Результат пошуку для «речення»

Третій клас

Х.1 Визначаємо кількість слів у реченні
Б.4 Знаходимо спільнокореневі слова в реченні
В.4 Цікаві факти про все на світі
З.10 Виправляємо помилку в реченні
Є.4 Шукаємо слова в реченні
С.2 Знайомимось із підметом
С.5 Знайомимось із присудком
С.3 Вставляємо підмет у речення
Т.1 Ставимо розділовий знак у кінці речення
К.7 Знаходимо прикметники в однині/множині
М.3 Знаходимо дієслова в реченні
З.7 Шукаємо синоніми в реченні
С.4 Вписуємо підмет у речення
С.6 Вставляємо присудок у речення
Й.8 Доповнюємо речення прикметниками
Л.4 Знаходимо прикметники з певним відмінком у реченні
Ї.1 Виправляємо помилки
Е.6 Доповнюємо речення
С.1 Створюємо речення
С.7 Доповнюємо речення головними членами
О.1 Знаходимо звертання в реченні
Л.6 Доповнюємо речення прикметником у певному відмінку
Е.8 Вибираємо речення із правильним переносом слів
І.9 Знаходимо певний іменник
Ф.4 Відновлюємо текст згідно з планом
С.8 Розширюємо речення другорядними членами
Р.3 Замінюємо іменник словосполученням
М.2 Доповнюємо речення дієсловами
Т.4 Визначаємо вид речення
Т.5 Дописуємо розділовий знак у кінці речення і вибираємо його вид
Т.6 Розташовуємо речення навпроти потрібного розділового знаку
Т.7 Вибираємо речення з неправильним розділовим знаком
О.3 Виділяємо звертання комою
Г.8 Доповнюємо речення словами з префіксами з-, с-
Р.9 Доповнюємо речення словосполученням

Четвертий клас

Ґ.9 Вставляємо пропущені прикметники у речення
Е.1 Знаходимо числівник у реченні
М.1 Визначаємо граматичну основу
М.2 Вибираємо правильну відповідь
М.7 Цікава вікторина
М.3 Знаходимо відповідні члени речення
М.6 Складаємо схему речення
М.4 Вставляємо відповідні члени речення
М.5 У світі цікавих загадок
Е.8 Знаходимо помилку в реченні
Ї.3 Вписуємо займенник у речення
Н.1 Встановлюємо зв'язок слів у реченні
Л.1 Називаємо вид речення
Л.2 Ставимо відповідний розділовий знак
Л.3 Знаходимо речення за його характеристикою
Л.5 Відгадуємо загадку та визначаємо її форму
Л.6 Розрізняємо розповідні та спонукальні речення
Л.7 Гра «Цікаві перетворення»
Ж.7 Вибираємо дієслово, що відповідає змісту речення
Т.3 Вибираємо речення з використанням слів у переносному значенні
Т.7 Знаходимо речення, яке відповідає схемі
П.3 Вставляємо необхідні за змістом дієслова у речення із прямою мовою
П.5 Вибираємо, за якою схемою побудоване речення
П.6 Встановлюємо відповідність між схемами та реченнями
П.7 Вибираємо службові слова для непрямої мови
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
Н.2 Доповнюємо речення словом у відповідній формі
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями
Б.19 Доповнюємо складні слова
К.1 Доповнюємо речення синонімом
Л.4 Поміркуємо разом
Ї.8 Доповнюємо речення відповідним займенником
М.9 Доповнюємо речення з однорідними членами

П'ятий клас

З.9 Доповнюємо речення найбільш влучними словами серед синонімів
З.11 Знаходимо омоніми у реченнях
З.12 Вибираємо у реченні антонімічні пари
И.1 Знаходимо фразеологізм у реченні
И.6 Будуємо речення з фразеологізмами
И.7 Визначаємо роль фразеологізмів у реченні
А.8 Гра «Відшукай ключ»
І.11 Доповнюємо речення словосполученням відповідно змісту
Й.1 Визначаємо граматичну основу речення
Й.2 Ставимо питання до головних членів речення
Й.3 Вставляємо пропущений головний член речення
Й.4 Підкреслюємо граматичну основу
Й.5 Вставляємо пропущені розділові знаки
Й.6 Розрізняємо односкладні та двоскладні речення
Д.8 Знаходимо займенники у реченні
Д.11 Визначаємо роль займенників у реченні
Е.4 Ставимо прикметники у потрібному відмінку
К.1 Визначаємо означення у реченні
Є.1 Вибираємо дієслова у тексті
М.1 Досліджуємо речення із вставними словами
М.2 Виділяємо вставні слова на письмі
Є.4 Доповнюємо речення правильною формою дієслова
Ж.1 Вибираємо сполучники у реченні
Ж.2 Вибираємо прийменники у реченні
Ж.5 Ставимо розділові знаки у реченнях зі сполучниками
Ж.8 Доповнюємо речення доречним сполучником
М.3 Доповнюємо речення звертанням
М.5 Знаходимо звертання у реченні
М.6 Розрізняємо вставні слова і члени речення
О.1 Вибираємо речення з прямою мовою
К.8 Доповнюємо речення обставинами
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.5 Вибираємо речення з певними однорідними членами
Л.3 Визначаємо, якими частинами мови представлені однорідні члени речення
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
Т.6 Перевіряємо правильність написання речення
К.10 Розрізняємо поширені й непоширені речення
О.4 Складаємо схему речення з прямою мовою
Ж.7 Розрізняємо сполучники та однозвучні слова
Д.10 Доповнюємо речення влучним займенником
Е.1 Знаходимо прикметники у тексті
І.15 Розрізняємо словосполучення і речення
К.3 Доповнюємо речення означеннями
К.2 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними означеннями
К.11 Доповнюємо речення з однорідними членами сполучниками
К.6 Доповнюємо речення додатками
К.5 Ставимо розділові знаки у реченнях з однорідними додатками
Н.5 Доповнюємо складне речення кінцівкою
Н.4 Доповнюємо складне речення сполучниками та сполучними словами
Н.2 Визначаємо граматичні основи у складному реченні
Н.1 Розрізняємо прості і складні речення
О.6 Доповнюємо речення з непрямою мовою
Р.1 Гра «Втрачена частина»