формули квадрата двочлена
Б.2 Записуємо числа у стандартному вигляді
Б.3 Переведення зі стандартного вигляду
Ж.7 Розв'язування систем лінійних рівнянь
Ж.1 Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь
Б.12 Порівнюємо числа
Б.4 Переводимо одиниці вимірювання
І.3 Розв'язуємо ірраціональні рівняння
Б.8 Додавання та віднімання чисел у стандартному вигляді
М.2 Визначення точки перетину графіків функцій
З.10 Впорядковуємо квадратні корені
М.3 Визначення точок перетину прямих
Ґ.9 Знаходимо область визначення виразу
З.7 Визначення значення ірраціонального числа
М.4 Належність точки графіка функції
Б.5 Порівняння порядків чисел
З.13 Звільнення від ірраціональності
Ґ.10 Значення дробу
Д.1 Аналіз добутку цілих чисел
І.4 Рівносильні рівняння
И.14 Теорема, обернена до теореми Вієта
И.15 Теорема Вієта: знаходимо невідомий параметр
И.12 Квадратний тричлен: скорочуємо дроби
И.11 Квадратне рівняння: знаходимо значення невідомого параметра
И.2 Коефіцієнти квадратного рівняння
И.6 Розв'язуємо неповні квадратні рівняння
М.5 Точки перетину
И.8 Знаходимо значення змінної многочленів
М.6 Таблиця значень функції
А.5 Додавання і віднімання цілих чисел
М.7 Графік функції
Е.2 Подібні одночлени
И.3 Знаходження дискримінанта
И.4 Знаходження дискримінанта, поділеного на чотири
М.8 Гра «Вибери правильну функцію»
М.9 Знаходження невідомої координати точки
Б.7 Визначаємо порядок числа
Г.5 Порівняння раціональних чисел
Б.9 Множення чисел у стандартному вигляді
Б.10 Ділення чисел у стандартному вигляді
Е.3 Зводимо одночлен до стандартного вигляду
М.10 Обернена пропорційність
Е.4 Множення одночленів
А.9 Гра «Лайк прикладу»
Е.5 Піднесення одночлена до степеня
Е.6 Знаходимо значення одночлена
Б.1 Гра «Вибери правильний степінь»
К.3 Гра «Допоможи продавцю»
М.11 Гра «Вибери правильні точки»
М.12 Знаходження аргумента функції
Е.7 Одночлен у вигляді куба або квадрата одночлена
К.4 Знаходимо число за його відсотками
М.13 Обчислення значення функції
М.14 Порівняння функцій
М.15 Обчислення значення виразу
К.5 Відсоткове відношення двох чисел
Е.8 Знаходимо значення виразу
К.6 Рахуємо суму платежу
К.7 Працюємо з розчинами
Е.9 Ділення одночленів
Е.10 Додавання і віднімання одночленів
Е.11 Зводимо многочлен до стандартного вигляду
К.8 Знаходимо число від виразу
Є.5 Порівнюємо корені рівняння
Є.9 Гра «Допоможи Дракулі вибрати транспорт»
Є.7 Наводимо порядок в рівняннях
Є.8 Гра «Посади квітку»
К.9 Працюємо зі сплавами
Е.12 Степінь многочлена
Е.13 Розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки многочлена
Є.6 Сума коренів рівняння
Б.13 Розв'язуємо задачі
Е.15 Додавання і віднімання многочленів
Е.14 Знаходимо значення многочлена
Л.1 Гра «Заповни порожні клітинки»
Г.8 Множення і ділення раціональних чисел
А.10 Розставляємо знаки
А.11 Логічний ланцюжок
Е.16 Відновлюємо тотожність
Є.3 Знаходимо корені лінійних рівнянь
К.14 Відсотки в магазині
К.12 Населення міст
