Результат пошуку для «математика»

Перший клас

Г.11 Додавання за прикладом у межах 5
Ї.2 Гра "Рибки в акваріумах"
Е.10 Віднімання за прикладом у межах 5
Г.13 Додавання за прикладом у межах 20
Г.14 Додавання за прикладом у межах 50
Г.15 Додавання за прикладом у межах 100
Г.16 Які два числа утворюють число?
Г.17 Додавання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові)
Г.18 Додавання в стовпчик (двоцифрові числа)
Г.19 Додавання чисел, які в сумі дають 10
Г.20 Додавання чисел, які в сумі дають 20
Г.21 Додавання однакових чисел
Е.11 Віднімання за прикладом у межах 10
Е.12 Віднімання за прикладом у межах 20
Е.13 Віднімання за прикладом у межах 50
Е.14 Віднімання за прикладом у межах 100
Е.15 Які два числа при різниці утворюють число?
Е.17 Віднімання в стовпчик (двоцифрові числа)
Е.18 Віднімання чисел, які в різниці дають 5
Е.19 Віднімання чисел, які в різниці дають 10
А.1 Знаходимо елемент за його порядком до 10
Е.3 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 20
Е.4 Віднімання в межах 20. Віднімання картинок
Е.5 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 50
Е.6 Віднімання чисел на основі нумерації в межах 100
Е.7 Порозрядне віднімання чисел у межах 100
Е.8 Віднімання від двоцифрового числа круглого числа
Е.9 Віднімання круглих чисел
Е.16 Віднімання в стовпчик (двоцифрові та одноцифрові)
А.5 Зрівнюємо 2 групи предметів у кількості
І.1 Оцінка кількості планет
Г.12 Додавання за прикладом у межах 10
І.2 Оцінка кількості фігур
Й.3 Порівняння двох чисел
Л.6 Місцезнаходження
А.10 Складаємо числа з цифр до 120
Л.10 Прилади вимірювання

