Результат пошуку для «мова»

Малюки

Д.2 Знайди число у реченні
Й.3 Вибір співзвучної пари
Й.4 Вибір співзвучного слова-картинки до слова
Й.5 Визначаємо слово, що не римується
Е.13 Розпізнавання одягу та особистих речей
Е.11 Розпізнавання транспорту
Е.9 Розпізнавання меблів та предметів інтер'єру
Е.15 Розпізнавання персонажів і предметів казок
Е.12 Розпізнавання предметів особистої гігієни
Е.14 Гра "Розпізнай предмет за кольором"
Е.16 Знаходимо спільну назву
Ї.4 Розташуй картинки у логічній послідовності
Ї.5 Підбери до загадки відповідь-малюнок
Е.8 Розрізняємо живе та неживе
Ї.6 Тварини та їхні діти
Ж.7 Розмір
З.4 Протилежні дії
Е.4 Гра "Художник"
Б.4 Визначення голосної, що є у слові
Ї.8 Хто що їсть?
Г.1 Розпізнаємо першу літеру слова
А.1 Вчимо голосні
А.2 Вчимо дзвінкі приголосні
А.3 Вчимо глухі приголосні
А.4 Вказуємо на почуті літери
А.5 Знайди почуті літери в абетці
А.6 Визначаємо першу літеру слова
А.7 Додаємо першу літеру до слова
А.8 Вчимо маленькі літери
А.9 З’єднуємо звук і літеру
Г.2 Знаходимо однакові слова за початковими літерами
Г.4 Знаходимо однакові літери в середині та кінці різних слів
Г.5 Виділяємо слова з певною літерою
Г.6 Якою літерою відрізняються слова
Г.7 Додаємо першу літеру слова
Г.8 Складаємо слово за прикладом
Б.1 Знайомимось із голосними
Б.2 Знаходимо голосні в таблиці
Б.5 Впіймай слово
Б.3 Асоціації голосних із предметами
Б.6 Голосні я, ю, є, ї у словах
Б.7 Знаходимо знайомі літери у словах
Б.8 Знаходимо літери в середині слів
В.1 Знайомимось із приголосними
В.2 Знаходимо приголосні у таблиці
В.3 Перетягни літеру, щоб утворилося слово
В.4 Знаходимо почуті літери в абетці
В.5 Виділяємо зайві приголосні
В.6 Знаходимо задані літери у словах
В.7 Слова, що містять однакові та різні приголосні
В.8 З'єднай звук і приголосну літеру
В.9 Знайди приголосні, які є в даному слові
В.10 Асоціації приголосних із предметами
Ґ.1 Скільки слів у реченні
Ґ.2 Обери малюнок з трьома словами
Ґ.3 Де більше слів?
Ґ.4 Де менше слів?
Д.1 Знайди власну назву в реченні
Д.4 Склади з літер слово
Д.5 Встановити відповідність між малюнком і словом
Е.1 Розпізнавання їжі
Е.6 Розпізнавання домашніх та свійських тварин
Е.5 Розпізнавання диких тварин
Е.2 Розпізнавання овочів та зеленини
Е.3 Розпізнавання фруктів та ягід
Є.1 Описуємо картинку з дією одним словом
Є.2 Розрізняємо сидіти/стояти/лежати
Є.3 Розрізняємо емоції
Є.6 Тварини та дії
Є.7 Транспорт та дії
Е.7 Розпізнавання іграшок
Є.8 Продовжуємо віршик
Ж.1 Підбери картинку до ознаки
Ж.2 Ознаки тварин
Ж.3 Риси характеру та емоції
Ж.4 Форма
Ж.5 Колір
Е.10 Розпізнавання посуду та предметів кухні
Ж.6 Їстівне/неїстівне
И.1 Знайди пару
Й.1 Віршовані загадки
Й.2 Чистомовки
І.3 Вчимо слова всередині/ззовні
І.4 Вчимо слова нижче/вище
І.1 Вчимо слова "зверху"/"знизу"
І.2 Вчимо слова ліворуч/праворуч
І.5 Вчимо слова "вище/нижче" (зріст)
І.6 Вчимо слова близько/далеко
Ї.1 Що відбувається на малюнку?
Ї.2 Доповнити речення третім словом
Ї.3 Поєднання слів за спільною ознакою
Ї.7 Прибери зайве
И.4 Викресли зайве слово
И.3 Обери два зображення, які означають одну дію
И.2 Заміни вислів одним словом
Є.5 Предмети та дії
Є.4 Співставляємо слово і картинку з дією

