Результат пошуку для «шостий клас»

Шостий клас

Д.1 Десятковий дріб за малюнком
Д.2 Графічне зображення десяткового дробу
Д.3 Розряди у десятковому дробі
Д.4 Читаємо десяткові дроби
Д.5 Записуємо десятковий дріб
Д.6 Перетворення десяткового дробу в звичайний
Д.7 Перетворення звичайного дробу в десятковий
Д.8 Сортуємо десяткові дроби
Д.9 Упорядкування десяткових дробів
Д.10 Округлюємо десятковий дріб
Д.11 Десятковий дріб на числовому промені
Д.12 Порівнюємо десяткові дроби на числовому промені
Д.13 Порівняння десяткового і звичайного дробів на числовому промені
Д.16 Знаходимо еквівалентні дроби
Д.17 Послідовність десяткових чисел
Д.15 Порівняння звичайного і десяткового дробів
Д.14 Порівнюємо десяткові дроби
Ґ.1 Поняття кратності
Ґ.2 Прості числа
Ґ.3 Скільки блоків?
Ґ.4 Решето Ератосфена
Ґ.5 Визначаємо кількість дільників
Ґ.6 Найбільший спільний дільник
Ґ.7 Найменше спільне кратне
Ґ.8 Взаємно прості числа
Ґ.9 Зайве число
Ґ.10 Спрощуємо дробові вирази
И.2 Множимо звичайнi дроби
И.1 Множимо звичайний дрiб на натуральне число
И.3 Множимо змiшане число на звичайний дрiб
И.4 Множимо змiшанi числа
Ґ.11 Вибираємо дільники
Ї.1 Порівняння раціональних чисел
Ї.2 Відтворюємо порядок раціональних чисел
А.1 Протилежні цілі числа
А.3 Порівняння цілих чисел за числовим променем
Є.1 Множення дробів на одноцифрове число
Є.2 Множення дробів на багатоцифрові числа
Є.3 Задачі на множення десяткових дробів
Є.4 Цікавинки для допитливих
Є.5 Швидке множення
Е.2 Знаходимо результат за малюнком
Е.1 Дії з дробами у стовпчик
Є.6 Множення дробів у стовпчик
Є.7 Оцінка добутку
Е.5 Перетворення одиниць вимірювання
Е.6 Складаємо приклади з десятковими дробами
Е.9 Знаходимо члени послідовності
Е.15 Спрощення виразів
А.4 Гра «Дивись не помились»
Є.8 Порівняння добутків
Є.9 Ділення дробів на цілі числа
Є.10 Задачі на ділення десяткових дробів
Є.11 Швидке ділення
Є.12 Ділення цілих чисел на дроби
Є.13 Ділення десяткових дробів
Є.14 Порівняння часток
Є.15 Оцінка частки
Є.16 Множення і ділення дробів у житті
Є.17 Знаходимо множник
Є.18 Множення і ділення дробів у світі професій
Є.22 Доповнюємо таблицю
Є.19 Гра «Змагання прикладів»
Є.20 Сортування добутків і часток
Є.21 Округлення добутків і часток
Б.2 Множення двоцифрових чисел
Б.4 Розподільна властивість множення
Б.5 Сполучна властивість множення
Б.6 Виконуємо цікаве множення
Б.7 Утворюємо приклад
Б.9 Таблиці множення
Б.10 Гра «Знайди помилку»
Б.11 Множення за правилом
Б.12 Швидке множення
Є.23 Упорядкування добутків і часток
Є.24 Ланцюжок обчислень
І.2 Ділення натурального числа на звичайний дріб
І.3 Ділення звичайного дробу на натуральне число
Е.7 Заповнюємо таблицю
Е.10 Як зміниться сума/різниця виразу?
А.2 Протилежні числа на числовому промені
І.10 Що ділене, а що частка?
