Результат пошуку для «третій клас»

Другий клас

Третій клас

В.7 Відтворюємо множення
Ї.1 Парні та непарні числа
Ї.2 Парний чи непарний результат
Ї.3 Пропуск числа
Ї.4 Якого числа невистачає?
Ї.5 Порядкові числа
Ї.6 Записуємо числа
Ї.7 Римські числа
Ї.8 Порівняння чисел
Ї.9 Гра "Знаходимо більше або менше число"
Ї.10 Порядок чисел
Ї.11 Порівняння прикладів
Ї.12 Порівняння прикладів з дужками
Б.1 Додавання трицифрових чисел у стовпчик
В.1 Уявлення про множення
Г.1 Множення з 0
Б.2 Таблиця додавання
Б.3 Задачі до 1000
В.2 Відповідний приклад до малюнка
В.3 Запис приклада за малюнком
Г.2 Множення з 1
Г.3 Множення з 2
Г.4 Множення з 3
Г.5 Множення з 4
Г.6 Множення з 5
Б.4 Яке число додали?
Б.5 Урівнюємо приклади
В.4 Відповідність додавання та множення за малюнками
Г.8 Множення з 7
Г.9 Множення з 8
Г.10 Множення з 9
Г.11 Множення з 10
Ґ.1 Таблиця множення 2,3,4,5,10
Ґ.2 Перевірка множення 2,3,4,5,10
В.5 Множення за малюнком
В.8 Множення за числовим променем
Є.1 Гра "Розділяємо на рівні частини"
Е.1 Віднімання трицифрових чисел у стовпчик
Е.2 Таблиця віднімання
Е.3 Задачі на віднімання до 1 000
Е.4 Вписуємо пропущене число
Е.5 Урівнюємо приклади на віднімання
Е.10 Вписуємо цифри
Б.6 Додавання більше ніж 3 чисел
Б.10 Таблиця додавання до 100 000
Б.12 Пропущене число в межах 100 000
Ґ.3 Сортування прикладів на множення 2,3,4,5,10
П.10 Графік за табличними даними
Ґ.4 Таблиця множення 6,7,8,9
Ґ.5 Перевірка множення 6,7,8,9
Ґ.6 Сортування прикладів на множення 6,7,8,9
В.6 Пропущене число за малюнком
У.1 Двовимірні фігури
А.2 Відтворення чисел
А.3 Розряд цифри в числі
А.5 Розряд цифри в числі до 100 000
А.6 Обираємо число за розрядом
А.7 Записуємо число за розрядами
А.8 Перетворення за розрядами
А.9 Сума розрядів
А.10 Додавання розрядів
А.11 Зашифровані числа
Ґ.7 Таблиця множення до 10
Ґ.8 Перевірка множення до 10
Е.9 Таблиця віднімання до 100 000
Ґ.9 Сортування прикладів до 10
Е.8 Віднімання до 100 000
Е.6 Віднімання на збільшення розряду
Ґ.10 Рівні за значенням приклади на множення до 10
Ґ.11 Таблиця множення до 12
Ґ.12 Перевірка прикладів до 12
Ґ.13 Множення однакових чисел або квадрат
У.2 Порівняння сторін або кутів
У.3 Об'ємні фігури
У.4 Лічба сторін і ребер в об'ємних фігурах
У.5 Чи має фігура ребра/грані?
У.7 Робота з кутом
У.8 Поворот, переміщення, рух
У.10 Симетрія
У.11 Периметр чотирикутників
У.12 Периметр многокутників
У.13 Довжина ламаної
У.14 Знаходження сторони за периметром
У.15 Знаходження площі
У.16 Знаходження фігури за площею
У.17 Відновлення фігури за площею
У.18 Знаходження площі прямокутників та квадратів
У.19 Задачі на знаходження сторін
Л.1 Дії додавання, віднімання, множення, ділення
Л.2 Доповни вираз
Л.3 Ділення або множення до 5
Л.4 Ділення або множення до 10
Л.6 Тотожні приклади
Л.5 Ділення або множення до 12
Л.7 Складні приклади
Л.8 Задачі на змішані операції
Л.9 Аналіз табличних даних
Л.11 Якої дії не вистачає?
С.1 Цифровий годинник
С.2 Аналоговий та цифровий годинник
С.3 Запис часу
І.1 Відновлення ділення
С.4 Частини дня за годинником
І.2 Спільний дільник
С.5 Запис часу зі словесного в цифровий
И.2 Ділення круглих чисел
Б.7 Задачі на додавання 3 і більше чисел
Б.8 Виконуємо додавання за збільшенням розряду
Б.9 Додавання у стовпчик до 100 000
Б.11 Задачі до 100 000
Б.13 Урівнюємо приклади до 100 000
Б.16 Вписуємо цифри
С.6 Котра година буде?
С.7 Розв'язуємо задачі на час
С.8 Послідовність часу
И.4 Задачі на ділення
С.10 Робота з одиницями часу
С.9 Одиниці часу
С.11 Календар
С.12 Графік часу
С.13 Коли сталася подія
Б.15 Задачі на додавання 3 чисел до 100 000
Д.1 Відтворюємо приклад за малюнком
Й.1 Рівняння або приклад
Р.1 Лічба копійок та гривень
Р.2 Порівняння копійок та гривень
Р.3 Чи вдосталь грошей для купівлі?
Р.4 Більша чи менша сума гривень?
Р.5 Порівняння сумми грошей
Р.7 Додавання та віднімання грошових сум
Р.6 Сортування гривень та монет
Р.9 Скільки треба заплатити?
Р.10 Що вигідніше купити?