Дошкільнята

П.6 Розпізнаємо близько/далеко
Б.1 Вивчаємо абетку
А.6 Шукаємо літеру в слові
А.5 Доповнюємо літеру
А.7 Обираємо предмети, які починаються однією літерою
Г.5 Вивчаємо Ч
В.1 Голосні навколо нас
Г.3 Глухi приголоснi
Г.6 Вивчаємо Щ
Б.2 Алфавітний порядок літер
Б.5 Ставимо слова в алфавітному порядку
Б.3 Вставляємо літеру в абетку
А.3 Прокладаємо стежку з літер
А.2 Друкуємо літери (рідше вживані)
А.1 Друкуємо літери (часто вживані)
Б.4 Знаходимо літери в абетці
Е.3 Вказуємо на склад
Е.5 Збираємо склад
Е.4 Створюємо слово
Е.9 Друкуємо склад
Е.1 Рахуємо склади у слові
Е.6 Збираємо слово
Д.1 Розпізнаємо першу літеру у слові
Д.6 Гра "Віднови слово"
Д.4 Знаходимо однакові літери в середині та кінці слів
Д.5 Знаходимо відмінності у словах
Д.2 Знаходимо слова з однаковими початковими літерами
І.3 Розташовуємо речення в правильному порядку
И.1 Доповнюємо речення
А.4 Доповнюємо слово
Ґ.1 Розподіляємо голосні і приголосні
И.2 Створюємо речення
Е.2 Склади в світі тварин
П.1 Вчимо нижче/вище
П.2 Розпізнаємо ліворуч/праворуч
П.5 Розрізняємо ліворуч зверху/праворуч знизу
О.10 Вищий чи нижчий
П.3 Розрізняємо всередині/ззовні
П.4 Розрізняємо зверху/знизу
Н.3 Гра "Знайди пару"
П.7 Розрізняємо сезони
З.5 Знаходимо фразу з подібним значенням
Н.5 Обираємо дії відповідно до малюнка
Н.8 Впізнаємо слово за дією
Н.9 Знаходимо дію у реченні
Н.7 Вставляємо дію в речення
Д.8 Вписуємо останню літеру в слові
Ї.2 Римуємо слова
Ї.1 Утворюємо чистомовки
М.1 Знайомимось із займенником
Ж.5 Сортуємо предмети по коробках
Є.9 Обираємо звертання
Ї.3 Знаходимо зайве
З.6 Відгадуємо загадку
В.9 Визначення голосної на слух
Г.10 Визначення приголосної на слух
К.4 Перетворюємо одне на багато
К.2 Знаходимо слова у множині
К.6 Розпізнаємо: звучить як багато, а насправді один
К.7 Обираємо в реченні об`єкти в однині/множині
Ж.1 Знаходимо предмет за описом
З.1 Підбираємо ознаку до предмета
З.2 Обираємо за ознакою
З.3 Обираємо словосполучення
З.4 Складаємо словосполучення зі словами "мій, моя, моє"
Ж.2 Описуємо предмет
Ж.3 Переносимо загублений кінець слова
Й.8 Родини тварин
Н.10 Замінюємо словосполучення одним словом
Й.14 Вивчаємо днi тижня
Б.7 З'єднуємо великі та маленькі літери
Г.1 Рахуємо приголосні
Г.2 Приголосні в природі
Г.7 Знаходимо приголосні в словах
Г.8 Тверді/м'які приголосні
Г.9 Розпізнаємо приголосні звуки
Ґ.2 Песик та будки
Ґ.8 Обираємо потрібну літеру
Ґ.9 Назва тварини, що закінчується приголосним звуком
П.8 Коли це вiдбувається?
Е.8 Створюємо слово зі складів (ребус)
Є.1 Зафарбовуємо всі літери слова
Є.3 Називаємо одним словом
Є.5 Утворюємо слово з перших літер слів
Є.10 Знаходимо зайву лiтеру
Є.11 Слова і числа
Є.12 Кiлькiснi i порядковi числiвники
Ж.6 Підбираємо правильне слово
Й.11 Розпізнаємо морських iстот
Є.13 Вчимо перед/за