П'ятий клас

В.1 Множення у стовпчик до 10 000
В.2 Задачі на множення до 1 000
А.5 Римські числа
А.11 Чи парний результат дії
А.6 Округлення чисел
Ж.6 Окремі випадки ділення десяткових дробів
Ж.5 Задачі на ділення з десятковими дробами
Ж.4 Округлення частки
И.1 Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками
И.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
И.23 Множення дробу на ціле число
И.3 Додавання і віднімання мішаних чисел
И.4 Дії з більше, ніж 3 дробами зі знаменниками 10 і 100
И.26 Математичне лото
И.20 Множення дробу на ціле число за допомогою малюнка
И.5 Додавання дробів з різними знаменниками
И.12 Порівняння результату додавання і віднімання дробів
И.6 Віднімання дробів з різними знаменниками
В.4 Множення круглих чисел
И.7 Задачі на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.8 Дії з трьома і більше дробами з різними знаменниками
И.9 Задачі з трьома і більше дробами
Т.14 Шкала в житті
В.6 Властивості множення
И.24 Доповнюємо таблицю
И.19 Множення дробу на ціле число за допомогою числового променю
И.10 Округлення дробів
В.3 Множення із підвищенням розряду
Т.2 Кількість сторін многокутника
Т.1 Розпізнаємо многокутники
И.11 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
И.13 Оцінка суми і різниці мішаних чисел
И.14 Додавання мішаних чисел з різними знаменниками
В.8 Приблизне значення прикладу
В.5 Правила швидкого множення
И.15 Віднімання мішаних чисел з різними знаменниками
В.10 Множення за допомогою прямокутника
В.12 Множення двоцифрових чисел в стовпчик
Т.7 Види трикутників за кутами
Т.3 Розташування прямих
Т.6 Види трикутників за сторонами
Т.4 Види кутів
И.17 Рівняння з мішаними числами
И.18 Порівняння результатів додавання і віднімання мішаних чисел
И.21 Доповнення виразу
И.22 Сортування добутку дробів на цілі числа
В.13 Множення двоцифрових чисел
Е.3 Складаємо приклад з десятковими дробами
Е.2 Задачі на дії з дробами в стовпчик
В.11 Множення через додавання
В.14 Множення двоцифрових на трицифрові числа
Е.4 Що забули дописати?
И.25 Задачі на знаходження частини від числа
В.9 Задачі на приблизне значення множення
Т.5 Вимірюємо кути
Й.1 Числова послідовність
О.1 Аналіз табличних даних
О.2 Аналіз лінійного графіка
О.3 Будуємо лінійний графік
О.4 Знаходимо правильну гістограму
О.5 Доповнюємо графік
Й.2 Послідовності геометричних фігур
О.6 Робота з подвійними графіками
О.7 Будуємо подвійний графік
О.8 Аналіз піктограми
О.9 Побудова піктограми
О.10 Робота з частотними діаграмами
О.11 Пелюсткові графіки
О.12 Кругові графіки
О.13 Вибір виду графіка
Й.3 Доповнюємо числову послідовність за правилом
Й.4 Доповнюємо послідовність
Й.5 Послідовність за кодом
Й.6 Послідовності в житті
В.17 Порівняння результатів множення
Й.8 Логічна послідовність
Ґ.2 Складені числа
Ґ.4 Кратність
Ґ.5 Задачі на кратність чисел
Ґ.6 Спільний дільник
Ґ.7 Спільне кратне
В.7 Складаємо приклади
В.18 Перевірка прикладів
В.16 Множення декількох чисел
Й.7 Обернена послідовність
Т.9 Види чотирикутників
Т.8 Паралельність сторін у чотирикутнику
В.15 Множення багатоцифрових чисел
Т.10 Елементи кола
Т.20 Бісектриса кута
Т.18 Взаємозв'язок радіуса і діаметра кола
Т.11 Розміщення точки і прямої
Ж.3 Чи є результат десятковим дробом?
Т.12 Довжина відрізка
Т.19 Елементи круга
Ф.1 Розташовуємо симетрично
Ф.2 Симетрія у числах
Ф.4 Симетрія у словах
Т.13 Кількість променів
Т.16 Доповняльні промені
Ф.5 Центральна симетрія
Ф.3 Симетрія у житті
І.3 Відновлення прикладів
Л.1 Додавання і віднімання грошових сум
Л.2 Задачі на додавання і віднімання грошових сум
Л.3 Задачі на множення і ділення грошових сум
Л.4 Прайс-лист
Л.5 Що вигідніше придбати?
Л.6 Знижки і акції
И.16 Задачі на знаходження числа за його частиною
Ф.6 Знаходимо симетричну точку
Ф.7 Чи дзеркальна фігура?
Е.7 Заповнюємо таблицю
Б.6 Властивості додавання та віднімання
П.2 Розуміння ймовірності
І.2 Дії на множення та ділення
П.5 Комбінації предметів без повторень
П.4 Комбінації з двох предметів
А.10 Степінь числа
Б.5 Складаємо приклад за результатом
Б.7 Нерівності з додаванням
Б.8 Нерівності з відніманням
Б.9 Оцінюємо результат
П.6 Комбінації з чисел
Б.10 Приблизне значення
І.10 Приблизне значення прикладу
П.3 Колесо фортуни
П.7 Задачі на ймовірність
Т.15 Гра "Кути за стрілками"
Т.17 Знаходимо невідомий кут фігури
Т.21 Рахуємо трикутники
Ц.5 Координатні чверті
Ц.1 Запис координат

