Результат пошуку для «алгебра»

Сьомий клас

Н.12 Гра «Загадки графа Дракули»
Н.1 Область допустимих значень
Н.2 Таблиця значень виразу з одною змінною
М.3 Обираємо послідовність за описом
М.7 Гра «Належить чи ні?»
М.10 Гра «Елементи послідовності»
М.2 Кінцеві та нескінченні послідовності
М.1 Гра «Дослідник»
Н.11 Встановлення відповідності
М.5 Записуємо вираз
И.1 Відношення чисел
И.2 Еквівалентні відношення
И.3 Відношення таблиць
И.4 Гра ­«Правильна пропорція чи ні?»
И.5 Доповнюємо пропорцію
И.6 Масштаб
И.7 Розв’язуємо пропорції
И.9 Знаходимо коефіцієнт пропорційності
И.10 Гра «Кухар»
И.11 Знаходимо відповідність
И.8 Гра «Парк Юрського періоду»
М.9 Утворюємо послідовність
М.8 Гра «Відсутній елемент»
М.11 Визначаємо властивість
З.11 Різниця квадратів
З.12 Квадрат суми
З.13 Квадрат різниці
З.14 Квадрат суми і квадрат різниці
З.15 Гра «Квіткова галявина»
З.16 Відновлюємо розв'язок
З.17 Розв’язуємо рівняння
З.18 Гра «Код від сейфу»
М.12 Прогнозуємо числові значення
З.6 Вибираємо значення змінної
З.3 Яка дія пропущена?
М.13 Логіка та числові послідовності
З.5 Буквений вираз чи числовий?
З.1 Гра «Розшифруй»
І.1 Поняття відсотка
З.8 Заповнюємо таблицю
З.2 Порівнюємо коефіцієнти
З.4 Спрощуємо вираз
З.7 Оцінюємо коефіцієнти
З.10 Складаємо вираз
В.17 Задачі на декілька дій
І.2 Гра «Самоперевірка»
С.2 Знаходимо область визначення
С.3 Знаходимо значення функції
І.4 Знаходимо відсоток від числа
С.4 Знаходимо значення аргументу
С.6 Яким способом задано функцію?
С.7 Будуємо графік лінійної функції
С.10 Визначаємо точку перетину графіка з осями координат
С.8 Графік якої функції побудовано?
С.11 Визначаємо коефіцієнт
С.12 Зростання\спадання функції
І.5 Відношення двох чисел у відсотках
І.6 Визначаємо число за значенням відсотка
І.12 Відсоткові зміни
І.11 Гра «Мандрівники»
І.7 Базові задачі на відсотки
І.8 Складні задачі на відсотки
Є.2 Гра «Підкорюємо вершини»
Й.3 Розв'язуємо логічні задачі
Й.4 Математична головоломка
О.4 Визначення лінійного рівняння
О.7 Гра «Перлина знань»
О.8 Система лінійних рівнянь

