Результат пошуку для «речення»

Третій клас

Х.1 Визначаємо кількість слів у реченні
Б.4 Знаходимо спільнокореневі слова в реченні
В.4 Цікаві факти про все на світі
З.10 Виправляємо помилку в реченні
Є.4 Шукаємо слова в реченні
С.2 Знайомимось із підметом
С.5 Знайомимось із присудком
С.3 Вставляємо підмет у речення
Т.1 Ставимо розділовий знак у кінці речення
К.7 Знаходимо прикметники в однині/множині
М.3 Знаходимо дієслова в реченні
З.7 Шукаємо синоніми в реченні
С.4 Вписуємо підмет у речення
С.6 Вставляємо присудок у речення
Й.8 Доповнюємо речення прикметниками
Л.4 Знаходимо прикметники з певним відмінком у реченні
Ї.1 Виправляємо помилки
Е.6 Доповнюємо речення
С.1 Створюємо речення
С.7 Доповнюємо речення головними членами
О.1 Знаходимо звертання в реченні
Л.6 Доповнюємо речення прикметником у певному відмінку
Е.8 Вибираємо речення із правильним переносом слів
І.9 Знаходимо певний іменник
Ф.4 Відновлюємо текст згідно з планом
С.8 Розширюємо речення другорядними членами
Р.3 Замінюємо іменник словосполученням
М.2 Доповнюємо речення дієсловами
Т.4 Визначаємо вид речення
Т.5 Дописуємо розділовий знак у кінці речення і вибираємо його вид
Т.6 Розташовуємо речення навпроти потрібного розділового знаку
Т.7 Вибираємо речення з неправильним розділовим знаком
О.3 Виділяємо звертання комою
Г.8 Доповнюємо речення словами з префіксами з-, с-
Р.9 Доповнюємо речення словосполученням

Четвертий клас

Ґ.9 Вставляємо пропущені прикметники у речення
Е.1 Знаходимо числівник у реченні
М.1 Визначаємо граматичну основу
М.2 Вибираємо правильну відповідь
М.7 Цікава вікторина
М.3 Знаходимо відповідні члени речення
М.6 Складаємо схему речення
М.4 Вставляємо відповідні члени речення
М.5 У світі цікавих загадок
Е.8 Знаходимо помилку в реченні
Ї.3 Вписуємо займенник у речення
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
Л.1 Називаємо вид речення
Л.2 Ставимо відповідний розділовий знак
Л.3 Знаходимо речення за його характеристикою
Л.5 Відгадуємо загадку та визначаємо її форму
Л.6 Розрізняємо розповідні та спонукальні речення
Л.7 Гра «Цікаві перетворення»
Ж.7 Вибираємо дієслово, що відповідає змісту речення
Т.3 Вибираємо речення з використанням слів у переносному значенні
Т.7 Знаходимо речення, яке відповідає схемі
П.3 Вставляємо необхідні за змістом дієслова у речення із прямою мовою
П.5 Вибираємо, за якою схемою побудоване речення
П.6 Встановлюємо відповідність між схемами та реченнями
П.7 Вибираємо службові слова для непрямої мови
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями
Б.19 Доповнюємо складні слова
К.1 Доповнюємо речення синонімом
Л.4 Поміркуємо разом
Ї.8 Доповнюємо речення відповідним займенником
М.9 Доповнюємо речення з однорідними членами