Четвертий клас

Ф.3 Вчимося розв'язувати задачі
Е.1 Записуємо вираз з невідомим
Ї.2 Перетворюємо одиниці вимірювання
В.7 Приблизне значення різниці
Ґ.8 Складаємо приклад
Ґ.9 Порівняння результатів ділення
Г.22 Доповнюємо таблицю
І.6 Гра "Покупець"
І.7 Чи зможе купити?
Ґ.11 Швидке ділення
Г.19 Множення трьох чисел
Ґ.14 Ділення з круглими числами
Ґ.16 Ділення двоцифрових чисел з остачею
Ґ.17 Ділення двоцифрових чисел без остачі
Г.24 Яка кількість цифр у добудку
П.1 Зображення десяткового дробу
П.16 Порівняння десяткового і звичайного дробу
Е.3 Яким може бути значення?
Е.4 Рівняння для задачі
Е.5 Розв'язок рівнянь
Е.6 Пропущена дія
Ж.5 Шахи
П.3 Запис дробів зі словесного в числовий
П.4 Цифра в дробі за розрядом
П.5 Еквівалентні дроби
П.6 Десяткові дроби на числовій прямій
П.7 Запис дроба за числовим променем
Ж.4 Математичні ребуси
П.8 Знаходження десяткового за звичайним дробом на числовій прямій
П.9 Перетворення звичайного в десятковий дріб
Г.1 Множення до 10
Г.2 Кратність чисел до 12
П.11 Знаходження прикладу за результатом
П.12 Округлення десяткових дробів
П.10 Перетворення десяткового в звичайний дріб
Р.1 Додавання десяткових дробів
Р.4 Складаємо приклади
Р.3 Задачі з десятковими дробами
Р.8 Порівнюємо приклади з десятковими дробами
П.15 Відтворюємо порядок
П.13 Порівняння дробів за звичайним дробом
Р.7 Доповнюємо приклад
Н.1 Розкладання дробів
Р.9 Приблизне значення
Р.10 Десяткові дроби в житті
Р.5 Додавання трьох і більше дробів
С.1 Скільки знаків?
Н.2 Дії з дробами за числовим променем
С.2 Множення десяткових дробів на 10, 100, 1000
С.3 Множення числа на десятковий дріб
Н.3 Додавання і відмання дробів з однаковим знаменником
Н.4 Задачі на дії з дробами
Н.5 Сума/різниця змішаних дробів
Н.9 Задачі на дії з більш ніж 3 дроби
Н.6 Чого не вистачає?
Н.7 Дії з більше ніж 3 дробами зі знаменником 10/100
Н.8 Дії з більше ніж 3 дробами
П.17 Сортування десяткових дробів
П.18 Числова послідовність із десяткових дробів
Н.10 Доповнення виразу
Ґ.1 Ділення до 10
Ґ.3 Властивості ділення
Ж.1 Логічні задачі
Ж.7 Рахівниця
Ж.8 Математичний кросворд
Е.2 Знаходимо зайве рівняння
У.1 Нерівності зі змінними
С.5 Ділення з десятковими дробами
С.7 Частка з десятковим дробом
У.2 Додавання в нерівностях
У.3 Віднімання в нерівностях
У.4 Множення в нерівностях
У.5 Ділення в нерівностях
И.4 Зростання послідовності
И.5 Послідовність чисел
С.4 Задачі на множення десяткових дробів
С.9 Задачі на ділення десяткових дробів
Т.2 Білет на екзамені
Т.3 Чи можливо це?
Т.4 Ігровий парк
Т.5 Яка ймовірність?
И.2 Обернена послідовність
И.3 Послідовність за кодом
І.8 Яка ціна товару?
Ї.4 Вимірюємо до міліметрів
Й.3 Частини часу
Й.4 Яка година була?
Й.5 Задачі з часом
Й.6 Робота з розкладом
Й.7 Послідовність часу
Ф.6 Бліц на запис результатів
Ф.5 Бліц