К.13 Вага і відсотки
К.10 Відсотки і величини
К.11 Вчимося економити
Е.17 Многочлени: розв'язуємо рівняння
Ж.2 Доповнюємо систему лінійних рівнянь
К.15 Вода і відсотки
Ж.8 Гра «Сафарі»
Л.8 Гра «Вибираємо належність члена послідовності»
В.1 Розуміння степеня
А.13 Підбираємо номер
В.2 Степінь з від'ємною основою
Е.18 Множення одночлена на многочлен
В.4 Доповнюємо вираз
В.3 Степінь з цілим показником
Ж.6 Вибираємо систему з цілими числами в розв'язку
Л.4 Числова послідовність за таблицею
Л.5 Числова послідовність за формулою
Л.6 Числова послідовність за описом
Л.7 Об'єднуємо послідовності
Л.2 Гра «Скінченна чи нескінченна послідовність»
Е.19 Множення многочлена на многочлен
А.7 Порівнюємо значення виразів
Р.1 Розмах вибірки
Р.2 Середнє значення вибірки
Р.3 Медіана (серединне значення)
Л.9 Числова послідовність за умовою
С.7 Знаходимо ймовірність
Р.5 Відновлюємо вибірку за відомою модою чи медіаною
Е.20 Розкладаємо многочлен на множники
Ґ.3 Визначаємо знак дробу
С.1 Гра «Яка це подія?»
С.3 Ймовірність протилежних подій
С.6 Залежна чи незалежна подія
Ж.5 Спосіб додавання
Ж.3 Спосіб підстановки для розв'язування системи рівнянь
С.4 Ймовірність сумісних подій
П.2 Сортування даних
П.3 Використовуємо фільтр
Ґ.1 Цілі та дробові вирази (класифікація)
О.1 Гра «Купуємо вигідно»
Г.11 Раціональний дріб та допустимі значення його змінних
П.1 Підбиваємо підсумок
О.3 Робота в банку
Ґ.7 Перетворення раціональних виразів
Ґ.8 Множення і ділення раціональних дробів
С.2 Ймовірність простих подій
О.4 Визначаємо індекс маси тіла
С.5 Визначаємо кількість результатів
Ж.9 Шукаємо систему за розв'язком
Є.4 Доповнюємо розв'язок рівняння
З.1 Арифметичний квадратний корінь з числа
П.7 Аналізуємо стовпчасті діаграми
П.4 Визначаємо залежність за таблицею
П.5 Гра «Підприємець»
П.6 Аналіз графіків
С.8 Ймовірність та комбінаторика
З.2 Таблиця квадратів натуральних чисел
П.8 Круговий графік
З.12 Перевіряємо значення виразу
П.9 Будуємо стовпчасті діаграми
З.3 Гра «Раціональний чи ірраціональний результат?»
М.16 Кутовий коефіцієнт
Ж.4 Графічний спосіб розв'язання системи рівнянь
З.14 Кубічний корінь з числа
Ж.10 Гра «Знаходимо два числа»
К.1 Перетворення звичайного дробу у відсотки
К.2 Порівняння відсотків та дробу
І.5 Гра «Визначаємо кількість коренів»
І.2 Визначаємо нелінійні рівняння

Дев'ятий клас

И.1 Позначаємо розв'язок рівняння на числовому промені
И.4 Гра «Грибна долина»
И.2 Найпростіші нерівності з модулем
И.5 Гра «Венеція»
И.6 Рівняння з модулем
И.7 Спільний розв'язок нерівностей
Ф.2 Класичне означення ймовірності
Ф.3 Гра «У космосі»
Ф.5 Ймовірність випадкових подій
Ф.4 Гра «Квіткова лавка»
Ф.6 Заповнюємо таблицю статистичними даними
Ф.7 Будуємо графік статистичних даних
Ф.8 Середнє значення статистичних даних
Т.1 Гра «Перетворення»
П.1 Вибираємо число
П.3 Записуємо число
П.4 Рівні числа
П.5 Множення та ділення чисел
П.6 Утворюємо правильну рівність