Й.2 Початки рівняння на додавання/віднімання
К.1 Чим є число в прикладі?
Й.3 Основи рівнянь із множенням/діленням
Д.2 Множення на круглі числа
Д.3 Множення на підвищення розряду
Т.1 Робота з термометром
Т.2 Аналіз температур
Т.3 Одиниці довжини
Т.4 Перетворення одиниць вимірювання
Т.5 Відповідність одиниць вимірювання
Т.6 Порівняння одиниць вимірювання
Т.7 Відповідність одиниць об'єму
К.2 Приклади з дужками
К.3 Властивість додавання (тотожність)
К.4 Зрівняння прикладів з дужками
Т.8 Співвідношення одиниць вимірювання
Т.9 Таблиця перетворень
Т.10 Математичні дії з одиницями вимірювання
К.5 Властивість множення
К.9 Відношення додавання та множення
К.8 Розподільний закон множення
К.10 Відношення ділення та множення
Д.4 Заповнення пропуску
Д.7 Множення двоцифрових чисел на одноцифрові у стовпчик
К.6 Зрівняти приклади на множення
Д.8 Задачі на множення двоцифрових чисел на одноцифрові
З.1 Ділення на 2,3,4,5,10
Й.4 Рівняння
Й.5 Яке рівняння відповідає задачі?
Д.6 Яке значення відсутнє в завданні
К.7 Рівність виразів
Й.6 Чи може бути розв'язком рівняння задане число?
П.1 Робота зі стовпчастими графіками
Ц.1 Повторити послідовність
Ц.2 Зростаюча послідовність
Ц.3 Знайди наступну форму в шаблоні
Ц.4 Повторити послідовність малюнка
Ц.5 Послідовність фігур у таблиці
Ц.6 Знайди порядок у послідовності
Ц.7 Обернена послідовність
Ц.9 Числова послідовність
Ц.11 Відтворення послідовності за кодом
Ц.8 Послідовність за розміром
Ц.10 Відновлюємо таблицю
Ц.12 Складання послідовності за літерами в слові
Д.10 Задачі на множення трицифрового і одноцифрового числа
Д.11 Приклади на множення 3 і більше чисел
Д.9 Множення трицифрового числа на одноцифрове
Д.13 Розбиття на розряди при множенні
Х.1 Відгадай число
Р.11 Решта
Р.12 Рахуємо копійки
Д.14 Цікаве множення
Х.2 Склади найбільше/найменше число
Д.12 Задачі на множення більше 3 чисел
И.3 Ділення з підвищенням розряду
Х.3 Логічні задачі
М.2 Округлення грошової суми
Х.4 Логічні загадки
Х.5 Невідомі числа
Н.1 Поняття про знаменник
Н.2 Поняття про чисельник
Н.3 Знаменник і чисельник дробу
Н.4 Знаходження дробу за малюнком
Н.5 Знаходження малюнка за його дробом
Н.6 Однакові за значенням дроби
Н.7 Порівняння дробів за малюнком
Н.8 Сортування дробів
Н.9 Дріб на числовому промені
Н.10 Віднови дріб до цілого
Н.11 Задачі з дробами
Н.12 Частина від числа
Н.13 Віднови дріб
П.2 Відтворення стовпчастих графіків
П.3 Робота з вертикальними графіками
М.3 Знайди округлене число
П.4 Відтворення вертикальних графіків
Є.2 Уявлення про ділення
Є.3 Зв'язок множення з діленням
Є.4 Записуємо приклади за малюнками
Є.5 Знаходимо приклад за результатом
И.1 Заповнення таблиці (закономірність ділення)
И.6 Чи можливо розділити порівну?
М.5 Оцінка суми
М.4 Оцінка нерівностей
М.6 Оцінка різниці
М.7 Задачі на оцінювання
М.8 Оцінка числа та виразу
П.6 Діаграма Венна
Н.14 Послідовність дробів
П.9 Вибір графіка
О.1 Уявлення про десятковий дріб
О.2 Відтворення десяткового дробу
Ф.1 Певні, ймовірні, малоймовірні події
Ф.2 Істинні та хибні висловлювання
Ф.3 Комбінуємо варіанти
Ф.4 Вирогідно/неможливо
Ф.5 Задачі на ймовірність
О.3 Порівняння десяткових дробів
О.4 Додавання десяткових дробів
И.7 Кратність 2, 5, 10
И.5 Ділення чисел до 1000
О.5 Віднімання десяткових дробів
О.6 Задачі на десяткові дроби
Н.15 Задачі на знаходження дробу числа
Н.16 Задачі на знаходження числа за дробом
Ї.13 Утворення римських чисел
У.6 Ламана
А.1 Зображення чисел
А.4 Цифри та розряди
У.9 Рух фігури
Г.12 Множення з 11
Г.13 Множення з 12
П.7 Сортування за діаграмами Венна
Н.17 Відображення числа на числовому промені
Н.18 Чи рівний дріб одиниці
Ц.13 Віднови малюнок
П.8 Діаграми Венна з 3 кругами
Х.6 Початкове судоку
Е.7 Віднімання до 100 000 у стовпчик
И.8 Залишок від ділення
М.9 Найближча сотня
Н.20 Намалюй дріб на числовому промені
Н.21 Однакові дроби на числовому промені
Н.22 Порівняй дроби з однаковими знаменниками
Р.8 Задачі
М.1 Округлення
Х.7 Перестановка шахів