І.1 Обернене число
И.7 Множимо дроби на буквенi вирази
И.9 Знаходимо дріб вiд числа
Б.13 Гра «Знайди результат»
Ґ.13 Кратність виразу
Ґ.12 Розкладаємо число на прості множники
Ґ.14 Ознаки подільності
Ґ.15 Зайвий дільник
І.11 Відновлюємо звичайні дроби в рівності
В.1 Записуємо добуток у вигляді степеня
І.8 Знаходимо спільний дільник
А.5 Протилежні числа
И.5 Множимо десятковий дріб на звичайний дрiб
Е.3 Записуємо результати у правильному порядку
Е.8 Розв'язуємо рівняння
Ж.2 Гра «Зашифровані числа»
Б.1 Множення круглих чисел
Ж.3 Гра «Знайди пару»
Ж.5 Віднімання мішаних чисел
Ж.4 Додавання мішаних чисел
І.12 Гра «Вгадай число»
Д.18 Зображуємо десятковий дріб на малюнку
Д.19 Встановлюємо відповідність дробів
М.2 Буквені вирази
І.4 Ділення двох звичайних дробів
Й.2 Додавання раціональних чисел
Б.8 Порівняння виразів
А.6 Гра «Знайди знак»
М.3 Порівнюємо коефіцієнти
Б.14 Множення більш ніж двох чисел
Й.6 Вирази, які містять додавання і віднімання
Й.11 Гра «Подорож»
Й.13 Гра «З'ясовуємо результат»
Ї.3 Раціональні числа на числовому промені
Ж.6 Задачі на утворення мішаного числа
Ж.8 Задачі на мішані числа в житті
Н.1 Квітковий магазин
Н.2 Розраховуємо податки
Н.3 Відсотки від числа
Н.4 Зафарбовуємо відсотки
Н.5 Зміна ціни
Н.6 Виправляємо помилки
Н.7 Статистика
Н.8 Кредитна ставка
Н.9 Ювелірні вироби
М.5 Послідовності зі змінними
З.1 У пошуках океанських скарбів
З.3 Всесвітня мандрівка
З.4 Дії з мішаними числами
Н.10 Формула-1
И.10 Знаходимо вiдсотки вiд числа
Ж.7 Розв'язуємо рівняння
Ж.10 Знаходимо числа на прямій
Е.17 Який знак потрібно поставити?
А.7 Порівняння цілих чисел
М.4 Спрощуємо вираз
З.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
З.5 Дружба народів світу
И.6 Закони множення
І.6 Ділення трьох звичайних дробів
Ж.11 Порівнюємо числа
Ж.12 Порівнюємо за числовою прямою
Ж.13 Нерівності з мішаними числами
Ж.14 Перетворення мішаного числа в десятковий дріб
З.6 Похід за дробами
И.8 Виносимо спiльний множник за дужки
Х.2 Гра «Знайди корінь»
Х.3 Розв'язок рівняння
Х.5 Складаємо рівняння
Б.3 Множення багатоцифрових чисел
В.4 Множення степенів з однаковою основою
З.7 Дії зі звичайними дробами
Ц.1 Прямі
Н.11 Розчини
Х.6 Гра «Пропущене слово»
К.5 Змішані дії з круглими числами
Х.7 Гра «Відгадуємо спільний корінь»
В.5 Ділення степенів з однаковою основою
К.7 Виконуємо дії зі звичайними дробами
К.2 Заповнюємо пропуски
К.1 Неправильна дія
К.10 Порівняння результатів
З.8 Цікаві хмаринки
З.10 Округлення звичайних дробів
М.6 Гра «Друзі»
З.22 Задачі на дії з трьома і більше дробів
З.12 Гра «Розумний футбол»
З.13 Чарівне зілля
В.6 Підносимо добуток до степеня
К.12 Яка закономірність?
Х.4 Наводимо порядок
Х.9 Знаходимо число
Г.1 Правила подільності
Г.2 Ділення круглих чисел
Г.4 Ділення на двоцифрове число
Г.5 Ділення на трицифрове число
Г.6 Гра «Знайди помилку»
Г.8 Ділення з остачею
Г.9 Гра «Знайди ділене»
Г.3 Порівняння виразів
В.7 Степінь в степені
З.15 Садівництво дробів
К.14 Вибираємо більший чи менший результат
З.14 Математична рибалка
З.9 Порівняння результатів обчислення мішаних чисел
Л.1 Задачі на оцінку
Я.3 Гра «Влучаємо у мішень»
Л.2 Гра «Збираємось на вечірку»
Л.3 Скільки кожного?
