Результат пошуку для «мова»

Малюки

Д.2 Знайди число у реченні
Й.3 Вибір співзвучної пари
Й.4 Вибір співзвучного слова-картинки до слова
Й.5 Визначаємо слово, що не римується
Е.13 Розпізнавання одягу та особистих речей
Е.11 Розпізнавання транспорту
Е.9 Розпізнавання меблів та предметів інтер'єру
Е.15 Розпізнавання персонажів і предметів казок
Е.12 Розпізнавання предметів особистої гігієни
Е.14 Гра "Розпізнай предмет за кольором"
Е.16 Знаходимо спільну назву
Ї.4 Розташуй картинки у логічній послідовності
Ї.5 Підбери до загадки відповідь-малюнок
Е.8 Розрізняємо живе та неживе
Ї.6 Тварини та їхні діти
Ж.7 Розмір
З.4 Протилежні дії
Е.4 Гра "Художник"
Б.4 Визначення голосної, що є у слові
Ї.8 Хто що їсть?
Г.1 Розпізнаємо першу літеру слова
А.1 Вчимо голосні
А.2 Вчимо дзвінкі приголосні
А.3 Вчимо глухі приголосні
А.4 Вказуємо на почуті літери
А.5 Знайди почуті літери в абетці
А.6 Визначаємо першу літеру слова
А.7 Додаємо першу літеру до слова
А.8 Вчимо маленькі літери
А.9 З’єднуємо звук і літеру
Г.2 Знаходимо однакові слова за початковими літерами
Г.4 Знаходимо однакові літери в середині та кінці різних слів
Г.5 Виділяємо слова з певною літерою
Г.6 Якою літерою відрізняються слова
Г.7 Додаємо першу літеру слова
Г.8 Складаємо слово за прикладом
Б.1 Знайомимось із голосними
Б.2 Знаходимо голосні в таблиці
Б.5 Впіймай слово
Б.3 Асоціації голосних із предметами
Б.6 Голосні я, ю, є, ї у словах
Б.7 Знаходимо знайомі літери у словах
Б.8 Знаходимо літери в середині слів
В.1 Знайомимось із приголосними
В.2 Знаходимо приголосні у таблиці
В.3 Перетягни літеру, щоб утворилося слово
В.4 Знаходимо почуті літери в абетці
В.5 Виділяємо зайві приголосні
В.6 Знаходимо задані літери у словах
В.7 Слова, що містять однакові та різні приголосні
В.8 З'єднай звук і приголосну літеру
В.9 Знайди приголосні, які є в даному слові
В.10 Асоціації приголосних із предметами
Ґ.1 Скільки слів у реченні
Ґ.2 Обери малюнок з трьома словами
Ґ.3 Де більше слів?
Ґ.4 Де менше слів?
Д.1 Знайди власну назву в реченні
Д.3 Знайди в реченні слово, що є на картинці
Д.4 Склади з літер слово
Д.5 Встановити відповідність між малюнком і словом
Д.6 Знайди предмет у реченні
Е.1 Розпізнавання їжі
Е.6 Розпізнавання домашніх та свійських тварин
Е.5 Розпізнавання диких тварин
Е.2 Розпізнавання овочів та зелені
Е.3 Розпізнавання фруктів та ягід
Є.1 Описуємо картинку з дією одним словом
Є.2 Розрізняємо сидіти/стояти/лежати
Є.3 Розрізняємо емоції
Є.6 Тварини та дії
Є.7 Транспорт та дії
Е.7 Розпізнавання іграшок
Є.8 Продовжуємо віршик
Ж.1 Підбери картинку до ознаки
Ж.2 Ознаки тварин
Ж.3 Риси характеру та емоції
Ж.4 Форма
Ж.5 Колір
Е.10 Розпізнавання посуду та предметів кухні
Ж.6 Їстівне/неїстівне
И.1 Знайди пару
Й.1 Віршовані загадки
Й.2 Скороговорки
І.3 Вчимо слова всередині/ззовні
І.4 Вчимо слова нижче/вище
І.1 Вчимо слова "зверху"/"знизу"
І.2 Вчимо слова ліворуч/праворуч
І.5 Вчимо слова "вище/нижче" (зріст)
І.6 Вчимо слова близько/далеко
Ї.1 Що відбувається на малюнку?
Ї.2 Доповнити речення третім словом
Ї.3 Поєднання слів за спільною ознакою
Ї.7 Прибери зайве
И.4 Викресли зайве слово
И.3 Обери два зображення, які означають одну дію
И.2 Заміни вислів одним словом
Є.5 Предмети та дії
Є.4 Співставляємо слово і картинку з дією

