Результат пошуку для «4 клас»

Четвертий клас

Ж.4 Добираємо синоніми до дієслів
Б.4 Збираємо слово з частин
Б.6 Розрізняємо значущі частини слова
А.2 Тлумачимо маловідомі слова
А.3 Розрізняємо спільнокореневі слова та форми того самого слова
А.5 Розподіляємо слова за питанням
А.6 Розрізняємо частини мови
В.1 Гра «Запали зірку»
В.2 Гра «Аеропорт»
В.3 Гра «Повітряні кулі»
К.8 Знаходимо антоніми в прислів'ях
В.4 Добираємо слова з іншим значенням
В.6 Доповнюємо речення влучним словом
В.7 Гра «В саду»
В.8 Гра «Столиці світу»
В.9 Гра «Він-вона»
В.10 Утворюємо іменники, визначаємо їхній рід
В.13 Змінюємо іменники за числами
В.12 Розподіляємо іменники за числами
Ґ.2 Гра «Опиши предмет»
Ґ.1 Знаходимо прикметник у тексті
Ґ.3 Гра «Підводний світ»
Ґ.4 Підбираємо прикметники
Ґ.5 Замінюємо слово у словосполученні
Ґ.6 Гра «Риси характеру»
Ґ.7 Гра «Що у візку?»
Ґ.8 Гра «Залізниця»
Ґ.9 Вставляємо пропущені прикметники у речення
Ґ.10 Підбираємо прикметники до малюнків
Ґ.11 Гра «Велике прання»
Е.1 Знаходимо числівник у реченні
Е.2 Ставимо питання до числівників
В.5 Знаходимо іменник в початковій формі
А.8 Розставляємо слова за алфавітом
Ґ.13 Доповнюємо вислів прикметниками
Ґ.12 Вписуємо закінчення прикметника у словосполучення
М.6 Складаємо схему речення
Е.3 Розподіляємо числівники за питанням
Е.4 Утворюємо словосполучення
Е.5 Доповнюємо словосполучення числівником
Д.10 Відмінюємо прикметники (тверда група)
Е.6 Відповідаємо на питання
Е.8 Знаходимо помилку в реченні
Е.7 Вписуємо числівники
Е.9 Вибираємо потрібний годинник
Е.10 Визначаємо час
Л.4 Поміркуємо разом
У.3 Народні звичаї
Г.1 Вибираємо правильну відмінкову форму іменника
Г.2 Визначаємо відмінок іменника у словосполученні
Г.3 Змінюємо іменники за відмінками
Г.4 Гра «Квіткова галявина»
Г.5 Гра «Скриньки»
Г.6 Відмінюємо іменники у множині
Г.7 Гра «Майбутня професія»
Г.8 Вписуємо літери, яких не вистачає
Г.9 З'єднуємо відмінкову форму з відповідним відмінком
Г.10 Вписуємо пропущені приголосні
Д.1 Визначаємо відмінки прикметників у реченні
Д.2 Вписуємо відмінкові закінчення прикметників у словосполученні
А.7 Гра «Малюки»
У.4 Українська пісенна традиція
У.5 Лікарські рослини рідного краю
Д.3 Ставимо прикметник у початкову форму
Д.4 З'єднуємо прикметники з іменниками
Д.5 Розподіляємо прикметники (з основою на твердий/м'який)
Д.6 Утворюємо прикметники на -ський, -цький, -зький (загальні назви)
Є.1 Змінюємо числівники за питаннями
Є.2 Записуємо математичний вираз
Ж.1 Знаходимо дієслова у тексті
Ж.2 Гра «Квітковий магазин»
Л.5 Відгадуємо загадку та визначаємо її форму
Ж.3 Добираємо синонім і антонім до дієслова
Й.2 Розрізняємо прийменники
Ж.6 Визначаємо пряме і переносне значення дієслів
Ж.8 Вибираємо дієслова, які пишуться разом/окремо з «не»
У.6 Народні частування
Є.3 Розподіляємо числівники за написанням
У.7 Живі барометри нашого краю
Є.4 Записуємо словосполучення
Й.12 Розрізняємо службові частини мови
Й.5 Розрізняємо сполучники
Й.9 Розпізнаємо вигук
В.11 Гра «На дорозі»
Г.11 Добираємо прийменники відповідно до форми іменника
Г.12 Змінюємо іменники за питанням
У.8 Символи та обереги України
У.9 Моя країна
С.4 Складаємо текст
С.1 Підбираємо заголовок до тексту та визначаємо його тип
С.2 Знаходимо малюнок, який найбільше підходить до тексту
С.3 Шукаємо зайве речення в тексті
С.5 Доповнюємо текст
У.10 Народні майстри та їхні вироби
У.11 Водойми рідного краю
У.12 Тварини нашого краю
Т.7 Знаходимо речення, яке відповідає схемі
Є.5 Правопис числівників 40-100
С.8 Знаходимо зв'язний текст
Є.6 Відповідаємо на питання «о котрій годині?», «котра година?»
