Результат пошуку для «математика»

Перший клас

Г.11 Додавання за прикладом у межах 5
Ї.2 Гра "Рибки в акваріумах"
Е.10 Віднімання за прикладом у межах 5
Г.13 Додавання за прикладом у межах 20
Г.14 Додавання за прикладом у межах 50
Г.15 Додавання за прикладом у межах 100
Г.16 Які два числа утворюють число?
Г.17 Додавання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові)
Г.18 Додавання в стовпчик (двоцифрові числа)
Г.19 Додавання чисел, які в сумі дають 10
Г.20 Додавання чисел, які в сумі дають 20
Г.21 Додавання однакових чисел
Е.11 Віднімання за прикладом у межах 10
Е.12 Віднімання за прикладом у межах 20
Е.13 Віднімання за прикладом у межах 50
Е.14 Віднімання за прикладом у межах 100
Е.15 Які два числа при різниці утворюють число?
Е.17 Віднімання в стовпчик (двоцифрові числа)
Е.18 Віднімання чисел, які в різниці дають 5
Е.19 Віднімання чисел, які в різниці дають 10
А.1 Знаходимо елемент за його порядком до 10
Е.3 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 20
Е.4 Віднімання в межах 20. Віднімання картинок
Е.5 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 50
Е.6 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 100
Е.7 Порозрядне віднімання чисел у межах 100
Е.8 Віднімання від двоцифрового числа круглого числа
Е.9 Віднімання круглих чисел
Е.16 Віднімання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові)
А.5 Зрівнюємо 2 групи предметів у кількості
І.1 Оцінка кількості планет
Г.12 Додавання за прикладом у межах 10
І.2 Оцінка кількості фігур
Й.3 Порівняння двох чисел
Л.6 Місцезнаходження
А.10 Складаємо числа з цифр до 120
Л.10 Прилади вимірювання

П'ятий клас

В.1 Множення у стовпчик до 10 000
В.2 Задачі на множення до 1 000
А.5 Римські числа
А.11 Чи парний результат дії
А.6 Округлення чисел
Ж.6 Окремі випадки ділення десяткових дробів
Ж.5 Задачі на ділення з десятковими дробами
Ж.4 Округлення частки
И.1 Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
И.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
И.23 Множення дробу на ціле число
И.3 Додавання і віднімання мішаних чисел
И.4 Дії з більше, ніж 3 дробами зі знаменниками 10 і 100
И.26 Математичне лото
И.20 Множення дробу на ціле число за допомогою малюнка
И.5 Додавання дробів з різними знаменниками
И.12 Порівняння результату додавання і віднімання дробів
И.6 Віднімання дробів з різними знаменниками
В.4 Множення круглих чисел
И.7 Задачі на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.8 Дії з трьома і більше дробами з різними знаменниками
И.9 Задачі з трьома і більше дробами
Т.14 Шкала в житті
В.6 Властивості множення
И.24 Доповнюємо таблицю
И.19 Множення дробу на ціле число за допомогою числового променю
И.10 Округлення дробів
В.3 Множення із підвищенням розряду
Т.2 Кількість сторін многокутника
Т.1 Розпізнаємо многокутники
И.11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.13 Оцінка суми і різниці мішаних чисел
И.14 Додавання мішаних чисел з різними знаменниками
В.8 Приблизне значення прикладу
В.5 Правила швидкого множення
И.15 Віднімання мішаних чисел з різними знаменниками
В.10 Множення за допомогою прямокутника
В.12 Множення двоцифрових чисел в стовпчик
Т.7 Види трикутників за кутами
Т.3 Розташування прямих
Т.6 Види трикутників за сторонами
Т.4 Види кутів
И.17 Рівняння з мішаними числами
И.18 Порівняння результатів додавання і віднімання мішаних чисел
И.21 Доповнення виразу
И.22 Сортування добутку дробів на цілі числа
В.13 Множення двоцифрових чисел
Е.3 Складаємо приклад з десятковими дробами
Е.2 Задачі на дії з дробами в стовпчик
В.11 Множення через додавання
В.14 Множення двоцифрових на трицифрові числа
Е.4 Що забули дописати?
И.25 Задачі на знаходження частини від числа
В.9 Задачі на приблизне значення множення
Й.1 Числова послідовність
О.1 Аналіз табличних даних
О.2 Аналіз лінійного графіка
О.3 Будуємо лінійний графік
О.4 Знаходимо правильну гістограму
О.5 Доповнюємо графік
Й.2 Послідовності геометричних фігур
О.6 Робота з подвійними графіками
О.7 Будуємо подвійний графік
О.8 Аналіз піктограми
О.9 Побудова піктограми
О.10 Робота з частотними діаграмами
О.11 Пелюсткові графіки
О.12 Кругові графіки
О.13 Вибір виду графіка
Й.3 Доповнюємо числову послідовність за правилом
Й.4 Доповнюємо послідовність
Й.5 Послідовність за кодом
Й.6 Послідовності в житті
В.17 Порівняння результатів множення
Й.8 Логічна послідовність
Ґ.2 Сложные числа
Ґ.4 Кратність
Ґ.5 Задачі на кратність чисел
Ґ.6 Спільний дільник
Ґ.7 Спільне кратне
В.7 Складаємо приклади
В.18 Перевірка прикладів
В.16 Множення декількох чисел
Й.7 Обернена послідовність
Т.9 Види чотирикутників
В.15 Множення багатоцифрових чисел
Т.10 Елементи кола
Т.20 Бісектриса кута
Т.18 Взаємозв'язок радіуса і діаметра кола
Т.11 Розміщення точки і прямої
Ж.3 Чи є результат десятковим дробом?
Т.12 Довжина відрізка
Т.19 Елементи круга
Ф.1 Розташовуємо симетрично
Ф.2 Симетрія у числах
Ф.4 Симетрія у словах
Т.13 Кількість променів
Т.16 Доповняльні промені
Ф.5 Центральна симетрія
Ф.3 Симетрія у житті
І.3 Відновлення прикладів
Л.1 Додавання і віднімання грошових сум
Л.2 Задачі на додавання і віднімання грошових сум
Л.3 Задачі на множення і ділення грошових сум
Л.4 Прайс-лист
Л.5 Що вигідніше придбати?
Л.6 Знижки і акції
И.16 Задачі на знаходження числа за його частиною
Ф.6 Знаходимо симетричну точку
Ф.7 Чи дзеркальна фігура?
Е.7 Заповнюємо таблицю
Б.6 Властивості додавання та віднімання
П.2 Розуміння ймовірності
І.2 Дії на множення та ділення
П.5 Комбінації предметів без повторень
П.4 Комбінації з двох предметів
А.10 Степінь числа
Б.5 Складаємо приклад за результатом
Б.7 Нерівності з додаванням
Б.8 Нерівності з відніманням
Б.9 Оцінюємо результат
П.6 Комбінації з чисел
Б.10 Приблизне значення
І.10 Приблизне значення прикладу
П.3 Колесо фортуни
Ц.5 Координатні чверті
Ц.1 Запис координат