Дошкільнята

Б.1 Вивчаємо абетку
А.6 Шукаємо літеру в слові
А.5 Доповнюємо літеру
А.7 Обираємо предмети, які починаються однією літерою
Г.5 Вивчаємо Ч
В.1 Голосні навколо нас
Г.3 Глухi приголоснi
Г.6 Вивчаємо Щ
Б.2 Алфавітний порядок літер
Б.5 Ставимо слова в алфавітному порядку
Б.3 Вставляємо літеру в абетку
А.3 Прокладаємо стежку з літер
А.2 Друкуємо літери (рідше вживані)
А.1 Друкуємо літери (часто вживані)
Б.4 Знаходимо літери в абетці
Е.3 Вказуємо на склад
Е.5 Збираємо склад
Е.4 Створюємо слово
Е.9 Друкуємо склад
Е.1 Рахуємо склади у слові
Е.6 Збираємо слово
Д.1 Розпізнаємо першу літеру у слові
Д.6 Гра "Віднови слово"
Д.4 Знаходимо однакові літери в середині та кінці слів
Д.5 Знаходимо відмінності у словах
Д.2 Знаходимо слова з однаковими початковими літерами
І.3 Розташовуємо речення в правильному порядку
И.1 Доповнюємо речення
А.4 Доповнюємо слово
Ґ.1 Розподіляємо голосні і приголосні
И.2 Створюємо речення
Е.2 Склади в світі тварин
О.10 Вищий чи нижчий
П.3 Розрізняємо всередині/ззовні
П.4 Розрізняємо зверху/знизу
Н.3 Гра "Знайди пару"
П.7 Розрізняємо сезони
З.5 Знаходимо фразу з подібним значенням
Н.5 Обираємо дії відповідно до малюнка
Н.8 Впізнаємо слово за дією
Н.7 Вставляємо дію в речення
Д.8 Вписуємо останню літеру в слові
Ї.2 Римуємо слова
Ї.1 Утворюємо чистомовки
М.1 Знайомимось із займенником
Ж.5 Сортуємо предмети по коробках
Є.9 Обираємо звертання
Ї.3 Знаходимо зайве
З.6 Відгадуємо загадку
В.9 Визначення голосної на слух
Г.10 Визначення приголосної на слух
К.4 Перетворюємо одне на багато
К.2 Знаходимо слова у множині
К.6 Розпізнаємо: звучить як багато, а насправді один
К.7 Обираємо в реченні об`єкти в однині/множині
Ж.1 Знаходимо предмет за описом
З.1 Підбираємо ознаку до предмета
З.2 Обираємо за ознакою
З.3 Обираємо словосполучення
З.4 Складаємо словосполучення зі словами "мій, моя, моє"
Ж.2 Описуємо предмет
Ж.3 Переносимо загублений кінець слова
Й.8 Родини тварин
Н.10 Замінюємо словосполучення одним словом
Й.14 Вивчаємо днi тижня
Б.7 З'єднуємо великі та маленькі літери
Г.1 Рахуємо приголосні
Г.2 Приголосні в природі
Г.7 Знаходимо приголосні в словах
Г.8 Тверді/м'які приголосні
Г.9 Розпізнаємо приголосні звуки
Ґ.2 Песик та будки
Ґ.8 Обираємо потрібну літеру
Ґ.9 Назва тварини, що закінчується приголосним звуком
Е.8 Створюємо слово зі складів (ребус)
Є.1 Зафарбовуємо всі літери слова
Є.3 Називаємо одним словом
Є.5 Утворюємо слово з перших літер слів
Є.10 Знаходимо зайву лiтеру
Є.11 Слова і числа
Є.12 Кiлькiснi i порядковi числiвники
Ж.6 Підбираємо правильне слово
Й.11 Розпізнаємо морських iстот
П.1 Вчимо нижче/вище
П.2 Розпізнаємо ліворуч/праворуч
Є.13 Вчимо перед/за
П.5 Розрізняємо ліворуч зверху/праворуч знизу
П.6 Розпізнаємо близько/далеко
П.8 Коли це вiдбувається?
Н.9 Знаходимо дію у реченні