Шостий клас

Д.1 Десятковий дріб за малюнком
Д.2 Графічне зображення десяткового дробу
Д.3 Розряди у десятковому дробі
Д.4 Читаємо десяткові дроби
Д.5 Записуємо десятковий дріб
Д.6 Перетворення десяткового дробу в звичайний
Д.7 Перетворення звичайного дробу в десятковий
Д.8 Сортуємо десяткові дроби
Д.9 Упорядкування десяткових дробів
Д.10 Округлюємо десятковий дріб
Д.11 Десятковий дріб на числовому промені
Д.12 Порівнюємо десяткові дроби на числовому промені
Д.13 Порівняння десяткового і звичайного дробів на числовому промені
Д.16 Знаходимо еквівалентні дроби
Д.17 Послідовність десяткових чисел
Д.15 Порівняння звичайного і десяткового дробів
Д.14 Порівнюємо десяткові дроби
Ї.1 Порівняння раціональних чисел
Ї.2 Відтворюємо порядок раціональних чисел
А.1 Протилежні цілі числа
А.3 Порівняння цілих чисел за числовим променем
Є.2 Множення дробів на багатоцифрові числа
Є.3 Задачі на множення десяткових дробів
Є.4 Цікавинки для допитливих
Є.5 Швидке множення
Є.6 Множення дробів у стовпчик
Є.7 Оцінка добутку
А.4 Гра «Дивись не помились»
Є.8 Порівняння добутків
Є.9 Ділення дробів на цілі числа
Є.10 Задачі на ділення десяткових дробів
Є.11 Швидке ділення
Є.12 Ділення цілих чисел на дроби
Є.13 Ділення десяткових дробів
Є.14 Порівняння часток
Є.15 Оцінка частки
Є.16 Множення і ділення дробів у житті
Є.17 Знаходимо множник
Є.18 Множення і ділення дробів у світі професій
Є.22 Доповнюємо таблицю
Є.19 Гра «Змагання прикладів»
Є.20 Сортування добутків і часток
Є.21 Округлення добутків і часток
Є.23 Упорядкування добутків і часток
Є.24 Ланцюжок обчислень
А.2 Протилежні числа на числовому промені
І.1 Обернене число
І.11 Відновлюємо звичайні дроби в рівності
В.1 Записуємо добуток у вигляді степеня
І.8 Знаходимо спільний дільник
А.5 Протилежні числа
Ж.1 Перетворення дробів
Д.18 Зображуємо десятковий дріб на малюнку
Д.19 Встановлюємо відповідність дробів
А.6 Гра «Знайди знак»
Ї.3 Раціональні числа на числовому промені
З.1 У пошуках океанських скарбів
З.3 Всесвітня мандрівка
З.4 Дії з мішаними числами
А.7 Порівняння цілих чисел
З.2 Задачі на додавання і віднімання дробів
З.5 Дружба народів світу
З.6 Похід за дробами
Х.2 Гра «Знайди корінь»
Х.3 Розв'язок рівняння
Х.5 Складаємо рівняння
В.4 Множення степенів з однаковою основою
З.7 Дії зі звичайними дробами
Х.6 Гра «Пропущене слово»
К.5 Змішані дії з круглими числами
Х.7 Гра «Відгадуємо спільний корінь»
В.5 Ділення степенів з однаковою основою
З.8 Цікаві хмаринки
З.10 Округлення звичайних дробів
З.22 Задачі на дії з трьома і більше дробів
З.12 Гра «Розумний футбол»
З.13 Чарівне зілля
В.6 Підносимо добуток до степеня
Х.4 Наводимо порядок
Х.9 Знаходимо число
В.7 Степінь в степені
З.15 Садівництво дробів
З.14 Математична рибалка
З.9 Порівняння результатів обчислення мішаних чисел
Я.3 Гра «Влучаємо у мішень»
Я.5 Розв'язуємо задачі на ймовірність
С.1 Найкраща акція
Я.4 Новорічні ігри із ймовірністю
З.16 Космічні пригоди
З.17 Найбільший або найменший результат дробів
З.18 Шикування результатів дробів
З.21 Задачі на дії дробів з різними знаменниками
З.19 Зайвий результат дробу
З.11 Знахідки дайвера
З.20 Порівнюємо результати обчислення дробів
У.1 Зображення точок за координатами
Щ.7 Площі фігур з отворами
У.2 Знаходимо предмети за координатами
У.3 Запис координат за позначками
Щ.8 Зв'язок між площею і периметром
Ї.5 Знаходимо модуль числа
У.4 Рух точок від початкової координати
Щ.4 Площа паралелограма і трапеції
Щ.1 Периметр
Щ.2 Площа прямокутника і квадрата
Щ.3 Площа трикутника
Щ.9 Довжина кола і площа круга
Щ.10 Круговий сектор
Щ.11 Площі візерунків
У.5 З'єднання точок за координатами
Х.1 Знаходимо пару
Х.10 Нерівності зі змінною
Я.1 Комбінаторні правила додавання і множення
В.8 Від'ємний показник степеня
Щ.6 Площі складних фігур
В.9 Порівнюємо степені з однаковою основою
В.12 Знаходимо значення виразу
В.11 Порівнюємо степені
В.14 Порівнюємо значення виразів
В.15 Знаходимо розв'язок рівняння
В.16 Знаходимо основу степеня, показник якого дорівнює 2
В.13 Вставляємо пропущені числа в вираз
Ф.1 Складаємо функцію
Ф.2 Знаходимо значення функції
Ф.3 Оцінка значення функції
Ф.4 Властивості додавання і множення для функцій
Ф.5 Знаходимо значення змінної
Ф.6 Графік функції
Ф.7 Будуємо графік функції
В.17 Задачі зі степенями
Ч.1 Осьова симетрія
В.3 Вибираємо степені, значення яких є від'ємними (додатними)
Щ.5 Площі чотирикутників
Р.3 Порівнюємо часові проміжки
Р.1 Часові проміжки
Р.4 Перетворюємо одиниці часу
Ч.2 Центральна симетрія на координатній площині
Ї.4 Гра «Вгадай знак»
Х.8 Визначаємо потрібну відповідь
Я.2 Якого виду подія?
Ч.3 Паралельне перенесення
Ч.4 Поворот
Ч.5 Подібні многокутники
С.4 Математика в професіях
Л.3 Скільки кожного?
С.5 Яка ціна була?
І.7 Порівняння результатів ділення звичайних дробів
І.9 Приблизне значення виразу
Р.5 Дії з часом
Р.6 Відтворюємо порядок міри часу
К.11 Вибираємо рівні за значенням приклади

