Результат пошуку для «другий клас»

Другий клас

Ґ.1 Повторюємо додавання в межах 10
Е.13 Додавання трьох чисел
М.6 Визначаємо масу
Б.8 Доповнення предметної нерівності
Є.11 Рівні вирази за значенням до 100
С.2 Яка із частин найбільша
А.11 Лічба чисел через декілька до 1000
Б.5 Задачі на порівняння
М.7 Одиниці вимірювання маси
Г.1 Повторюємо послідовність
Г.2 Обернена послідовність
Г.3 Продовження послідовності
Г.4 Доповнюємо послідовність
Г.8 Зростання послідовності
Г.9 Послідовність фігур (геометричне судоку)
В.3 Складаємо зі слів число до 100
В.4 Складаємо зі слів число до 1000
Г.5 Відтворення послідовності за кодом
Г.6 Відтворення послідовності за розміром
А.1 Лічба чисел групами
А.5 Парні і непарні числа
А.6 Зайві числа (парні/непарні)
А.2 Лічба чисел за числовим променем до 100
А.9 Пропущене число
Ї.1 Оцінка кількості фігур
В.5 Порядкові числа
А.3 Сусідні числа
Г.7 Числова послідовність
А.10 Лічба чисел через декілька до 100
А.4 Парна і непарна кількість
Б.1 Порівняння чисел до 100
Б.2 Порівняння чисел до 1000
Б.3 Більші або менші числа
Б.4 Порядок чисел
Б.6 Аналіз числових данних
А.7 Пропущене число в таблиці
А.12 Магічний квадрат
А.8 Лічба чисел за числовим променем до 1000
Е.2 Додавання круглих чисел у межах 100
Е.3 Додавання двоцифрового та одноцифрового числа
Е.4 Додавання двоцифрового та одноцифрового числа в стовпчик
Е.5 Додавання двоцифрових чисел без переход через розряд
Е.6 Додавання двоцифрових чисел
Е.7 Додавання двоцифрових чисел в стовпчик
Е.8 Додавання за картинками в межах 100
Е.9 Приклад, який відповідає даному числу
Ґ.8 Записуємо приклад за картинками
Е.10 Задачі на додавання до 100
Е.11 Якого числа не вистачає?
И.1 Перестановка доданків
И.2 Подібні вирази на віднімання
И.4 Як називається число у виразі?
Є.1 Віднімання круглих чисел до 100
Є.2 Віднімання двоцифрового та одноцифрового числа
Е.12 Рівні вирази за значенням з двоцифровими числами
Є.3 Віднімання двоцифрового та одноцифрового числа у стовпчик
Є.4 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд
Є.6 Віднімання двоцифрових чисел
Ґ.13 Рівні вирази за значенням
Є.5 Віднімання двоцифрових чисел у стовпчик
Є.12 Віднімання трьох чисел
В.1 Складаємо число
Д.1 Віднімання за картинками
Д.2 Які два числа в різниці утворюють дане
Д.3 Відповідність малюнка та приклада
Д.4 Віднімання з однаковими числами
Д.5 Віднімання у стовпчик
Д.6 Віднімання за схемою
Д.7 Записуємо приклад за малюнком
Д.8 Віднімання з нулем
Д.9 Задачі на віднімання
Д.10 Рівні вирази за значенням на віднімання
Д.11 Віднімання більше ніж 2 чисел
И.3 Склад числа
И.6 Додавання і віднімання на основі складу чисел
Й.1 Номінал копійок
Й.2 Лічба копійок до 1 гривні
К.1 Аналоговий годинник
Є.7 Віднімання за картинками
Л.1 Стовпчасті вертикальні графіки
Л.2 Стовпчасті горизонтальні графіки
Є.8 Приклад, що відповідає даному числу
Є.9 Задачі на віднімання до 100
Л.3 Кругові діаграми
Л.4 Відтворення вертикальних графіків за даними
Л.7 Діаграми Венна
Л.8 Лічба фігур за діаграмами Венна
Ґ.10 Додавання з нулем
Л.6 Робота з графіком
Є.10 Зрівнюємо приклади
Ґ.7 Додавання за схемою
Ґ.12 Доповнення виразу
Ґ.5 Додавання однакових чисел
Ґ.14 Додавання більше 2 чисел
Ґ.11 Задачі на додавання одноцифрового числа
Л.5 Відтворення горизонтальних графіків за даними
Л.9 Діаграми Венна в житті
У.1 Множення за малюнком
Є.13 Віднімання за прикладом
Ґ.4 Записуємо вирази числами
Ґ.15 Знаходимо приклади за картинками
У.2 Таблиця множення на 2,3,4
У.3 Таблиця множення на 5