Перший клас

Б.2 Друкуємо спільну літеру
Є.5 Звучить як "одне", а насправді – "багато"
Й.1 Куди потрапить герой
І.1 Ознаки сезонів
Й.2 Коли це буває
Й.6 Де знаходиться предмет
Й.3 Як часто це трапляється
В.1 Вказуємо на склад
Н.6 Розташовуємо малюнок відповідно до слів
Н.1 Вибираємо слова за змістом
Н.2 Вибираємо тварину
К.2 Що за чим
Н.4 Складаємо словосполучення
Є.6 Збираємось у подорож
Н.3 Ввічливі словосполучення
Є.4 Будуємо слова з цегли
Н.5 Дієслівні словосполучення
Н.7 Порівняння за ознакою
Н.8 Словосполучення в реченні
Й.4 Знайди монстра за емоцією
Г.1 Обираємо наголошений склад
Г.3 Ставимо наголос у слові
З.2 Підбираємо правильне дієслово
И.3 Цей цiкавий транспорт
И.4 Куди пiти у вихiдний?
В.9 Вивчаємо відкриті склади
Б.5 Які літери загубились?
Б.10 Складаємо слова з апострофом
В.4 Розташовуємо склади в правильному порядку
Г.2 Створюємо схему слова
Д.2 Обираємо предмет
И.6 До казки на гостини
О.5 Складаємо вислів
М.1 Дописуємо закінчення
М.2 Доповнюємо слово
М.3 Розташовуємо предмети за описом
И.5 Що дарує кожний місяць
А.10 Скільки звуків позначає літера?
Й.7 Вивчаємо частини доби
Б.12 Чарівні літери
Є.1 Предмети навколо нас

Другий клас

О.3 Вміємо поводитись
А.15 Доповнюємо слово. Апостроф
М.12 Ловимо слово
Д.5 Гра "Вдягни родину"
Д.8 Вибираємо спільні ознаки
Д.1 Підбираємо питання до прикметника
Ї.1 Будуємо речення
А.7 Друкуємо голосні
Ї.2 Знаходимо правильне речення
Д.13 Знаходимо прикметник у реченні
Д.2 Уявлення про число прикметника
А.6 Введення необхідних голосних
Ї.5 Гра "Чомучки задають питання"
Ї.6 Щось зайве є у реченні?
Ї.8 Гра "Розпочинаємо речення"
Б.5 Збираємо слово зі складів
Д.12 Додаємо прикметник у речення
Ї.9 Види речень за метою висловлювання
Ї.10 Пропущене слово
Г.2 Створюємо слово частинкою
Г.8 Створюємо слово за схемою
А.1 Об'єднуємо літери із почутими звуками
А.5 Розрізняємо голосні і приголосні
А.8 Визначаємо глухі і дзвінкі приголосні
Ї.4 Спонукаємо до дії непосидьок
Ї.11 Інтонація в реченнях
Ї.15 Речення в діалозі
Ї.13 Рахуємо слова в реченні
Ї.12 Головні слова в реченні
Ї.7 Гра "Який чудовий наш світ"
Ї.14 Великі чи малі? Пишемо правильно власні імена
Ї.3 Вибираємо розділовий знак для завершення речення
О.1 Зайві предмети
П.1 Знаходимо вислів до ситуації
Є.1 Підбираємо займенник до малюнка
Є.4 Співставляємо займенники з малюнком
Є.6 Вживаємо присвійні займенники
Є.5 Вживаємо вказівні займенники в реченні
Є.7 Доповнюємо речення відповідним займенником
Є.2 Знаходимо присвійний займенник у реченні
Є.8 Додаємо займенник у загадку
Є.3 Вживаємо особові займенники
П.2 Вчимося звертатися ввічливо
Б.4 Складні випадки складоподілу
Б.13 Правильно переносимо слова у тексті
Б.6 Гра "Картинна галерея"
Б.7 Вписуємо склади, яких не вистачає
Б.8 Сортуємо слова за кількістю складів
Д.3 Розподіляємо предмети за родом ознаки
О.5 Підбираємо предмет
Й.6 Відновлюємо порядок речень
В.8 Гра "Знаходимо наголос"
А.12 Вибираємо слова, в яких є літери, що позначають два звуки
О.4 Гра "Шкідливі поради"
О.6 Порядок всюди
М.10 Знаходимо героя розповіді
Г.4 Вибираємо частину, яка змінить значення
Г.1 Впізнаємо професію і будуємо слово
Є.9 Доповнюємо прислів'я займенником
Й.1 Добираємо заголовок до тексту
Й.2 Підбираємо малюнок до тексту
Й.3 Починаємо текст
Й.5 Завершуємо текст
Й.7 Вибираємо зайве речення в тексті
Г.3 Гра "Збираємо пазли"
Д.10 Знаходимо прикметники, протилежні за значенням
Й.4 Доповнюємо діалог репліками
К.1 Відрізняємо текст
К.2 Відновлюємо текст та визначаємо його тип
К.3 Розрізняємо типи тексту