Сьомий клас

Є.1 Раціональні числа в житті
Т.1 Гра з кубиками
Л.9 Запис координат за рухом точок
Ф.1 Коло і круг: прикладні задачі
Л.7 Рух точок відносно координатних чвертей
Л.8 Знаходимо зайві координати
Т.2 Ігри з цифрами
Н.12 Гра «Загадки графа Дракули»
Н.3 Складаємо буквений вираз за умовою задачі
Н.1 Область допустимих значень
О.1 Гра «Зайве рівняння»
Н.2 Таблиця значень виразу з одною змінною
Н.11 Встановлення відповідності
Е.2 Задачі на додавання та віднімання дробів
Е.1 Заповнюємо таблицю
Ґ.1 Гра «Ера динозаврів»
Е.3 Гра «Книга рекордів»
Е.4 Задачі на додавання і віднімання мішаних чисел
Е.5 Порівнюємо суму і різницю дробів
А.1 Визначаємо число
Е.6 Гра «Детектор брехні»
Е.7 Множення дробів і цілих чисел
А.4 Визначаємо парність
Е.15 Приклади на всі дії з дробами
Ґ.4 Записуємо правильний результат
Є.8 Знаходимо суму та різницю чисел
Є.7 Неправильна нерівність
А.5 Округлюємо число
Є.3 Гра «Спіймай знак»
Ґ.7 Гра «Дикий Захід»
Е.11 Гра «Заповни пропуски»
Е.14 Оцінка добутків і часток
Ґ.2 Доповнюємо приклад за малюнком
Е.10 Гра «Знайди помилку»
Е.20 Гра «Математична регата»
Ґ.5 Доповнюємо приклад
Е.19 Знаходимо відсотки від мішаного числа
Ґ.9 Гра «Крамниця квітів»
А.3 Гра «Знайди число»
Ґ.6 Вишиваємо одиниці вимірювання
Ґ.12 Порівнюємо вирази
Ф.2 Частини фігури
Є.10 Застосовуємо правила
Е.9 Гра «Морські пригоди»
Ґ.15 Гра «Розумний супергерой»
Ґ.14 Пропущений знак виразу
Ґ.13 Закономірність десяткових дробів
Ґ.11 Який розряд дробу?
Ґ.21 Гра «Турнір з бальних танців»
Щ.2 Аксіоми планіметрії
Е.21 Множення дробів на буквені вирази
Ґ.34 Швидке ділення десяткових дробів
Ґ.17 Швидке множення дробів
Ґ.3 Гра «Капітан далекого плавання»
Ґ.20 Гра «Формула – 1»
Ґ.19 Оцінюємо добуток
Е.18 Рівняння з дробами
Ґ.16 Гра «Театральна вистава»
Ґ.24 Гра «Пригоди туристів»
Е.17 Гра «Математична мандрівка»
Ґ.31 Рушаймо робити покупки
Ґ.22 Гра «У світі тварин»
Ґ.35 Вирази зі змінними