Т.2 Гра «Корені многочлена»
Т.3 Стандартні многочлени
П.7 Стандартний вигляд числа
Т.9 Гра «Правильний вибір»
Т.5 Гра «Складаємо алгоритм дій»
Т.4 Встановлюємо тотожність
Л.1 Гра «Математичний концерт»
Л.4 Обчислюємо значення функції
Л.3 Знаходимо область значення
Л.6 Гра «Африканська савана»
Й.1 Фарбуємо стіну
Й.2 Наповнюємо ємність водою
Й.3 Порівнюємо ціни
Й.4 Нова ціна
Й.5 Рахуємо бюджет
Ї.1 Будуємо графік функції
Ї.2 Гра «У пошуках скарбів»
Ї.3 Перетин графіка з осями координат
И.3 Знаходимо корені рівняння
Й.6 Обгортаємо подарунок
Д.1 Записуємо квадратне рівняння
Д.2 Рівносильні квадратні рівняння
Д.3 Зводимо рівняння до квадратного
Д.4 Неповні квадратні рівняння
Д.5 Знаходимо дискримінант
Д.6 Кількість розв'язків рівняння
Д.7 Корені квадратного рівняння
Д.8 Сума та добуток коренів
Т.11 Гра «Вчені дебати»
Т.12 Перетворюємо дріб на многочлен
Т.13 Спрощення виразів (спосіб групування)
Т.14 Многочлени в геометрії
У.1 Гра «Числа та формули»
У.2 Розкладаємо вираз на множники
У.4 Спрощуємо складні вирази
У.5 Гра «Яким буде результат?»
У.6 Гра «Експеримент»
Д.9 Доповнюємо теорему Вієта
Д.10 Складаємо квадратне рівняння
Д.11 Додатні та від'ємні корені рівняння
Д.12 Знаходимо значення змінної тричлена
Д.13 Визначаємо коефіцієнти рівняння
Ф.1 Види подій
Д.14 Сортуємо корені рівняння
Д.15 Зводимо дробове рівняння до квадратного
Д.16 Види квадратних рівнянь
Д.17 Гра «Урок з алгебри»
Д.18 Рівняння, що зводяться до квадратних
Д.19 Біквадратні рівняння
Д.20 Корені квадратного тричлена
Е.2 Спосіб групування
Е.1 Спільний множник
Е.3 Розподільна властивість множення
Д.21 Гра «Музичний концерт»
Й.7 Розрахунок доходу за вкладом
Е.4 Відновлюємо властивість
Й.8 Гра «Сніданок»
Е.5 Основна властивість дробу
Е.6 Властивості квадратного кореня
Е.7 Гра «Планети»
Х.1 Знаходимо частину відрізка
Х.2 Оплата праці
Х.5 Задаємо межі числа
Х.4 Одиниці вимірювання
К.1 Гра «Підказка»
К.2 Гра «Медаль для спортсмена»
К.3 Члени арифметичної прогресії
К.4 Гра «Чаклуємо»
К.5 Види послідовностей
К.6 Утворюємо прогресію
Л.9 Парні та непарні функції
К.7 Складаємо правильне твердження
Л.12 Квадратична функція
Л.5 Знаходимо нулі функції
К.8 Гра «Блог»
К.9 Перетворюємо дріб
К.10 Гра «Супергерой»
К.11 Послідовність, задана формулою
К.12 Утворюємо послідовність за формулою
К.13 Закінчуємо прогресію
Т.6 Значення многочлена
К.14 Відновлюємо порядок членів
Л.14 Координати вершини параболи
Ґ.7 Встановлюємо рівновагу
Ґ.9 Знаходимо подібні доданки
Ґ.10 Гра «Дивовижні проміжки»
Л.10 Взаємне розташування графіків функції
Л.13 Знаходимо область визначення
Л.7 Проміжки знакосталості функції
Ї.4 Шукаємо значення змінної
Т.7 Утворюємо многочлен
Т.8 Ділимо многочлени
А.1 Числові множини
А.3 Вид чисел
А.4 Числа за координатним променем
А.5 Округлюємо числа
Б.4 Офісні справи
В.1 Прикріплюємо наклейки з правильною відповіддю
Г.1 Нерівність відсотків
Г.3 Сплави
Г.5 Гра «Яке число загублено?»