Перший клас

Б.2 Друкуємо спільну літеру
Є.5 Звучить як "одне", а насправді – "багато"
Й.1 Куди потрапить герой
І.1 Ознаки сезонів
Й.2 Коли це буває
Й.6 Де знаходиться предмет
Й.3 Як часто це трапляється
В.1 Вказуємо на склад
Н.6 Розташовуємо малюнок відповідно до слів
Н.1 Вибираємо слова за змістом
Н.2 Вибираємо тварину
К.2 Що за чим
Н.4 Складаємо словосполучення
Є.6 Збираємось у подорож
Н.3 Ввічливі словосполучення
Є.4 Будуємо слова з цегли
Н.5 Дієслівні словосполучення
Н.7 Порівняння за ознакою
Н.8 Словосполучення в реченні
Й.4 Знайди монстра за емоцією
Г.1 Обираємо наголошений склад
Г.3 Ставимо наголос у слові
З.2 Підбираємо правильне дієслово
И.3 Цей цiкавий транспорт
И.4 Куди пiти у вихiдний?
В.9 Вивчаємо відкриті склади
Б.5 Які літери загубились?
Б.10 Складаємо слова з апострофом
В.4 Розташовуємо склади в правильному порядку
Г.2 Створюємо схему слова
Д.2 Обираємо предмет
И.6 До казки на гостини
О.5 Складаємо вислів
М.1 Дописуємо закінчення
М.2 Доповнюємо слово
М.3 Розташовуємо предмети за описом
И.5 Що дарує кожний місяць
А.10 Скільки звуків позначає літера?
Б.12 Чарівні літери
Є.1 Предмети навколо нас

Другий клас

О.3 Вміємо поводитись
А.15 Доповнюємо слово. Апостроф
М.12 Ловимо слово
Д.5 Гра "Вдягни родину"
Д.8 Вибираємо спільні ознаки
Д.1 Підбираємо питання до прикметника
Ї.1 Будуємо речення
А.7 Друкуємо голосні
Ї.2 Знаходимо правильне речення
Д.13 Знаходимо прикметник у реченні
Д.2 Уявлення про число прикметника
А.6 Введення необхідних голосних
Ї.5 Гра "Чомучки задають питання"
Ї.6 Щось зайве є у реченні?
Ї.8 Гра "Розпочинаємо речення"
Б.5 Збираємо слово зі складів
Д.12 Додаємо прикметник у речення
Ї.9 Види речень за метою висловлювання
Ї.10 Пропущене слово
Г.2 Створюємо слово частинкою
Г.8 Створюємо слово за схемою
А.1 Об'єднуємо літери із почутими звуками
А.5 Розрізняємо голосні і приголосні
А.8 Визначаємо глухі і дзвінкі приголосні
Ї.4 Спонукаємо до дії непосидьок
Ї.15 Речення в діалозі
Ї.13 Рахуємо слова в реченні
Ї.12 Головні слова в реченні
Ї.7 Гра "Який чудовий наш світ"
Ї.14 Великі чи малі? Пишемо правильно власні імена
Ї.3 Вибираємо розділовий знак для завершення речення
О.1 Зайві предмети
П.1 Знаходимо вислів до ситуації
Є.1 Підбираємо займенник до малюнка
Є.4 Співставляємо займенники з малюнком
Є.6 Вживаємо присвійні займенники
Є.5 Вживаємо вказівні займенники в реченні
Є.7 Доповнюємо речення відповідним займенником
Є.2 Знаходимо присвійний займенник у реченні
Є.8 Додаємо займенник у загадку
Є.3 Вживаємо особові займенники
П.2 Вчимося звертатися ввічливо
Б.4 Складні випадки складоподілу
Б.13 Правильно переносимо слова у тексті
Б.6 Гра "Картинна галерея"
Б.7 Вписуємо склади, яких не вистачає
Б.8 Сортуємо слова за кількістю складів
Д.3 Розподіляємо предмети за родом ознаки
О.5 Підбираємо предмет
Й.6 Відновлюємо порядок речень
В.8 Гра "Знаходимо наголос"
А.12 Вибираємо слова, в яких є літери, що позначають два звуки
О.4 Гра "Шкідливі поради"
О.6 Порядок всюди
М.10 Знаходимо героя розповіді
Г.4 Вибираємо частину, яка змінить значення
Г.1 Впізнаємо професію і будуємо слово
Є.9 Доповнюємо прислів'я займенником
Й.1 Добираємо заголовок до тексту
Й.2 Підбираємо малюнок до тексту
Й.3 Починаємо текст
Й.5 Завершуємо текст
Й.7 Вибираємо зайве речення в тексті
Г.3 Гра "Збираємо пазли"
Д.10 Знаходимо прикметники, протилежні за заначенням
Й.4 Доповнюємо діалог репліками
К.1 Відрізняємо текст
К.2 Відновлюємо текст та визначаємо його тип
К.3 Розрізняємо типи тексту