У.4 Таблиця множення на 6,7,8,9
П.1 Знаходження периметра за малюнком
П.2 Задачі на периметр
У.5 Таблиця множення на 10
П.3 Поняття площі
П.4 Відновлення площі
Л.10 Знаходження потрібного графіка
Н.1 Назви фігур
У.6 Задачі на множення
Й.3 Лічба копійок до 5 гривень
У.7 Якого числа не вистачає?
Ф.1 Таблиця ділення на 5
Н.2 Однакові фігури за формою
Н.3 Порівняння фігур за сторонами
Н.4 Основні фігури геометрії
Ж.1 Додавання круглих чисел
Ж.2 Додавання у стовпчик трицифрових чисел
Ж.3 Таблиця додавання трицифрових чисел
Ж.4 Задачі на додавання трицифрових чисел
Ж.5 Вписуємо пропущенний доданок
Ж.6 Рівні вирази за значенням до 1000
З.2 Віднімання у стовпчик трицифрових чисел
З.1 Віднімання круглих чисел
З.3 Таблиця віднімання трицифрових чисел
З.4 Задачі на віднімання трицифрових чисел
З.5 Вписуємо пропущені числа у виразі
З.6 Рівні вирази за значенням до 1000 на різницю
Ф.3 Ділення за малюнком
Ґ.16 Складаємо приклад за картинками
Ґ.9 Таблиця додавання чисел
Ф.2 Таблиця ділення на 10
Р.1 Логічні завдання
Р.4 Розшифруй вираз в стовпчик
С.1 Поняття про дріб
С.3 Половина, третина, чверть
Й.6 Додавання та віднімання копійок
Й.7 Задачі з копійками
Т.1 Гра "Кубики"
Т.2 Гра "Лотерея"
Т.3 Вирогідні і неможливі події
Н.5 Робота з кутами
Н.6 Переміщення та обертання фігур
Н.7 Симетрія
Н.8 Фігури в житті
О.2 Знаходження потрібної фігури
О.3 Кількість вершин або ребер
О.4 Порівняння за вершинами або ребрами
О.1 Назви об'ємних фігур
О.5 Зайва фігура
О.6 Об'ємні фігури у житті
С.4 Частини фігури
С.5 Звичайний дріб
У.8 Застосування множення в житті
С.6 Частини кількості
С.8 Дроби в житті
Р.3 Розшифруй вираз
Р.2 Скільки фігурок приховано?
С.7 Порівняння дробів
Й.9 Лічба гривень
Й.10 Порівняння гривень
Й.11 Задачі з лічбою гривень
Й.12 Купівля за гривні
Т.4 Задачі на ймовірність
М.1 Порівняння висоти
М.3 Розташування за висотою
М.4 Одиниці вимірювання довжини
М.5 Одиниці вимірювання рідини
М.8 Зрівняння ваги
М.9 Робота за термометром
М.10 Вимірювання довжини
М.11 Прилади вимірювання
К.10 Робота з календарем
К.11 Задачі на час
Р.6 Гра "Шахи"
Р.9 Гра "З'єднай"
Р.8 Математичні ребуси
В.2 Яке число перед або після
В.6 Римські числа ( І,ІІ,ІІІ,V,X,L)
А.13 Парність чисел на числовому промені
А.14 Задачі на лічбу
У.13 Табличні дані
В.7 Утворення римського числа
В.8 Запис порядкових чисел
Ґ.17 Додавання за правилом
І.1 Розряди десятків та одиниць
І.3 Розряд числа до тисяч
І.4 Запис числа за розрядами
І.5 Число за його розрядом
І.6 Перетворення розрядів до 100
І.8 Запис числа за сумою розрядів
І.9 Сума розрядів числа
Д.12 Відновлюємо приклад
Е.14 Додавання у стовпчик 3 чисел
Е.15 Доповни стовчик
Е.16 Задачі на додавання трьох чисел
Є.16 Задачі на віднімання трьох чисел
И.7 Знайди закономірність
Г.10 Відновлюємо таблицю
Й.13 Решта
Й.14 Доповнюємо суму копійок
Й.15 Чи вистачить грошей?
К.13 Коли це сталося?
К.15 Скільки днів в місяці?
Л.11 Графіки в житті
М.2 На скільки довший?
Ф.4 Таблиця ділення до 5
Ф.5 Ділення до 10
Ж.7 Додавання за правилом до 1000
З.7 Віднімання за правилом до 1000
Є.14 Віднімання у стовпчик 3 чисел
Є.15 Доповнюємо стовпчик на віднімання
І.7 Перетворення розрядів до 1000
У.9 Швидке множення на 2
У.10 Швидке множення на 3
У.11 Швидке множення на 4
У.12 Перевірка множення до 5
Н.10 Вид фігур
Ф.6 Перевірка ділення множенням
С.10 Відповідність дробів
К.16 Початок/кінець сезону
Н.9 Утворення фігур
І.2 Роряд числа сотень, десятків та одиниць
Ґ.2 Додавання за картинками
Д.13 Віднімання за правилом
Н.12 Складові кола

