Читання
Лексика
Частини мови
Іменник
Дієслово
Прикметник
Будова слова
Фонетика і графіка
Рівні Нагороди

Читання

Базові вправи сайту, які тренують вміння читати, використовуються для того, щоб дати дитині стійку асоціацію букв зі звуками, які вони передають на письмі. Коли дитина засвоїть значення букв та навчиться читати поодинокі слова, наступний крок – навчити її повʼязувати слова між собою та розуміти зміст цілого повідомлення.  Вміння читати - одне із найнеобхідніших, адже воно стимулює мислення та всезагальний розвиток людини.