Третій клас

А.6 Гра "Утвори пару" (глухі і дзвінкі приголосні)
Ч.2 Добираємо ілюстрацію до тексту
А.1 Відновлюємо алфавіт
А.2 Зачарована абетка
А.3 Купуємо продукти
А.4 Ставимо апостроф на своє місце
А.5 Підбираємо влучне слово
А.7 Прикрашаємо ялинку
Б.3 Доповнюємо слова
А.11 Сортуємо слова за твердістю/м'якістю приголосного
А.8 Смачні звуки і літери
А.9 Шукаємо слова з подовженням приголосних у вимові
А.10 Граємо в детективів
Е.2 Ділимо слова
Е.1 Вибираємо слово
Е.3 Знаходимо помилку
Е.4 Шукаємо слова, які не можна переносити
Є.1 Ставимо наголос у слові
Є.2 Де наголос?
Є.3 Розподіляємо слова за наголосом
Є.4 Шукаємо слова в реченні
Ж.1 Гра "Впіймай літеру"
Є.5 Знаходимо потрібну відповідь
Ж.3 Гра "Заповни пропуски"
Ж.5 Змінюємо слово
Ж.4 Гра "Так чи ні"
Ж.6 Запам'ятовуємо написання слів
И.1 Знаходимо іменник
Ж.2 Гра "Знайди правильний шлях"
Ж.10 Ставимо літери на своє місце
Є.6 Вписуємо потрібне слово
Ж.8 Визначаємо чергування голосних
Є.7 Гра "Утвори слово"
Є.8 Вивчаємо слова з подвійним наголосом
Ж.7 Знаходимо слово з помилкою
Ж.12 Вписуємо потрібну літеру
Є.9 Гра "Відгадуємо наголошений склад"
А.12 Їдемо в авто
Ж.11 Вставляємо правильну літеру
Е.5 Переносимо префікси
Д.5 Гра "Відгадуємо спільну частину слова"
Н.1 Знайомимось з часами дієслів
Н.3 Вибираємо час
Н.17 Гра "Дай відповідь"
Е.7 Сортуємо слова з переносом
Н.16 Вставляємо дієслово в потрібній формі
Ї.2 Сім відмінків
Д.6 Гра "Поле чудес"
Ї.5 Відмінкові закінчення у множині
Ї.6 Визначаємо іменник з певним відмінком
Ї.7 Розподіляємо іменники за відмінком
Ї.8 Упорядковуємо відмінки
Н.9 Шукаємо дієслова відповідного часу
Н.15 Знаходимо зайве слово
Н.13 Сортуємо дієслова за часом
А.13 Розпізнаємо "дж/дз"
Н.2 Ставимо питання
Н.12 Вибираємо всі дієслова певного часу
Н.14 Гра " Утвори дієслово"
Н.4 Вписуємо потрібне дієслово
Н.11 Вставляємо дієслово
А.14 Складаємо звукову модель
М.2 Доповнюємо речення дієсловами
Г.14 Сортуємо слова
Ж.13 Слухаємо і записуємо
Ч.3 Впізнаємо за описом
Ч.7 Знаходимо зайве слово
Ч.6 Гра "Займаємось спортом"
Ч.5 Називаємо одним словом
Ч.4 Світ рослин
Х.5 Гра "Чи уважний ти слухач?"
Х.4 Гра "Готуємо смаколики"
Н.10 Змінюємо слово
Н.6 Гра "Назад у минуле"
Е.6 Доповнюємо речення
Ї.1 Виправляємо помилки
П.4 Утворюємо слово
М.10 Вставляємо правильне дієслово
Н.5 Знаходимо теперішній час
Н.7 Вписуємо дієслово минулого часу
Х.1 Визначаємо кількість слів у реченні
Ч.8 Винаходи людства

Четвертий клас

А.4 Ланцюжок слів
У.1 Народна скарбничка
У.2 Птахи рідного краю
У.3 Народні звичаї
У.4 Українська пісенна традиція
У.5 Лікарські рослини рідного краю
У.6 Народні частування
У.7 Живі барометри нашого краю
У.8 Символи та обереги України
У.9 Моя країна
У.10 Народні майстри та їхні вироби
У.11 Водойми рідного краю
У.12 Тварини нашого краю
Б.1 Сортуємо слова з префіксами і суфіксами
Б.7 Формуємо потяг
Б.2 Додаємо частинку і утворюємо слово
Б.3 Вибираємо слово за морфемною схемою
Б.8 Утворюємо зменшувально-пестливі слова
Б.9 Встановлюємо відповідність
Б.10 Вибираємо слова з префіксами з-, с-, пре-, при-
Б.13 Гра «П’ятий зайвий»
Б.14 Жителі міст
Б.15 Додаємо до слів закінчення
О.2 Розставляємо розділові знаки у реченні зі вставним словом
Б.16 Доповнюємо приказку
О.3 Шукаємо зайвий рядок
Б.17 Гра «Продовж ланцюжок»
Б.18 Гра «Чи правда, що…»
І.11 Вивчаємо роль прислівника у реченні
О.4 Вибираємо речення зі звертанням
Б.11 Морфемна шарада
К.6 Розрізняємо частини мови, які звучать однаково
Н.3 Утворюємо зв'язне речення
О.5 Доповнюємо речення доречним словосполученням
Н.4 Пов'язуємо слова у реченні
Н.5 Поширюємо речення за питаннями
Б.19 Доповнюємо складні слова
І.2 Гра «Вибери човну назву»

