Результат пошуку для «четвертий клас»

Третій клас

Четвертий клас

А.11 Зображення числа
А.12 Розрядні одиниці
А.7 Округлення
А.10 Порівняння чисел
В.1 Віднімання до 100 000
В.4 Невідомі числа при відніманні
З.1 Робота з графіками
З.2 Графічне зображення данних
З.10 Доповнення даних
З.3 Відтворюємо графіки
З.4 Правильний графік
З.5 Знаходимо правило за графіком
З.6 Порівняння за графіком
З.7 Кругові графіки
З.8 Табличні дані
Г.1 Множення до 10
Г.2 Кратність чисел до 12
Г.3 Множення у стовпчик
Г.4 Множення у стовпчик до 1 000
Г.6 Множення з підвищенням розряду
Г.7 Властивості множення
Г.8 Який приблизно результат?
Г.9 Найближчий результат
Г.10 Застосовуємо множення
Г.13 Доповнюємо множення
Г.15 Задачі на множення
Г.16 Відгадуємо числа
Г.17 Множення круглих чисел
Е.1 Записуємо вираз з невідомим
Е.2 Знаходимо зайве рівняння
Ґ.2 Задачі на ділення до 20
В.5 Віднімання одно-, дво- і трицифрових чисел
Д.1 Знайдемо результат
Д.9 Порівняння прикладів
Д.4 Задачі на дві і більше дій
Д.8 Дії з круглими числами
В.6 Рівні за значенням вирази
А.9 Числовий промінь (порівняння)
В.7 Приблизне значення різниці
В.8 Задачі на приблизне значення різниці
З.9 Робота з піктограммами
А.4 Складання порядкових чисел
Є.1 Заповнюємо таблицю
Є.2 Заповнюємо таблицю за буквеним правилом
Є.3 Знаходимо правило за таблицею
Є.4 Відповідний графік
В.9 Будуємо приклад
Й.1 Перетворення одиниць часу
Й.2 Дії з часом
Й.3 Частини часу
Й.4 Яка година була?
Ґ.4 Ділення
Ґ.7 Уявлення про остачу
Ґ.5 Задачі на ділення чисел до 10 000
Ґ.8 Складаємо приклад
Ґ.9 Порівняння результатів ділення
Ґ.6 Доповнюємо таблицю
Б.3 Задачі на додавання до 100 000
Г.22 Доповнюємо таблицю
Б.1 Додавання до 100 000
Б.7 Додавання з підвищенням розряду
Г.5 Вписуємо цифри у множення
В.10 Віднімання з підвищенням розрядів
Й.6 Робота з розкладом
А.13 Лічба тисячами
Б.5 Властивості додавання
Ї.1 Підбираємо одиниці вимірювання
І.1 Порівняння грошових сум
І.2 Округлюємо грошову суму
І.3 Дії з грошовими сумами
І.4 Задачі з грошима
І.5 Знаходимо решту
І.6 Гра "Покупець"
І.7 Чи зможе купити?
Л.1 Периметр
Л.2 Знаходження невідомої сторони через периметр
Ґ.10 Застосування ділення
Ґ.11 Швидке ділення
Г.26 Обираємо рівні за значенням вирази
Г.21 Порівняння множення
Ґ.13 Ділення з підвищенням розряду
Ґ.15 Задачі на ділення круглих чисел
Б.8 Знайди числа за сумою
Б.10 Задачі на приблизне значення
Г.19 Множення трьох чисел
Ґ.14 Ділення з круглими числами
Б.2 Знаходимо потрібну суму
И.3 Послідовність за кодом
Б.4 Знаходимо невідомі числа
Ґ.16 Ділення двоцифрових чисел з остачею
Ґ.12 На які числа можна поділити?
Ґ.17 Ділення двоцифрових чисел без остачі
Г.18 Задачі на множення круглих чисел
Ґ.18 Задачі на ділення двоцифрових чисел
Ґ.20 Скільки цифр у частці?
Ґ.21 Заповнюємо пропуски
Ґ.22 Ділення в стовпчик на трицифрове число
Г.24 Яка кількість цифр у добудку
Г.25 Перевірка множення
Ґ.19 Порівняння ділення з остачею
Г.20 Задачі на множення трьох чисел
П.2 Відтворюємо десяткові дроби
Е.3 Яким може бути значення?
Е.4 Рівняння для задачі
Е.5 Розв'язок рівнянь
Е.6 Пропущена дія
О.3 Доповнюємо множення дроба на число
О.4 Сортування добутку
Ж.5 Шахи
П.3 Запис дробів зі словесного в числовий
П.4 Цифра в дробі за розрядом
П.5 Еквівалентні дроби
П.6 Десяткові дроби на числовій прямій
П.7 Запис дроба за числовим променем
О.5 Добуток дробів та цілого числа
О.6 Задачі на множення дробів
Ж.3 Четвертий зайвий
Ж.4 Математичні ребуси
П.8 Знаходження десяткового за звичайним дробом на числовій прямій
П.9 Перетворення звичайного в десятковий дріб
Ї.6 Відтворюємо відрізок потрібної довжини
Ї.7 Дії з одиницями вимірювання
Г.11 Множення методом "Прямокутник"
Г.12 Інші методи множення
Г.14 Множення двозначних чисел