Л.4 Маршрут туриста
Л.5 Оцінюємо та знаходимо
К.9 Невідомі числа у рівності
Р.1 Часові проміжки
Ж.9 Заповнюємо пропуски
Я.5 Розв'язуємо задачі на ймовірність
С.1 Найкраща акція
С.2 Знаходимо ціну
С.3 Робота за прайс-листом
Я.4 Новорічні ігри із ймовірністю
З.16 Космічні пригоди
З.17 Найбільший або найменший результат дробів
О.5 Подорожчання товару
О.6 Гра «Розпродаж»
О.7 Купуємо в розстрочку
З.18 Шикування результатів дробів
З.21 Задачі на дії дробів з різними знаменниками
З.19 Зайвий результат дробу
Г.10 Алгоритм
Г.11 Крамниця
З.11 Знахідки дайвера
З.20 Порівнюємо результати обчислення дробів
У.1 Зображення точок за координатами
Щ.7 Площі фігур з отворами
К.4 Математичний кросворд (змішані дії)
У.2 Знаходимо предмети за координатами
У.3 Запис координат за позначками
Щ.8 Зв'язок між площею і периметром
Ї.5 Знаходимо модуль числа
У.4 Рух точок від початкової координати
Ь.1 Побудова лінійного графіка
Ь.2 Аналіз стовпчастих діаграм
Ь.3 Створюємо подвійні діаграми
Щ.4 Площа паралелограма і трапеції
Щ.1 Периметр
Ь.4 Створюємо подвійні графіки
Щ.2 Площа прямокутника і квадрата
Щ.3 Площа трикутника
Щ.9 Довжина кола і площа круга
Щ.10 Круговий сектор
Н.12 Сортуємо відсотки
Щ.11 Площі візерунків
У.5 З'єднання точок за координатами
Ю.1 Узагальнюємо результати опитування
Ю.2 Знаходимо середнє значення числової послiдовностi
М.1 Визначаємо коефіцієнти та змінні
Я.1 Комбінаторні правила додавання і множення
Ю.3 Знаходимо моду числової послiдовностi
Х.1 Знаходимо пару
Х.10 Нерівності зі змінною
К.13 Приблизне значення
К.15 Гра «Загублені знаки»
Ю.4 Вибираємо числову послiдовность для заданої медiани
В.8 Від'ємний показник степеня
К.3 Блок-схема
Щ.6 Площі складних фігур
Ц.2 Тетрис
Ц.3 Порівняння чотирикутників за периметром
Ц.4 Геометрія в житті
О.2 Гра «Бартер»
О.1 Гра «Економна хазяйка»
В.9 Порівнюємо степені з однаковою основою
В.2 Знаходимо значення степеня
О.3 Банківські розрахунки
О.4 Чи вистачить на покупку?
К.8 Дії з десятковими дробами
П.2 Умовні позначення одиниць вимірювання
П.3 Стародавні одиниці вимірювання довжини
В.12 Знаходимо значення виразу
П.4 Стародавні одиниці вимірювання ваги
В.11 Порівнюємо степені
В.14 Порівнюємо значення виразів
В.10 Порівнюємо степені з однаковим показником
П.6 Вимірювання температури
В.15 Знаходимо розв'язок рівняння
В.16 Знаходимо основу степеня, показник якого дорівнює 2
В.13 Вставляємо пропущені числа в вираз
П.7 Цельсій vs Фаренгейт
Ч.1 Осьова симетрія
Ф.1 Складаємо функцію
Ф.2 Знаходимо значення функції
Ф.3 Оцінка значення функції
Ф.4 Властивості додавання і множення для функцій
Ф.5 Знаходимо значення змінної
Ф.6 Графік функції
Ф.7 Будуємо графік функції
В.17 Задачі зі степенями
Е.13 Оцінка суми/різниці дробів
П.5 Одиниці вимірювання часу
К.6 Дії з натуральними числами
К.16 Гра «Загублені числа»
І.5 Задачі на ділення звичайних дробів
Й.15 Гра «Діаманти»
Т.1 Основна властивість дробу
В.3 Вибираємо степені, значення яких є від'ємними (додатними)
Щ.5 Площі чотирикутників
П.1 Гра «У яких одиницях вимірюють?»
Т.5 Властивості додавання
Р.3 Порівнюємо часові проміжки
Р.4 Перетворюємо одиниці часу
Ч.2 Центральна симетрія на координатній площині
Ї.4 Гра «Вгадай знак»
Г.7 Заповнюємо пропуски
Х.8 Визначаємо потрібну відповідь
Я.2 Якого виду подія?
Т.2 Переставна властивість множення
Ч.3 Паралельне перенесення
Ч.4 Поворот
Е.14 Порівняння сум/різниць десяткових дробів
Т.3 Сполучна властивість множення
Т.4 Розподільна властивість множення
Ч.5 Подібні многокутники
С.4 Математика в професіях
Ш.2 Гра «Підбери фігуру»
С.5 Яка ціна була?
І.7 Порівняння результатів ділення звичайних дробів
І.9 Приблизне значення виразу
К.11 Вибираємо рівні за значенням приклади
Р.5 Дії з часом
Р.6 Відтворюємо порядок міри часу
Ґ.16 Кратність за числовим променем