П'ятий клас

Ї.1 Визначаємо речення за метою висловлювання
Ї.2 Ставимо розділовий знак в кінці речення
У.1 Природничі науки і дослідження
Ї.3 Визначаємо речення за емоційним забарвленням
Ф.2 Народна мудрість
Ї.4 Вибираємо речення за типом
Ї.5 З’ясовуємо, чим ускладнене просте речення
Ф.7 Безпечна поведінка вдома
М.3 Доповнюємо речення звертанням
М.4 Розрізняємо вставні конструкції та звертання
М.5 Знаходимо звертання у реченні
М.6 Розрізняємо вставні слова і члени речення
Р.2 Розрізняємо частини у тексті
М.7 Гра «Закінчення у звертаннях»
Л.1 Знаходимо однорідні члени у реченні
Л.4 Вивчаємо поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників
М.1 Досліджуємо речення із вставними словами
М.2 Виділяємо вставні слова на письмі
Ф.5 Пожежна безпека
В.4 Змінюємо приголосні при словотворенні
Г.14 Утворюємо слова з протилежним значенням
Р.1 Гра «Втрачена частина»
Р.6 Складаємо зв’язний текст та добираємо заголовок
Т.8 Визначаємо тип і заголовок прослуханого тексту
У.2 Унікальні явища природи
У.3 Світ дивовижних тварин
У.4 Планети Сонячної системи
У.5 Музика навколо нас
У.6 Вікторина «Підземні багатства»
У.7 Спортивний кросворд
У.8 Подорож Світовим океаном
У.9 Казки народів світу
У.10 Професії
У.11 Вікторина «На грядці»
Ф.6 Курс юного парамедика
Ф.4 Вікторина «Що я знаю про книгу»
Ф.3 Мій друг – дорожній рух
Ф.1 Знай свої права
Р.5 Знаходимо відоме у тексті
М.8 Розподіляємо за групами вставні слова і звертання

Шостий клас

И.7 Гра «Утвори прикметник»
И.4 Знаходимо потрібні прикметники в реченні
И.5 Змінюємо прикметники
Л.1 Знаходимо займенники в словах
И.9 Утворюємо вищий ступінь порівняння прикметників
И.6 Сортуємо прикметники за формами
И.10 Утворюємо найвищий ступінь порівняння прикметників
Ї.4 Визначаємо правильне написання не- з прикметниками
Ї.2 Гра «Зміни слово»
І.5 Змінюємо словосполучення за відмінками
Ї.3 Знаходимо помилки
І.2 Розділяємо прикметники по групах
І.4 Ставимо прикметник у потрібний відмінок
І.1 Відмінюємо прикметники
І.3 Відмінюємо назви кольорів
Ї.1 Утворюємо прикметники
Н.1 Утворюємо словосполучення
Н.2 Знаходимо зайве
Н.4 Підбираємо словосполучення до схем
Н.5 Визначаємо головні й залежні слова
Н.10 Знаходимо словосполучення в реченні
Н.11 Встановлюємо відповідність
Н.3 Гра «Цікаві хмаринки»
Н.6 Визначаємо види речень
Н.7 Ставимо правильний розділовий знак
Н.8 Називаємо вид речення за будовою
М.2 Утворюємо фразеологізми
М.3 Встановлюємо відповідність
М.1 Гра «У пошуках фразеологізмів»
М.7 Шукаємо фразеологізми в реченнях
М.4 Знаходимо синоніми до фразеологізмів
М.5 Знаходимо антоніми до фразеологізмів
М.6 Гра «Правильно чи неправильно»
Н.9 Змінюємо речення
П.8 Визначаємо звертання в реченні
М.9 Гра «Віднови прислів'я»
П.5 Вибираємо слова ввічливості в діалогах
М.8 Фразеологізми в ролі членів речення
П.6 Гра «Розстав правильно»
П.4 Гра «Складаємо статтю»