О.7 Добуток множення від 1
П.11 Знаходження прикладу за результатом
П.12 Округлення десяткових дробів
Л.3 Знаходження ціни за периметром або площею
Л.4 Площа
Л.6 Менша/більша площа
Л.9 Доповнення умови
Л.10 Периметр у житті
К.1 Зникла фігура
К.2 Тривимірні фігури
К.3 Знаходженя фігури за її вершинами та ребрами
К.4 Яка основа?
К.5 Опис об'ємних фігур
К.6 Розгортка фігури
К.7 Ламана
К.8 Кількість сторін або вершин
К.9 Відношення прямих
К.10 Кути
К.11 Види трикутників
К.12 Рівні фігури
К.13 Симетрія
К.14 Гра "Зіркове небо"
П.10 Перетворення десяткового в звичайний дріб
Р.1 Додавання десяткових дробів
Р.4 Складаємо приклади
Р.3 Задачі з десятковими дробами
Д.3 Оцінка результатів
Р.8 Порівнюємо приклади з десятковими дробами
П.15 Відтворюємо порядок
П.13 Порівняння дробів за звичайним дробом
Р.7 Доповнюємо приклад
Ж.6 Математичний маджонг
Н.1 Розкладання дробів
М.1 Дріб за числовим променем
М.2 Частина фігури
М.3 Частина числа
Р.9 Приблизне значення
М.4 Задачі з дробами
М.5 Еквівалентні дроби
М.6 Еквівалентні дроби на числовому промені
М.7 Відновлення еквівалентних дробів
М.8 Послідовність з еквівалентних дробів
М.9 Запис еквівалентних дробів
М.10 Порівняння дробів за числовим променем
М.11 Порівняння дробів за малюнками
М.12 Знаходження меншого-більшого дробу
М.13 Запис чисельника або знаменника дробу
М.14 Задачі на частину від числа
М.15 Мішані числа
М.16 Дроби в житті
М.17 Неправильні дроби
М.18 Перетворення дробів
Д.5 Дописуємо задачу
Р.10 Десяткові дроби в житті
Р.5 Додавання трьох і більше дробів
Р.6 Задачі з дробами на багато дій
С.1 Скільки знаків?
Л.5 Знаходження фігур за площею
Н.2 Дії з дробами за числовим променем
С.2 Множення десяткових дробів на 10, 100, 1000
С.3 Множення числа на десятковий дріб
Н.3 Додавання і відмання дробів з однаковим знаменником
Н.4 Задачі на дії з дробами
Н.5 Сума/різниця змішаних дробів
Н.9 Задачі на дії з більш ніж 3 дроби
Н.6 Чого не вистачає?
Н.7 Дії з більше ніж 3 дробами зі знаменником 10/100
Н.8 Дії з більше ніж 3 дробами
О.8 Знаходження прикладу за малюнком
О.9 Послідовність добутків дробів
П.17 Сортування десяткових дробів
П.18 Числова послідовність із десяткових дробів
Н.10 Доповнення виразу
Ґ.1 Ділення до 10
Ґ.3 Властивості ділення
Ж.1 Логічні задачі
О.10 Відтворюємо результат
Ж.7 Рахівниця
Ж.8 Математичний кросворд
С.6 Ділення з підвищенням розрядів
У.1 Нерівності зі змінними
С.5 Ділення з десятковими дробами
И.4 Зростання послідовності
С.7 Частка з десятковим дробом
С.8 Ділимо і округляємо
У.2 Додавання в нерівностях
У.3 Віднімання в нерівностях
У.4 Множення в нерівностях
У.5 Ділення в нерівностях
О.1 Множення дробів на ціле число за числовим променем
И.5 Послідовність чисел
С.4 Задачі на множення десяткових дробів
С.9 Задачі на ділення десяткових дробів
Т.2 Білет на екзамені
Т.3 Чи можливо це?
Т.4 Ігровий парк
Т.5 Яка ймовірність?
Ї.8 Одиниці вимірювання у світі
Д.6 Перевірка розв'язку задач
Ф.4 Задачі на швидкість
А.1 Місце цифри в числі
А.2 Перетворення розрядів числа
А.3 Буквений запис числа
А.5 Римські числа
А.6 Уявлення про прості числа
А.8 Чи парний результат
Б.6 Додавання трьох чисел
Б.9 Приблизне значення
В.2 Знаходимо різницю
В.3 Задачі на віднімання до 100 000
Д.2 Задачі
Д.7 Складаємо приклад
Ж.2 Логічні завдання
З.11 Будуємо графік
И.1 Знаходимо наступний елемент
И.2 Обернена послідовність
І.8 Яка ціна товару?
Ї.3 Порівняння одиниць вимірювання
Ї.4 Вимірюємо до міліметрів
Ї.5 Перетворення з залишком
Й.5 Задачі з часом
Й.7 Послідовність часу
О.2 Множення дробів на ціле число за малюнком
П.14 Порівняння десяткових дробів
Р.2 Віднімання десяткових дробів
Ф.1 Вибираємо відповідь
Ф.2 Доповнюємо умову задачі
Ф.6 Бліц на запис результатів
Ф.5 Бліц