Є.7 Гра «Календар»
З.1 Розподіляємо дієслова за часами
Б.1 Сортуємо слова з префіксами і суфіксами
З.5 Гра «Великдень»
З.6 Змінюємо дієслова теперішнього часу за особами
З.7 Змінюємо дієслова теперішнього часу за числами
С.6 Вибираємо тему тексту
З.8 Гра «У бібліотеці»
С.9 Розрізняємо текст-опис
Б.7 Формуємо потяг
Б.2 Додаємо частинку і утворюємо слово
Б.3 Вибираємо слово за морфемною схемою
Б.8 Утворюємо зменшувально-пестливі слова
С.10 Розпізнаємо текст-роздум
С.11 Вибираємо текст-розповідь
Б.9 Встановлюємо відповідність
З.9 Гра «Знімальний майданчик»
З.10 Змінюємо дієслова майбутнього часу за числами
З.11 Визначаємо дієслова минулого часу
З.12 Змінюємо дієслова минулого часу за родами в однині
Б.10 Вибираємо слова з префіксами з-, с-, пре-, при-
З.13 Добираємо дієслова відповідно до числа іменника
З.3 Розподіляємо дієслова за числами
З.4 Розподіляємо дієслова за особами
Т.8 Вибираємо вдалий переказ
Р.7 Підбираємо план до запропонованого заголовка
Д.11 Відмінюємо прикметники у множині
Д.12 Відмінюємо прикметники (м'яка група)
Д.13 Вживаємо знак м'якшення
Ж.9 Утворюємо словосполучення з дієсловами
Ж.10 Розподіляємо дієслова за особовими закінченнями (-уть, -ють/ -ать, -ять)
Ж.11 Утворюємо дієслова ІІІ особи множини теперішнього часу
Ж.12 Змінюємо дієслова у І та ІІІ особах множини
Ж.13 Знаходимо помилки у правописі особових закінчень дієслів
Р.2 З'ясовуємо, якої частини тексту не вистачає
Р.3 З'єднуємо абзаци з відповідними частинами тексту
Ж.14 Утворюємо дієслова на -ся
Р.4 Розміщуємо частини тексту у потрібному порядку
Г.13 Ставимо іменники у кличному відмінку
И.1 Знаходимо неозначену форму дієслова у прислів'ях та приказках
Р.5 Складаємо план тексту
И.2 Доповнюємо фразеологізми дієсловами
И.3 Добираємо до іменників спільнокореневі дієслова у неозначеній формі
И.4 Створюємо інструкції
И.5 Ставимо дієслова у неозначену форму
П.1 Вибираємо речення із прямою мовою
Б.13 Гра «П’ятий зайвий»
П.9 Вибираємо діалог, в якому правильно розставлені розділові знаки
Б.14 Жителі міст
Р.6 Вибираємо текст згідно зі складеним планом
И.6 Розрізняємо форми дієслова за питанням
И.7 Розрізняємо дієприкметники/прикметники
Б.12 Відновлюємо слова
И.8 Замінюємо слова у словосполученні
Б.15 Додаємо до слів закінчення
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченні зі вставним словом
Б.16 Доповнюємо приказку
Р.1 Розміщуємо пункти плану у правильному порядку
Д.8 Розподіляємо прикметники із суфіксами -ов-, -ев-, -єв-
Д.9 Утворюємо прикметники з префіксами при-, пре-
Є.8 Знаходимо правильно утворені словосполучення з числівником
Ж.15 Розподіляємо дієслова за завершеністю дії
Ж.16 Завершуємо дію за допомогою префікса
Ї.9 Вписуємо займенник у потрібному відмінку
Ї.7 Відгадуємо загадки із займенниками
Ї.10 Вживаємо присвійні займенники правильно
Р.8 Ділимо текст на абзаци
О.3 Шукаємо зайвий рядок
Г.14 Додаємо лапки до іменників
Ж.17 Утворюємо пари дієслів (завершена/незавершена дія)
Р.9 Відновлюємо зв'язний текст
Б.17 Гра «Продовж ланцюжок»
А.9 Пояснюємо значення слів
А.10 Вибираємо зайве слово з ряду слів
А.14 Гра «Шкільне приладдя»
А.12 Ділимо слова на склади для переносу
А.13 Добираємо рими
Б.18 Гра «Чи правда, що…»
О.4 Вибираємо речення зі звертанням
Б.11 Морфемна шарада
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Б.19 Доповнюємо складні слова
Б.5 Розбираємо слово за будовою
К.2 Антонімічний калейдоскоп
П.8 Відновлюємо деформований діалог
С.7 Знаходимо основну думку тексту