Восьмий клас

А.4 Знаходимо значення виразів з модулем
И.13 Теорема Вієта
И.5 Визначаємо знак дискримінанта
Б.11 Виконуємо дії
З.4 Квадратний корінь з добутку
З.6 Арифметичний квадратний корінь із частки
А.6 Множення і ділення цілих чисел
И.7 Знаходимо корені квадратного рівняння
И.1 Яке це рівняння?
Е.1 Повторюємо формули квадрата двочлена
Б.2 Записуємо числа у стандартному вигляді
Б.3 Переведення зі стандартного вигляду
Ж.7 Розв'язування систем лінійних рівнянь
Ж.1 Кількість розв'язків системи лінійних рівнянь
Б.12 Порівнюємо числа
Б.4 Переводимо одиниці вимірювання
І.3 Розв'язуємо ірраціональні рівняння
Б.8 Додавання та віднімання чисел у стандартному вигляді
М.2 Визначення точки перетину графіків функцій
З.10 Впорядковуємо квадратні корені
М.3 Визначення точок перетину прямих
Ґ.9 Знаходимо область визначення виразу
З.7 Визначення значення ірраціонального числа
М.4 Належність точки графіка функції
Б.5 Порівняння порядків чисел
З.13 Звільнення від ірраціональності
Ґ.10 Значення дробу
Д.1 Аналіз добутку цілих чисел
І.4 Рівносильні рівняння
И.14 Теорема, обернена до теореми Вієта
И.15 Теорема Вієта: знаходимо невідомий параметр
И.12 Квадратний тричлен: скорочуємо дроби
И.11 Квадратне рівняння: знаходимо значення невідомого параметра
И.2 Коефіцієнти квадратного рівняння
И.6 Розв'язуємо неповні квадратні рівняння
М.5 Точки перетину
И.8 Знаходимо значення змінної многочленів
М.6 Таблиця значень функції
А.5 Додавання і віднімання цілих чисел
М.7 Графік функції
Е.2 Подібні одночлени
И.3 Знаходження дискримінанта
И.4 Знаходження дискримінанта, поділеного на чотири
М.8 Гра «Вибери правильну функцію»
М.9 Знаходження невідомої координати точки
Б.7 Визначаємо порядок числа
Г.5 Порівняння раціональних чисел
Б.9 Множення чисел у стандартному вигляді
Б.10 Ділення чисел у стандартному вигляді
Е.3 Зводимо одночлен до стандартного вигляду
М.10 Обернена пропорційність
Е.4 Множення одночленів
А.9 Гра «Лайк прикладу»
Е.5 Піднесення одночлена до степеня
Е.6 Знаходимо значення одночлена
Б.1 Гра «Вибери правильний степінь»
К.3 Гра «Допоможи продавцю»
М.11 Гра «Вибери правильні точки»
М.12 Знаходження аргумента функції
Е.7 Одночлен у вигляді куба або квадрата одночлена
К.4 Знаходимо число за його відсотками
М.13 Обчислення значення функції
М.14 Порівняння функцій
М.15 Обчислення значення виразу
К.5 Відсоткове відношення двох чисел
Е.8 Знаходимо значення виразу
К.6 Рахуємо суму платежу
К.7 Працюємо з розчинами
Е.9 Ділення одночленів
Е.10 Додавання і віднімання одночленів
Е.11 Зводимо многочлен до стандартного вигляду
К.8 Знаходимо число від виразу
Є.5 Порівнюємо корені рівняння
Є.9 Гра «Допоможи Дракулі вибрати транспорт»
Є.7 Наводимо порядок в рівняннях
Є.8 Гра «Посади квітку»
К.9 Працюємо зі сплавами
Е.12 Степінь многочлена
Е.13 Розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки многочлена
Є.6 Сума коренів рівняння
Б.13 Розв'язуємо задачі
Е.15 Додавання і віднімання многочленів
Е.14 Знаходимо значення многочлена
Л.1 Гра «Заповни порожні клітинки»
Г.8 Множення і ділення раціональних чисел
А.10 Розставляємо знаки
А.11 Логічний ланцюжок
Е.16 Відновлюємо тотожність
Є.3 Знаходимо корені лінійних рівнянь
К.14 Відсотки в магазині
К.12 Населення міст
К.13 Вага і відсотки
К.10 Відсотки і величини
К.11 Вчимося економити
Е.17 Многочлени: розв'язуємо рівняння
Ж.2 Доповнюємо систему лінійних рівнянь
К.15 Вода і відсотки
Ж.8 Гра «Сафарі»
Л.8 Гра «Вибираємо належність члена послідовності»
В.1 Розуміння степеня
А.13 Підбираємо номер
В.2 Степінь з від'ємною основою
Е.18 Множення одночлена на многочлен
В.4 Доповнюємо вираз
В.3 Степінь з цілим показником
Ж.6 Вибираємо систему з цілими числами в розв'язку
Л.4 Числова послідовність за таблицею
Л.5 Числова послідовність за формулою
Л.6 Числова послідовність за описом
Л.7 Об'єднуємо послідовності
Л.2 Гра «Скінченна чи нескінченна послідовність»
Е.19 Множення многочлена на многочлен
А.7 Порівнюємо значення виразів
Р.1 Розмах вибірки
Р.2 Середнє значення вибірки
Р.3 Медіана (серединне значення)
Л.9 Числова послідовність за умовою
С.7 Знаходимо ймовірність
Р.5 Відновлюємо вибірку за відомою модою чи медіаною
Е.20 Розкладаємо многочлен на множники
Ґ.3 Визначаємо знак дробу
С.1 Гра «Яка це подія?»
С.3 Ймовірність протилежних подій
С.6 Залежна чи незалежна подія
Ж.5 Спосіб додавання
Ж.3 Спосіб підстановки для розв'язування системи рівнянь
С.4 Ймовірність сумісних подій
П.2 Сортування даних
П.3 Використовуємо фільтр
Ґ.1 Цілі та дробові вирази (класифікація)
О.1 Гра «Купуємо вигідно»
Г.11 Раціональний дріб та допустимі значення його змінних
П.1 Підбиваємо підсумок
О.3 Робота в банку
Ґ.7 Перетворення раціональних виразів
Ґ.8 Множення і ділення раціональних дробів
С.2 Ймовірність простих подій
О.4 Визначаємо індекс маси тіла
С.5 Визначаємо кількість результатів
Ж.9 Шукаємо систему за розв'язком
Є.4 Доповнюємо розв'язок рівняння
З.1 Арифметичний квадратний корінь з числа
П.7 Аналізуємо стовпчасті діаграми
П.4 Визначаємо залежність за таблицею
П.5 Гра «Підприємець»
П.6 Аналіз графіків
С.8 Ймовірність та комбінаторика
З.2 Таблиця квадратів натуральних чисел
П.8 Круговий графік
З.12 Перевіряємо значення виразу
П.9 Будуємо стовпчасті діаграми
З.3 Гра «Раціональний чи ірраціональний результат?»
М.16 Кутовий коефіцієнт
Ж.4 Графічний спосіб розв'язання системи рівнянь
З.14 Кубічний корінь з числа
Ж.10 Гра «Знаходимо два числа»
К.1 Перетворення звичайного дробу у відсотки
К.2 Порівняння відсотків та дробу
І.5 Гра «Визначаємо кількість коренів»
І.2 Визначаємо нелінійні рівняння

Курси ЗНО з Математики