Другий клас

А.6 Введення необхідних голосних
О.3 Вміємо поводитись
Б.1 Складоподіл. Назви квітів
Г.1 Впізнаємо професію і будуємо слово
Д.5 Гра "Вдягни родину"
Д.8 Вибираємо спільні ознаки
Г.5 Кажемо лагідно
Д.1 Підбираємо питання до прикметника
Ї.1 Будуємо речення
А.7 Друкуємо голосні
Ї.2 Знаходимо правильне речення
Ї.3 Вибираємо розділовий знак для завершення речення
І.1 Описуємо малюнок двома словами
Ї.5 Гра "Чомучки задають питання"
Ї.6 Щось зайве є у реченні?
Ї.8 Гра "Розпочинаємо речення"
Є.3 Вживаємо особові займенники
Б.5 Збираємо слово зі складів
Є.8 Додаємо займенник у загадку
Б.13 Правильно переносимо слова у тексті
Ї.9 Види речень за метою висловлювання
Ї.10 Пропущене слово
Є.2 Знаходимо присвійний займенник у реченні
Є.7 Доповнюємо речення відповідним займенником
Г.2 Створюємо слово частинкою
Є.5 Вживаємо вказівні займенники в реченні
Є.6 Вживаємо присвійні займенники
Г.8 Створюємо слово за схемою
Є.4 Співставляємо займенники з малюнком
Є.1 Підбираємо займенник до малюнка
Ї.4 Спонукаємо до дії непосидьок
Ї.11 Інтонація в реченнях
Ї.15 Речення в діалозі
Ї.13 Рахуємо слова в реченні
Ї.12 Головні слова в реченні
Ї.14 Великі чи малі? Пишемо правильно власні імена
Ї.7 Гра "Який чудовий наш світ"
М.2 Співставляємо предмети з дією
О.1 Зайві предмети
П.1 Знаходимо вислів до ситуації
Є.9 Доповнюємо прислів'я займенником
П.2 Вчимося звертатися ввічливо
Ґ.1 Сортуємо іменники за питанням
Ґ.2 Уявлення про число іменника
О.2 Гра "Що? Де? Коли?"
О.5 Підбираємо предмет
Ґ.4 Перетворюємо один предмет на багато
Ґ.5 Слова, що вживаються тільки в множині чи однині
Ґ.6 Вибираємо слова, що мають протилежне значення
Ґ.9 Розподіляємо слова за тлумаченням
Ґ.7 Вибираємо слова з подібним значенням
О.4 Гра "Шкідливі поради"
О.6 Порядок всюди
Г.4 Вибираємо частину, яка змінить значення
Г.3 Гра "Збираємо пазли"
Г.6 Робимо з двох слів одне
Г.7 Розбираємо слово на два

Четвертий клас