Т.10 Ділення многочленів з остачею
Г.4 Знаходимо число від значення виразу
Л.15 Найменше і найбільше значення функції
Р.1 Стандартний вигляд функції
Р.3 Область значення показникової функції
Р.5 Властивості показникової функції
І.9 «Так» чи «Ні»
Р.2 Гра «Догори дриґом»
О.8 Спрощуємо вирази
Є.4 Магічні вирази
Є.5 Гра «Цікава прогулянка»
У.3 Формули скороченого множення у спрощенні
Н.1 Знаходимо розв'язок
П.2 Порядок числа

Десятий клас

В.1 Поняття відсотків
В.2 Знаходження числа за його відсотком
В.3 Знаходження відсотка від числа
Е.1 Вибираємо формулу за назвою
В.4 Розчини і відсотки
В.5 Гра «Пеня за прострочення платежу»
В.6 Ціна і відсотки
Е.2 Квадрат суми та різниці
З.1 Неповні квадратні рівняня
Е.3 Різниця квадратів двох виразів
З.2 Формула коренів квадратного рівняння
В.8 Відсотки і сплави
Е.5 Сума і різниця кубів
В.7 Гра «Бухгалтер»
Е.4 Куб суми і різниці виразів
З.7 Квадратні рівняння з параметром
В.9 Гра «Як зміниться ціна?»
В.10 Відсотки в кулінарії
В.11 Відсотки і діаграми
З.6 Біквадратне рівняння
З.8 Задачі і квадратні рівняння
М.1 Послідовність
М.2 Арифметична прогресія
М.3 Формула суми для арифметичної прогресії
М.4 Геометрична прогресія
З.3 Гра «Скільки коренів в рівнянні?»
І.1 Квадратний корінь у стовпчик
І.3 Гра «Розташуй числа в порядку зростання та спадання»
І.4 Гра «Внеси множник під знак кореня»
І.5 Гра «Винеси множник з-під знака кореня»
М.6 Задачі на прогресії
О.8 Значення похідної за таблицею
І.6 Гра «Чи правильно записано вираз?»
І.7 Порівнюємо вирази
О.15 Похідна складеної функції
І.8 Звільнюємося від ірраціональності
І.10 Застосування властивостей кореня
П.1 Кутовий коефіцієнт дотичної
І.9 Спрощення виразів з коренями
Т.8 Середнє квадратичне відхилення вибірки
К.4 Формула додавання
К.5 Гра «Яке значення має вираз?»
К.7 Вибираємо рівносильний вираз
К.6 Формули подвійного кута
К.1 Співвідношення між тригонометричними функціями
К.9 Формули пониження степеня
К.11 Формули половинного аргументу
К.3 Формули зведення
Т.5 Середнє значення статистичного ряду
Т.2 Середнє значення
Т.4 Мода
Т.3 Медіана
У.1 Вибираємо подію
Т.1 Гра «Розмах вибірки»
З.4 Застосовуємо теорему Вієта
К.8 Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму
К.12 Спрощення тригонометричних функцій
К.10 Формула потрійного аргументу
У,2 Прості події
У.3 Протилежні події
У.4 Сумісні події
У.5 Комбінаторика та ймовірність
А.5 Задачі та множини
Т.6 Шукаємо відхилення для окремих спостережень
У.8 Комбінації
Т.7 Дисперсія
У.7 Розміщення
У.6 Перестановки
Н.1 Границя функції в заданій точці
Н.2 Властивості границь функції
Н.3 Границя числової послідовності
Н.6 Неперервність функції в точці
Н.7 Неперервність функції на проміжку
Н.4 Окіл точки
Н.9 Приріст функції
Н.5 Номер члена послідовності
Н.8 Гра «Визначаємо границю»
Н.10 Точки розриву
Т.9 Полігон частот