Четвертий клас

Ф.3 Вчимося розв'язувати задачі
Е.1 Записуємо вираз з невідомим
Ї.2 Перетворюємо одиниці вимірювання
В.7 Приблизне значення різниці
Ґ.8 Складаємо приклад
Ґ.9 Порівняння результатів ділення
Г.22 Доповнюємо таблицю
І.6 Гра "Покупець"
І.7 Чи зможе купити?
Ґ.11 Швидке ділення
Г.19 Множення трьох чисел
Ґ.14 Ділення з круглими числами
Ґ.16 Ділення двоцифрових чисел з остачею
Ґ.17 Ділення двоцифрових чисел без остачі
Г.24 Яка кількість цифр у добудку
П.1 Зображення десяткового дробу
П.16 Порівняння десяткового і звичайного дробу
Е.3 Яким може бути значення?
Е.4 Рівняння для задачі
Е.5 Розв'язок рівнянь
Е.6 Пропущена дія
Ж.5 Шахи
П.3 Запис дробів зі словесного в числовий
П.4 Цифра в дробі за розрядом
П.5 Еквівалентні дроби
П.6 Десяткові дроби на числовій прямій
П.7 Запис дроба за числовим променем
Ж.4 Математичні ребуси
П.8 Знаходження десяткового за звичайним дробом на числовій прямій
П.9 Перетворення звичайного в десятковий дріб
Г.1 Множення до 10
Г.2 Кратність чисел до 12
П.11 Знаходження прикладу за результатом
П.12 Округлення десяткових дробів
П.10 Перетворення десяткового в звичайний дріб
Р.1 Додавання десяткових дробів
Р.4 Складаємо приклади
Р.3 Задачі з десятковими дробами
Р.8 Порівнюємо приклади з десятковими дробами
П.15 Відтворюємо порядок
П.13 Порівняння дробів за звичайним дробом
Р.7 Доповнюємо приклад
Н.1 Розкладання дробів
Р.9 Приблизне значення
Р.10 Десяткові дроби в житті
Р.5 Додавання трьох і більше дробів
С.1 Скільки знаків?
Н.2 Дії з дробами за числовим променем
С.2 Множення десяткових дробів на 10, 100, 1000
С.3 Множення числа на десятковий дріб
Н.3 Додавання і відмання дробів з однаковим знаменником
Н.4 Задачі на дії з дробами
Н.5 Сума/різниця змішаних дробів
Н.9 Задачі на дії з більш ніж 3 дроби
Н.6 Чого не вистачає?
Н.7 Дії з більше ніж 3 дробами зі знаменником 10/100
Н.8 Дії з більше ніж 3 дробами
П.17 Сортування десяткових дробів
П.18 Числова послідовність із десяткових дробів
Н.10 Доповнення виразу
Ґ.1 Ділення до 10
Ґ.3 Властивості ділення
Ж.1 Логічні задачі
Ж.7 Рахівниця
Ж.8 Математичний кросворд
Е.2 Знаходимо зайве рівняння
У.1 Нерівності зі змінними
С.5 Ділення з десятковими дробами
С.7 Частка з десятковим дробом
У.2 Додавання в нерівностях
У.3 Віднімання в нерівностях
У.4 Множення в нерівностях
У.5 Ділення в нерівностях
И.4 Зростання послідовності
И.5 Послідовність чисел
С.4 Задачі на множення десяткових дробів
С.9 Задачі на ділення десяткових дробів
Т.2 Білет на екзамені
Т.3 Чи можливо це?
Т.4 Ігровий парк
Т.5 Яка ймовірність?
И.2 Обернена послідовність
И.3 Послідовність за кодом
І.8 Яка ціна товару?
Ї.4 Вимірюємо до міліметрів
Й.3 Частини часу
Й.4 Яка година була?
Й.5 Задачі з часом
Й.6 Робота з розкладом
Й.7 Послідовність часу
Ф.6 Бліц на запис результатів
Ф.5 Бліц